Tag Archives: ערוצי תעמולה

על הכוונת? ערות 20 יחוייב לתת ביטוי למתבוללים הרפורמים

האם ערוץ 20 בדרך לתת ביטוי למתבוללים הרפורמים אשר נאבקים לקבל הכרה כ"זרם יהודי"? בכינוס האחרון של המועצה לשידורי כבלים ולווין (ט"ז באדר א' תשע"ו, 25 בפברואר 2016) אושר פה אחד התיקון לרישיון של הערוץ הייעודי למורשת ישראל (ערוץ 20), ולפיו 75% מתכני הערוץ מזמן השידור האפקטיבי (משש בבוקר ועד חצות) יהיו תכני מורשת ועד 25% מתכני הערוץ יהיו בנושאים […]

Read more