מגמה מבורכת: רבנים ואדמו"רים קוראים שלא להעסיק ערבים

מתרחבת הקריאה לציבור היהודי שלא להעסיק את בני האוייב הערבי.

כזכור – לאחר הטבח בבית הכנסת בירושלים לפני כשבוע יצא רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, בקריאה שלא להעסיק ערבים. על קריאה זו הוא זכה לביקורות נוקבות, אך עתה הוא כבר לא לבד.

רבנים ואדמו"רים רבים מצטרפים בימים האחרונים לקריאה שלא להעסיק ערבים ואף להחרים עסקים של יהודים שמעסיקים אותם.

עובד ערבי באתר בנייה בירושלים

עובד ערבי באתר בנייה בירושלים

החמורה שבקריאות הייתה קריאתו של האדמו"ר מויז'ניץ אשר אמר: "ד' גלויות הוגלו ישראל עם קדושים, אך גלות ישמעאל הקשה מכולן לא הוכר כגלות בין שאר הגלויות. יען כי בעוד שד' הגלויות היו בין אומות, ישמעאל אינו אדם כלל, 'פרא אדם' נקרא. אכזרים הם בטבעם ועל חרבם יחיו. אך אנו, יהודים מאמינים בני מאמינים. באלוקים בטחנו בכל הדורות למרות הצרות והקשיים. אנו מזרע יעקב יושב אהלים. התורה הקדושה לנו למגן ובזמן שהקול קול יעקב – אין הידיים ידי עשיו. המצב השורר בארצנו הקדושה, החל מימי הקיץ, קשה מאוד. נערים קדושים נטבחו על קידוש ה' מחמת עובדת היותם יהודים. המשיך במלחמה שהכריזו על העם היושב בציון, ואם עוד חשבנו שישנה רגיעה מסויימת, השבוע, אוי לנו, בהמשך לעקודים על קידוש ה' מהתקופה האחרונה, טבחו השבוע מרצחים מבני ישמעאל ביהודים קדושים, הוגי תורה ועבדי ה' במקום הקדוש לנו".

האדמו"ר מויז'ניץ. החמיר והפתיע לטובה

האדמו"ר מויז'ניץ. החמיר והפתיע לטובה

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.