כתב נושא: מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם  (נקרא 40840 פעמים)

0 משתמשים ו- 1 אורח נמצאים בנושא זה.

מנותק אלמ

 • חבר(ה) בכיר(ה)
 • *
 • הודעות: 2059
 • וְהַמַּשְׂכִּלִים יַזְהִרוּ כְּזֹהַר הָרָקִיעַ
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« ב- : אוקטובר 06, 2010, 20:36:14 »
המאמר נכתב בשני חלקים (הצד היהדותי והצד האיסלאמי).
את הצד האיסלאמי כתב המשתמש היקר Israelipatriot
ואת הצד היהדותי אני כתבתי- אלמ

במשך כל הדורות, השתנה מעמד האישה ביהדות, בהתאם לזמן ולמקום, ולסיבות תרבותיות והסטוריות שונות.
בתקופת התנ"ך, התערותה של האישה בחברה הייתה יחסית זעירה, על האישה הוטלו עסקי הפנים- עסקי הבית,סדר נקיון הבית מלאכות הבית, שמירה על הילדים וכל צרכי הבית.
לרוב, לא בלטו הנשים והגישה באותה תקופה הייתה שמרנית ביותר וזאת משום קדושתה וכבודה הנישא של האישה "כל כבודה בת מלך פנימה", למעט מקרים אשר הותירו בנו חותם בלתי יומחק,
בהם ביטאו הנשים את יכולתיהן הצבאיות הכריזמטיות הנעלות והרוממות הנשגבת, בה ניחנו ע"י הקב"ה.

אנו עדים לתרחישים ולתופעות יוצאות מן הכלל, אשר חוללו מהפך כביר במעמד הנשים בתקופת התנ"ך:
דבורה נביאה-המיליטנטיות העזה של דבורה אשה חכמה וגיבורה אשר ניהלה את המלחמה נגד סיסרא בכיבוש עמק יזרעאל מידי הכנענים.
מרים הנביאה-אשר בזכותה היה הבאר לישראל.
וכן מובא במסכת תענית ט ע"א "רבי  יוסי ברבי יהודה אומר: שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן: משה אהרן ומרים ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר וענן ומן. באר - בזכות מרים, עמוד ענן - בזכות אהרן, מן - בזכות משה; מתה מרים - נסתלק הבאר, שנאמר "ותמת שם מרים", וכתיב בתריה "ולא היה מים לעדה", וחזרה בזכות שניהן. והלא כבר אמרו רבותינו "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים".
שרה אמנו-חכמתה הניכרת של שרה אשר השכילה לחזות את רוע מעלליו של ישמעאל (גילוי עריות שפיכות דמים ועבוזה זרה) "ותאמר לאברהם גרש את בן האמה הזאת כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק", והרי לא לחינם אמרו רבותינו "בינה יתירה באיש יותר מבאיש" ומקורו בבראשית "ויבן ה' את הצלע" (ויבן מלשון בינה).
חולדה הנביאה-בימי המלך יאשיהו,  צדקנותה הנעלת של חולדה אשר נזכרת כאחת מכ"ב הנשים הכשרות בעולם שע"פ המסורת הייתה חולדה יושבת בשערי הר המוריה
ומוכיחה את בנות ישראל לצניעות וטהרה.
אסתר המלכה-אסתר מלשון נסתר אשר הגיעה אסתר לרוחניות עצומה ביכולתה לחדור מעבר לחומות המצויים ולמצוא את ה' במקומות שעין לא ראתה.
אסתר הצילה את היהודים משמד שתיכנן המן לבצע, והתחננה אל המלך אחשוורוש להצלת היהודים, וכן נעשה, סוף שהיהודים ניצלו "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר" ואת המן תלו "ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי". משמעות כבירה למעמד הנשים בגאולה השניה (בשושן הבירה-מעשה אסתר), ועל כך אנחנו חוגגים את חג הפורים.

