One comment

  • השב"כ עושה עבודת קודש, דין מחבל יהודי כדין מחבל ערבי.
    נאצי זאת מילה גדולה מדי, אך מתאימה במיוחד לאופי המגזר החשוך שאתה מייצג.

להגיב על דניאל לבטל

האימייל לא יוצג באתר.