Tag Archives: אפריקאים

"ארץ ישראל היא אפריקה"

ביקורי "סולידריות" שעורכים פעילים למען הפולשים הזרים במתקן השהייה "חולות" שבנגב הם דבר שבשיגרה. מדי שבוע (בעיקר בשבתות) מגיעים אותם פעילים ופעילות כדי להפגין הזדהות עם המאבק של הפולשים האפריקאים לקבל תעודות כחולות בישראל. אולם ביקור אחד שנערך לאחרונה היה שונה אך לא מפתיע (למעשה ציפינו שייערך מוקדם יותר): באחד הביקורים בחודש מאי 2015 למניינם הגיעו 2 משלחות כאשר האחת […]

Read more