Tag Archives: רגבים

ממשלת נתניהו מציגה: אכיפת החוק רק כלפי יהודים

כשמדובר במבנים "בלתי חוקיים" של יהודים ביהודה ושומרון, ממשלת נתניהו בהוראת הבג"ץ השמאלני ממהרים להורות על הריסה וגירוש היהודים, אך כשמדובר במבנים בלתי חוקיים של ערבים שהוקמו במימון האיחוד האירופי האנטישמי, לבג"ץ מסתבר יש דין שונה. בעתירה האחרונה שהגישה עמותת "רגבים" לבג"ץ נגד מבנים בלתי חוקיים של ערבים שהוקמו במימון האיחוד האירופי בשטחי C (שטח שבשליטה ישראלית מלאה) קיבלו השופטים […]

Read more