וכן הואיל שלמה המלך להטעים במשלי בפרק המהולל אשר כתב לכשנבין את ערכה גדולתה וחשיבותה של האישה:
אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה.
בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר.
גמלתהו טוב ולא רע, כל ימי חייה.
דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה.
היתה כאניות סוחר, ממרחק תביא לחמה.
ותקם בעוד לילה, ותתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה.
זממה שדה ותקחהו, מפרי כפיה נטעה כרם.
חגרה בעוז מתניה, ותאמץ זרועותיה.
טעמה כי טוב סחרה, לא יכבה בלילה נרה.
ידיה שלחה בכישור, וכפיה תמכה פלך.
כפה פרשה לעני, וידיה שלחה לאביון.
לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים.
מרבדים עשתה לה, שש וארגמן לבושה.
נודע בשערים בעלה, בשבתו עם זקני ארץ.
סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני.
עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון.
פיה פתחה בחכמה, ותורת חסד על לשונה.
צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל.
קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה.
רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה.
שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל.
תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה.

עד כה ראינו את הנשים הצדקניות בהן נתברכו ישראל, והרי ידוע שנשים התפתחותן השכלית זריזה משל הגבר, ועל כך מנעו ממנה חכמים ללמוד תורה, בינה יתירה כפי שהטעימו לנו חז"ל.
ואף בגרותה של האישה גדולה יותר מאצל האיש, 'כאשר ילדה בת 12 נודרת נדר, הנדר תופס ואצל האיש אין הדבר כך'.
כמו כן,הנשים ניחנו בבינה 'ונשים דעתן קלה'(שעל זה נרחיב ביתר פירוט בהמשך) משמע שהצד החזק של הנשים הוא הרגש וישנו הבדל תהומי בין תפיסת הרגש לתפיסת השכל, ואכן יש לכך השלכות פרקטיות ביחס התורה וההלכה לנשים.
פסילת אישה לעדות(שעל כך ארחיב בהמשך), "עשרה קבין של דיבור ירדו לעולם תשעה לקחו הנשים ואחד שאר העולם" גם כאן מצוי עניין הרגש עניין הבינה חקירת הדברים ירידה לעומק העניין לדברים הקטנים התייחסות לדברים הקנוונציונלים,ומתוך כך נובע עניין 'הדיבור המרובה'.
נשים פטורות מהרבה מצוות, 'מצוות שהזמן גרמן' להבדיל מהגברים שמצווים על תרי'ג מצוות, ידוע שהדיבור הוא בעל ערך רב וחשיבות עליונה "מוות וחיים ביד לשון" "לשון רכה תשבר גרם"-גם כאן מצוי עניין הרגש, ואם כך, אזי על האישה כן מוטל מסת מצוות התלויים בדבר אחד והלא דיבור הוא.
הגבר והאישה משלימים אחד את השני בכל המובנים בתכונות במבנה הגוף ברוחניות(בנפש) במצוות התורה (עסקי חוץ ופנים) לאישה יש חשיבות נומינוזית כלפי הגבר "לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו" זכה! עזר
לא זכה! כנגדו.

"ועל כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד"- מחוייבות הגבר לאשתו בהלכה, הינה רחבה מיני ים.
"תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך" בבא מציעא נ"ט ע"א.
וכן  צריך להיזהר באופן מיוחד שלא לצער את אשתו בדברים, כי מתוך שממהרת לבכות, אונאתה מצויה. וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו, ולא יטיל עליה אימה יתירה, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רוגז. לכן, כל המבזה את אשתו עובר על תקנת חכמים.
ועוד 'אמר רבי חלבו,לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של האדם אלא בשביל אשתו' בבא מציעא נ"ט ע"א
על מחוייבות הבעל לאשתו אנו למדים "שארה כסותה ועונתה לא יגרע" הבעל חייב לספק לאשתו את כל צרכיה הגשמיים, בגדים, תכשיטים, מזונות, כסות, עונה וכו'

