לגרש את אויבי ה' מארצו (מאת הרב אריאל לוי)

בס"ד

אחיי ורעיי האהובים.

אנחנו יודעים שהתורה הקדושה היא נצחית, ואנו מושבעים ועומדים ממעמד הר סיני לקבל עלינו עול מלכות שמיים באהבה ולקיים את כל מצוות התורה. לימוד התורה הוא לימוד חוקי חיים, וצריך להיות לימוד על מנת לעשות.

בחסדי ה' זכינו והתקבצנו לארצנו הקדושה אחרי גלות קשה ומרה, אך לצערנו עוד לא השתחררנו מהטראומות של הגלותיות. בעקבות הגלות, נתפסו מצוות התורה אצל רבים וטובים מבני עמנו כמתייחסות אך ורק לתחומי החיים הפרטיים של היהודי, ואילו מצוות המוטלות על הכלל נשכחו או שמשום מה יש שבחרו להתעלם מהם. אך עלינו לשנן ולחקוק היטב בתודעתנו, שהתורה מתייחסת גם לחיים הציבוריים של עם ישראל בארצו. וכמו שמוטלת עלינו החובה והזכות לקיים את המצוות המוטלות על כל יהודי בחיי היום יום, כך גם אסור לנו להתעלם מדבר ה' זו הלכה שאותו נקרא בפרשת מסעי: (במדבר ל"ג מפסוק נ'-נ"ו) "והורשתם את הארץ וישבתם בה", ואת דברי רש"י הקדוש שמסביר את החיוב לגרש את אויבנו הארורים מנחלת ה': "והורשתם (וגירשתם!) אותה מיושביה, ואז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה. ואם לאו-לא תוכלו להתקיים בה". וכפי שמזהירה אותנו התורה הקדושה בפירוש: "ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה".

(וכפי שמסביר אור החיים הקדוש בפירושו שאם נחשוב להשאיר את פראי האדם בארצנו הקדושה כדי שתהיה לנו תועלת מהם, כמו למשל שהם יעבדו בבניין או בעבודות שונות, ה' יתברך מזהיר אותנו לא להתחכם, כי אם נשאיר אותם בארצנו "הוא מבשרם שיהיו לשכים").

עוד עלינו לשנן ולהפנים את מה שכתב אור החיים הקדוש שהציווי לגרש את אויבי ה' מארצו לא מתייחס רק לשבעת האומות שהיו אז בארץ, אלא "לזה דקדק לומר את כל יושבי הארץ", לומר אפילו שאינם משבעה עממין. או אפשר שחוזר על אומה שאין בהם כוח להרגם, שישתדלו להורישם ולא יניחו מהם בארצם".

כדי לזכות לקיים את מצוות ישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל המצוות כולם, מציבה לנו התורה תנאי בלעדי- לגרש את הגויים מארץ ישראל. לא להתחנף לחלאות האדם, לא לשים להם מגנומטרים או גלאי מתכות, לא לכער את ארצנו בבטונדות שמקרינות חולשה או ברכבים ממוגנים, אלא פשוט להעמיס את האוייבים על משאיות ואוטובוסים ולהעיף אותם מארצנו הקדושה שילכו לכל הרוחות. (וידוע שכאשר שאלו את רפול ז"ל מה נעשה עם הערבים הטובים, ענה להם: הם ישבו מקדימה).

זוהי הוראתה של תורתנו הקדושה. אלו דברי אלקים חיים. כל חשבונות של פוליטיקאים, יהיו אשר יהיו, חולפים ועוברים ובטלים כעפר הארץ מול נצחיותה של התורה. ואנו מייחלים בכל לב להנהגה יהודית אמתית שתחיל את חוקי החיים של התורה על כל תחומי החיים, ותגרש בצורה ממלכתית את כל האוייבים מארצנו הקדושה, במהרה בימינו אמן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *