Monthly Archives: אוקטובר 2022

המלחמה על הבית: אנחנו או הם / אלישע ירד

התכנון המקורי ליצור רצף של טורי היכרות עם הגבעות ותושביהן החלוצים ייאלץ להמתין: הציבור הישראלי חייב להכיר את סיפורי הפינוי האלימים המוסתרים ממנו. בשבוע שעבר אפילו את המצלמות הסלולריות אספו השוטרים לפני הכניסה לפעולה. מח"ש? הצחקתם את קצין מג"ב שהכה את נריה זארוג   לפני שתתחילו לקרוא את הטור הזה חשוב לי לומר כמה מילים אישיות. בכל שבוע אני משתדל […]

Read more