Monthly Archives: מאי 2023

מיכאל בלום מתוכנית "ללא צנזורה" מראיין את חיים בן פסח

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: מיכאל בלום מתוכנית "ללא צנזורה" מראיין את חיים בן פסח חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי היה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. אנא תלחצו על "עקוב", תעשו לייק וציוץ מחדש, ותגיבו עם הדעה שלכם. pic.twitter.com/buUYdoj13j — הימין האמיתי עם חיים בן פסח […]

Read more

צה"ל 1967 מול צה"ל היום (סרטון)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: צה''ל 1967 מול צה''ל היום סרטון של חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. אנא תלחצו על "עקוב", תעשו לייק וציוץ מחדש, ותגיבו עם הדעה שלכם. pic.twitter.com/EfxLdeTeap — הימין האמיתי עם חיים בן פסח (@ChaimBenPesach) May 21, […]

Read more

האמת על תוכנית טראמפ, תוכנית נתניהו והמדינה ה"פלסטינית" שעוד תקום חס ושלום (סרטון)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: האמת על תוכנית טראמפ, תוכנית נתניהו והמדינה ה"פלסטינית" שעוד תקום חס ושלום. מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. אנא תלחצו על "עקוב", תעשו לייק וציוץ מחדש, ותגיבו עם הדעה שלכם. pic.twitter.com/2pJ1Ec3967 — הימין האמיתי […]

Read more

בנייה ערבית בלתי חוקית המונית כן יוצרת מדינה "פלסטינית" כבר עכשיו (סרטון)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: בנייה ערבית בלתי חוקית המונית כן יוצרת מדינה "פלסטינית" כבר עכשיו. מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. אנא תלחצו על "עקוב", תעשו לייק וציוץ מחדש, ותגיבו עם הדעה שלכם. pic.twitter.com/yIfO3Tcs0O — הימין האמיתי עם […]

Read more

המזרחים בליגה להגנה יהודית שנלחמו למען האחים האשכנזים שלהם בברית המועצות (סרטון)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: המזרחים בליגה להגנה יהודית שנלחמו למען האחים האשכנזים שלהם בברית המועצות מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. אנא תלחצו על "עקוב", תעשו לייק וציוץ מחדש, ותגיבו עם הדעה שלכם. pic.twitter.com/yMAw01IkgD — הימין האמיתי עם […]

Read more

בלי הליגה להגנה יהודית, לא היו משחררים מיליוני יהודים מברית המועצות (חיים בן פסח)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: בלי הליגה להגנה יהודית, לא היו משחררים מיליוני יהודים מברית המועצות. מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. אנא תלחצו על "עקוב", תעשו לייק וציוץ מחדש, ותגיבו עם הדעה שלכם. pic.twitter.com/eLnIhqu5Pd — הימין האמיתי עם […]

Read more

איך חיים בן פסח התחיל את פעילותו למען אחינו בברית המועצות ב1971 כשהוא היה בן 14 (סרטון)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: איך חיים בן פסח התחיל את פעילותו למען אחינו בברית המועצות ב1971 כשהוא היה בן 14 מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. אנא תלחצו על "עקוב", תעשו לייק וציוץ מחדש, ותגיבו עם הדעה שלכם. […]

Read more

האירוע החשוב ביותר במאבק לשחרר 3 מיליון יהודים מברית המועצות (סרטון)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: האירוע החשוב ביותר במאבק לשחרר 3 מיליון יהודים מברית המועצות. מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. אנא תלחצו על "עקוב", תעשו לייק וציוץ מחדש, ותגיבו עם הדעה שלכם. pic.twitter.com/P7aysWnuCn — הימין האמיתי עם חיים […]

Read more