One comment

  • רן בהאג'

    צריך להתפלל נגד התבוללות !
    יש ארגון בשם להב"ה (למניעת התבוללות בארץ הקודש) ברשות בנצי גופשטיין הי"ו אשר עוסק במניעת התבוללות ועוד הרבה דברים. אני ממליץ מאוד על הארגון הזה.

להגיב על רן בהאג' לבטל

האימייל לא יוצג באתר.