Tag Archives: יאיר לפיד

"הוספת הכיתוב הי"ד לאחר שם של נרצח יהודי זה לא אמין ולא מתאים"

חברת הכנסת, שלי יחימוביץ' ("העבודה"), יצאה בביקורת על חברי הכנסת יאיר לפיד ויצחק הרצוג (חבר מפלגתה) על שימושם בראשי התיבות הי"ד (ה' יקום דמו) לאחר שמותיהם של יהודים שנרצחו על ידי האוייב הערבי. ב"ציוץ" בחשבון הטוויטר שלה כתבה יחימוביץ' "אתמול שמעתי את יאיר לפיד אומר הי״ד, היום יצחק הרצוג מצייץ הי״ד משלו, לא אמין לא מתאים, חברים תרגיעו קשה גם ככה"

Read more