Tag Archives: הברחות

מי האכילנו בשר (רקוב)?

אנו רגילים לשמוע סיפורים הזויים על הרפיסות של ממשלות ישראל אשר תחת לחץ אמריקאי או אירופאי נקטו בכל מני צעדים המטיבים עם האוייב הערבי, אפילו שהדבר עלה בחיי יהודים. הסיפור הבא לא יפתיע אך ימחיש שוב עד כמה חיי יהודים הם זולים לעומת הדימוי הבינלאומי של ישראל בעולם (שהוא כנראה הדבר הכי חשוב למנהיגים החלשים שלנו). בשנים האחרונות אנו שומעים […]

Read more