הרבנים נגד החלטת ממשלת נתניהו-בנט-דרעי לתת לרפורמים לחלל את הכותל המערבי

בס"ד

עוד דוגמה להתדרדרות המוסרית הודות לממשלת הזדון של נתניהו, יעלון, בנט ודרעי.

Reformed at Western Wall

מהאתר ערוץ 7:

מועצת הרבנות: להקפיא את חלוקת הכותל

בסיום הדיון הבהירה מועצת הרבנות כי ההחלטה שקיבלה הממשלה בעניין הכותל המערבי אינה חוקית שכן היא לא התקבלה בעצה אחת עם הרבנות.

מועצת הרבנות הראשית דנה בצהריים (חמישי) בהחלטת הממשלה להקצות מתחם לרפורמים בכותל המערבי.

בסיום הדיון הבהירה מועצת הרבנות הראשית כי ההחלטה שקיבלה הממשלה בעניין הכותל המערבי אינה חוקית שכן היא לא התקבלה בעצה אחת עם הרבנות. הרבנים הראשיים דורשים להקפיא את ההחלטה עד להתייעצות עם מועצת הרבנות.

ההחלטה המלאה: 

מועצת הרבנות הראשית לישראל שמעה את ההצעה להסדר התפילה ברחבת הכותל.

עפ"י חוק שמירה על המקומות הקדושים בישראל, התקנות להתנהלות והתנהגות במקומות קדושים ליהודים, חייבות להיעשות בעצה אחת ובהמלצת הרבנים הראשיים לישראל.

המועצה מוחה על כך שעד היום, למרות שהנושא נדון במשך תקופה ארוכה, הדבר לא הגיע לפתחה, וזאת בניגוד גמור להוראות החוק.

עמדתה הבסיסית של מועצת הרבנות הראשית היא כנגד גופים הנקראים "ליברלים" ו"מתקדמים" שחרטו על דגלם עקירת תורת ישראל ממהותה ויחודיותה. ותוצאות מעשים מדברות בעד עצמם. מי שעוקב אחר ההתבוללות שפשתה בקרב יהודי העולם הקשורים עם גופים אלו, אחרי נישואי התערובת, עקירת כל דבר שבקדושה, רואה בעליל שאין להם כל קשר ליהדות השורשית, יהדות –  שהחזיקה את עם ישראל במשך כל שנות קיומו, והרי אין עם ישראל אומה אלא בתורותיה – תורה שבכתב ותורה שבע"פ.

ליתן דריסת רגל במקום הקודש, למי שבמשך שנים עקרו את ציון וירושלים מסידור תפילתם ומצהירים קבל עם ועדה שככל העמים ישראל, אינם רואים ייחודיות בתורת ישראל ואינם מאמינים ביסודות האמונה היהודית שאחד מבסיסיה "זאת התורה לא תהא מוחלפת", זה דבר חמור. על הכנסת דברים זרים למקום המקדש נזדעזעה ארץ ישראל.

המציאות של מיליון יהודים ושאינם יהודים ברחבי העולם, המצביעים ברגליהם ומכבדים את קדושת המקום ואת חשיבותו לעם היהודי לאורך הדורות בצורת ההתנהלות הנוכחית, מלמדת שאף אם ישנן קבוצות קטנות המנסות לפגוע במרקם העדין ובקדושה הקיימת שם, ואנו קוראים גם לממשלת ישראל לעמוד על המשמר ועל כבוד המקום. המועצה מציינת כי רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב רבינוביץ יבצע את פעילותו אך ורק בהתאם להנחיות הרבנות הראשית.

לגופו של עניין, לגבי המתווה המוצע, המועצה דורשת ממשלת ישראל להקפיא את החלטתה עד אשר תמלא את חובת ההתייעצות עם הרבנות הראשית בהתאם לחוק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.