Monthly Archives: אפריל 2023

למה הערבים שנהנים מהטבות מישראל, עדיין רוצים השמדת ישראל? (סרטון)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: למה הערבים שנהנים מהטבות מישראל, עדיין רוצים השמדת ישראל? מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. מה דעתכם? אנא הסבירו את עמדתכם ואנא תלחצו על "עקוב". pic.twitter.com/SW6eqjqgle — הימין האמיתי עם חיים בן פסח (@ChaimBenPesach) […]

Read more

למה הערבים לא יצרו מדינה "פלסטינית" לפני 1967 כשהיו להם יהודה, שומרון, עזה וירושלים? (סרטון)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: למה הערבים לא יצרו מדינה "פלסטינית" לפני 1967 כשהיו להם יהודה, שומרון, עזה וירושלים? מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. מה דעתכם? אנא הסבירו את עמדתכם ואנא תלחצו על "עקוב". pic.twitter.com/s8SVCl0BB9 — הימין האמיתי […]

Read more

הליגה להגנה יהודית שחררה 2 מיליון יהודים מברית המועצות (סרטון)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: הליגה להגנה יהודית שחררה 2 מיליון יהודים מברית המועצות מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. מה דעתכם? אנא הסבירו את עמדתכם ואנא תלחצו על "עקוב". pic.twitter.com/ZQ5UwSGXVo — הימין האמיתי עם חיים בן פסח (@ChaimBenPesach) […]

Read more

איך חיים בן פסח פונה לקהל חילוני למען נוער הגבעות?

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: איך חיים בן פסח פונה לקהל חילוני למען נוער הגבעות? מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. מה דעתכם? אנא הסבירו את עמדתכם ואנא תלחצו על "עקוב". pic.twitter.com/7U6ORuPgHi — הימין האמיתי עם חיים בן פסח […]

Read more

נוער הגבעות לא תוקפים חיילים; גיבורי הגבעות הם הם המותקפים (חיים בן פסח מתראיין)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: "נוער הגבעות לא תוקפים חיילים; גיבורי הגבעות הם הם המותקפים" מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. מה דעתכם? אנא הסבירו את עמדתכם ואנא תלחצו על "עקוב". pic.twitter.com/TWDYSKJwUi — הימין האמיתי עם חיים בן פסח […]

Read more

המוסלמים לעולם לא יקבלו מדינה יהודית קטנטונת באמצע העולם הערבי ובאמצע העולם המוסלמי (חיים בן פסח)

בס"ד אנא תפיצו את הסרטון החשוב הזה בכל מקום אפשרי. בטוויטר: "המוסלמים לעולם לא יקבלו מדינה יהודית קטנטונת באמצע העולם הערבי ובאמצע העולם המוסלמי" מהראיון עם חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי שהיה יושב הראש של הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד. מה דעתכם? אנא הסבירו את עמדתכם ואנא תלחצו על "עקוב". pic.twitter.com/9CuRP5o7Ni — הימין האמיתי עם […]

Read more