עתה נפריך כמה סיסמאות (בחסות המשפט המדוקלם 'היהדות מפלה לרעה את האישה') אשר הובנו לא כיאות בציבור הלא דתי, מתוך פרשנות סובייקטיבית לדברי חז"ל:
נשים פסולות לעדות האמנם?!
ראשית כל עקרון הדבר ובסיסו נתלה בדברינו לעיל שהרי הצד החזק והשולט אצל נשים זהו הרגש.
שנית הנשים לא פסולות לכל עדות כי אם לעדות נפשות או ממונות, לעדויות אחרות של עגונות של מצוות איסור והיתר וכו' הנשים כשרות לעדות.
פסילת הנשים לעדות נפשות וממונות היא משום הלחץ הכבד ההמטען הרגשי העצום המופעל על העדים בעדות נפשות וממונות, התורה לא רצתה לחייב את האישה להעיד ושללה ממנה
את עדותה אך ורק למענה משום שבעדות נפשות וממונות לעיתים מופעלים אמצעים בלתי הולמים כנגד העדים והתורה רצתה לחסוך זאת מהאישה משום הבנת עניין הצד הדומיננטי הרגשי באישה.

נשים דעתן קלה! מהי דעה?!
ישנם שלוש דרגות חכמה בינה ודעת חכמה=מאגר נתונים מורחב(בין טוב לרע) בינה=הסתכלות לעומק הדברים ובדברים הקטנים(הסקת מסקנות) דעת=חיבור בין הדברים(ההכרה השטחית).
התורה לא באה ללגלג על הפן השכלי אצל האישה אלא שדעתן קלה עליהן, לשם ביהור העניין אציג את הסיפור הבא עם מעשה ברוריה פירוש רש"י לגמרא:
"ואיכא דאמרי משום מעשה דברוריא, שפעם אחת לגלגה על שאמרו חכמים: 'נשים דעתן קלות הן עלייהו' ואמר לה: חייך, סופך להודות לדבריהם.
וצווה לאחד תלמידיו לנסותה לדבר עבירה והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית. וכשנודע לה, חנקה עצמה,.
וערק רבי מאיר מחמת כיסופא"
איכא דאמרי=יש אומרים מחמת כיסופא=מחמת הבושה.
ישנם שני מקורות כיצד הוכיח ר' מאיר לברוריה:
א.משנה:  
לא יתייחד אדם עם שתי נשים, אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים.
ר' שמעון אומר: אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים בזמן שאשתו עמו, וישן ימהם בפונדקי מפני שאשתו משמרתו.
מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן עימהם בקירוב בשר, ואם הגדילו, זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו.  
גמרא:  
מאי טעמא? (מה הטעם, שלא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל לאשה מותר להתייחד עם שני אנשים?).
תנא דבי אליהו הואיל ונשים דעתן קלה עליהן.
רש"י: דעתן קלה עליהן ונוחות להתפתות.
ב. ואמאי קרו ליה(=משום מה קוראים לר' יהודה) "ראש המדברים בכל מקום"?
דיתבי(שישבו) רבי יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו(=לידם).
פתח ר' יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרתצאות.
ר' יוסי שתק.
נענה ר' שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקין - להושיב בהן זונות, מרחצאות - לעדן בהן עצמן, גשרים - ליטול מהן מכס.
הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלבות.
אמרו (במלכות): יהודה שעילה - יתעלה, יוסי ששתק - יגלה לציפורי, שמעון שגינה - יהרג, אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא (הלך הוא ר' שמעון ובנו והתחבאו בבית- המדרש).
כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי (כל יום הייתה מביאה להם אשתו לחם וקנקן מים ואכלו).
כי תקיף גזירתא אמר ליה לבריה: נשים דעתן קלה עליהן, דילמא מצערי לה ומגליא לן (כאשר התחזקה הגזירה אמר לו לבנו: נשים דעתן קלה, שמא יצערו אותה השלטונות ותגלה אותנו). אזלו טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא.. . (הלכו התחבאו במערה, התרחש נס ונברא להם חרוב ומעין מים).

