Category Archives: מאמרים

נתניהו צא ולמד!

  נתניהו צא ולמד! רפיח המצרית: הממשלה המצרית הורסת בתים של "פלסטינים" ובדואים לשם "שמירת הריבונות" בחצי האי סיני (שם מבצעים הבדואים פיגועים נגד כוחות מצריים). בנוסף – על פי פרסומים מתכננת מצרים לבצע "טרנספר" לאלפי בדואים מאיזור רפיח. כך מתנהגים הערבים לאחיהם, ואין אף "בצלם" או "שלום עכשיו" שיפגין נגד ערבים שהורסים בתים של ערבים אחרים.

Read more

מתה מפצעיה הצעירה שנפצעה אנושות בפיגוע הדריסה בירושלים

  עכשיו שתי נרצחות מהפיגוע הנאצי הזה. זכרונן לברכה השם יקום דמן. זה לא רק המחבלים הערבים הנאצים יש"ו שרצחו אותן. כל בוגדי הערב רב שמאפשרים למחבלים הערבים הנאצים להשאר בארץ ישראל גם רצחו אותן. http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/636/693.html?hp=1

Read more

הודו תרכוש טילים נגד טנקים תוצרת ישראל בחצי מיליארד דולרים

  במשך עשורים כבר, אנו הכהניסטים אומרים שאילו ישראל לא הייתה מקבלת "סעד" של 3 מיליארד דולר כל שנה מארה"ב, המדינה היהודית הייתה מרוויחה מיליארדי דולרים ממכירת נשק להודו ולהרבה מדינות נוספות. כיום ישראל מפסידה הון תועפות כי ארה"ב מטילה וטו על רוב מכירות הנשק. רק אם הנשק נוצר ובנוי לגמרי בישראל, ארה"ב לא יכולה לבטל מכירות. אילו היינו אנו […]

Read more

התרגיל של נתניהו: קידום חוק הגיור אבל לא בממשלה

  התרגיל של נתניהו: קידום חוק הגיור אבל לא בממשלה. שוב הרמאי ביבי נתניהו משקר ליהודים בנושא חיוני להישרדותנו כעם. נתניהו הבטיח לחרדים שהוא יתנגד לחוק הגיור של המתבולל אביגדור ליברמן. החוק שליברמן מציע יתן למאות אלפי גויים שרוצים לחיות בישראל אך ורק מסיבות כלכליות "להתגייר" בקלות. כלומר מאות אלפי גויים מרוסיה, אפריקה, סין וכל רחבי העולם יוכלו "להתגייר" ולחיות […]

Read more
1 16 17 18