Tag Archives: הונגריה

הנצחת קסטנר בחיפה: ההוכחה שכסף יכול לקנות הכל

בחיפה הוחלט להנציח גינה ציבורית על שמו של ישראל קסטנר, לא פחות ולא יותר. אותו איש, אשר שופט בית המשפט המחוזי קבע כי מכר נשמתו לשטן. אותו קסטנר, שהיה שותף בלתי מעורער של הנהגת הנאצים ואף הגן עליהם במשפטי נירנברג. כנראה שכסף במדינת ישראל יכול לקנות הכל. הנהגת חיפה מריחה מסירחון מזעזע על עצם הנצחתו של זה אשר רימה את […]

Read more