Tag Archives: חיסול

הנחייה חדשה לחיילי צה"ל: לא יורים במחבלות

עליית מדרגה בהפקרת חיילי צה"ל:  "מקור ראשון" מפרסם כי מעתה חיילי צה"ל הונחו שלא לירות במחבלות, וזאת בניגוד לגל הטרור של חגי תשרי תשע"ו בו מחבלות רבות (מכל הגילאים) שניסו לדקור יהודים ברחובות ישראל חוסלו ברובן בזירה. הסיבה להנחייה החדשה בכל הנוגע למחבלות היא (שימו לב): "האיום אותו הן מהוות לכוח בשטח נמוך בהרבה ממחבל זכר" ההנחייה החדשה, שיצאה בצורת […]

Read more