One comment

  • סיהאלום תרס"ו

    אני לא מבין למה אתה מתרגש בגלל המתבוללים האלה. הרי זה חילונים ורפורמים. עדיף שיחיו כגויים בגלוי ולא בכאילו יהודים ויכניסו רעל לכרם בית ישראל.
    אתה לא חושב שמרן החת"ם סופר זי"ע צדק כשראה מי הם ומה הם ונידה אותם מעם ישראל בתחילתם?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.