Tag Archives: דמוגרפיה

מוחמד – השם הנפוץ לבנים שנולדו בישראל בשנת תשע"ו

כמדי סוף שנה מפרסמת רשות האוכלוסין את השמות הנפוצים ביותר שניתנו לבנים ובנות שנולדו בישראל בשנה החולפת. השנה (תשע"ו), בדיוק כמו בשנה שקדמה לה, לא היו הפתעות והשם מוחמד נמצא שוב בראש הרשימה כשם שניתן להכי הרבה בנים שנולדו בישראל. נציין כי אחוז הערבים אשר מחזיקים בתעודת זהות כחולה בישראל עומד על כ-25 אחוזים מאוכלוסיית המדינה ("הקו הירוק"), וכי אחוז […]

Read more