Category Archives: סרטונים

לא רק הערבים הנאצים אחראים לטבח בירושלים (סרטון שלנו)

בס"ד הטבח הבוקר בבית הכנסת בירושלים הוא באשמתה הישירה של ממשלת ישראל, שלא מתחילה באופן מיידי בעידוד הגירה ערבית מארץ ישראל. כל עוד ישנם ערבים בארץ הם ימשיכו לרצוח יהודים. נקודה נוספת וחשובה לא פחות היא עצם העסקת ערבים. זמן קצר לאחר הטבח נודע כי הערבי הועסק במכולת הסמוכה לבית הכנסת שבו אירע הטבח.

Read more

פסלו את הרב כהנא, עכשיו פוסלים את העיתון ישראל היום (סרטון שלנו)

הליכודניקים פסלו את מו"ר הרב מאיר דוד כהנא זצוק"ל הי"ד. עכשיו המתחרים של ביבי נתניהו פוסלים עיתון שתומך בו. מוסר השכל: כשפוסלים יהודים טובים, הפוסלים בעצמם גם עלולים להפסל.

Read more
1 9 10 11