One comment

 • סיהאלום תרס"ו

  ראיתי סרטונים שלך מר חיים .

  אתה צודק אבל:
  1} אתה ואנחנו לא יכולים לשנות כלום כי השלטון הישראלי רקוב מהיסוד וגם אם תחליף מיליון ממשלות לא יעזור, יש פקידות רקובה ומושחתת שמנהלת את מוקדי הכח בישראל והם ממנים את עצמם. באוצר, חינוך, רווחה, תרבות , ביטחון וכ"ו. גם אם תמנה את האדם הכי טוב ומוסרי דבר לא ישתנה כי הפקידות שולטת.

  2} אלימות: ממש לא תעזור. הרי מה יקרה? המשטרה השמלאנית תתפוס את היהודי שיילחם על חייו ועל עמו ותכניס אותו לכלא. או שפשוט ידאגו שיחיה כמו כלב ללא עבודה ויתדרדר לעוני.

  3} מסקנה: רק משיח! עם ישראל והבריאה כולה חייבים רק משיח! { כמובן אמיתי, לא משיחי שקר שיצרו דתות הזויות כמו הצלוב, ובוודאי לא רבנים מתים שחולי נפש קוראים להם " משיח" .
  אני הילד היהודי רוצה עכשיו את אבא באמת! משיח בן דוד!
  " ה' מלך עולם ועד, אבדו גויים מארצו!" ממש עכשיו אמן.

  4} כדי להגיע למסקנה יש לעשות מה שכבר לפני המון שנים הורה ר אליעזר זי"ע לתלמידיו ולכלל ישראל: לעסוק בתורה וגמילות חסדים! רק זה. אין דרך אחרת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.