ברוך שלא עשני אישה! היתכן?!
האישה מברכת ברוך שעשני כרצונו, אם כך מדוע הגבר מברך ברוך שלא עשני אשה (בצורה שלילית)?
האיש נברא עם יותר מצוות לקיים(כחלק מהחסרון) ועל כך הוא מודה שהקב"ה נתן לו יותר מצוות לקיים וגם זאת הסיבה שהוא מברך בשם ומלכות.
לגבר שלו יותר מצוות לקיים ישנה גם יותר בחירה והשפעה (בקיום המצוות או שלא), האשה נבראה יותר מושלמת(מבחינה רוחנית) עם פחות מצוות לקיים כי היא במעמד רוחני גבוה יותר מאצל הגבר היא יכולה להגיע לדרגה רוחנית גבוה בנקל,ועל כן היא אינה מחוייבת בשאר המצוות כמו הגבר.

לאור כל המאמר לעיל ראינו כי אין היהדות מפלה בין גבר לאישה אלא שיש הבדל רוחני פיזי מחשבתי ביניהם כחלק מתהליך הבריאה והתכלית ועל כן תיקונם שונה ופעולותיהן שונות, וכל אחד מסוגל לדברים שונים מבחינה רוחנית פיזית ונפשית ועל כך רבו התהיות ונשברו קולמוסים רבים בין האינטרפרטציה התורנית אותה פירשו בעידן המודרני באופן סוביקטיבי לשלילה והכפשה לבין חז"ל הפירשו זאת בצורה המתבקשת והנלמדת ע"פ הלך הרוח התורני המקראי.
ואם נתבונן היטב נגלה כי החיים בעידן המודרני, ובניגוד להלכה היהודית מורידים את מעמד האישה לעמקי תהום רבה פריצות לאין ערוך, שימת הנשים כמטרה זנותית(סליחה על הביטוי) כחפץ למילוי תשוקותיו הגשמיים של הגבר, פריצות עצומה אצל בני הנוער המדרדרת את הערכים עליהם נשעננו במשך כל הדורות 'במדרון החלקלק' המתפתח ישירות עם העידן המודרני.

בדתות אחרות, וביתר דגש על האיסלאם, מעמד האישה שונה לחלוטין מאיך שהוא מתקבל ומוצג ביהדות ע"פ הגישה התורנית, ממעמד עליון ומכובד הפכה האישה לכלי, לחפץ של הגבר,  למילוי תאבותיו ותשוקותיו הגשמיים, האשה במעמד נחות ונבזה מקבלת יחס וולגרי מהגבר, מילת נשים כחלק מתרבות איומה השוררת בקרב המסלמים, הכאת נשים המקבלת תמיכה ישירה מפי הקוראן ומפי ראשי האיסלאם, ועוד שלל הנהגות נוראיות ומחרידות אותם תראו להלן:
הרבה מסלמים בימינו מצטטים את הפסוק הראשון ב"סורת הנשים" (סורה 4), אשר בו משתמשים בו כקרדום לחפור בו, שכן הפסוק אינו מבדיל לכאורה בין גברים ונשים, נכתב שמאותה נפש הם יצאו, ולבטח זה מעיד על כך שיש שוויון בין המינים, או שלא? את האמת אבהיר להלן.

הבה נתייחס לנושא: יש להן ילדות לא קלה, גם בשל העובדה שכאשר הן מגיעות לגיל תשע, הן נאלצות למכור את גופן למסלמי המבוגר מהן בכמה שנים טובות, לא זוכות שם בדאר אל אסלאם ליחס שווה (בלשון המעטה) מצד בעלה, וגם לא ממשפחתו, כשלא מאפשרים לה לצאת מביתה ולו פעם אחת, כאשר הבעל לא עימה, היא מרגישה נחותה בכל המובנים, וכן היא אכן כזאת ע"פ דתה.

ראוי לציין שהאסלאם כשלעצמו מעניק לבעל היתר להכות את אישתו, מעניק לו עליונות עליה ומתיר לכל מוג'אהיד לקחת לעצמו את נשותיהם של הכופרים כשפחות מין, בתנאי שהח'ליף עצמו יאשר את זה.

אין לה חופש תנועה, אין היא יכולה לצאת אל מחוץ לכותלי ביתה כשבעלה אינו לצידה, כנ"ל מהעיר, למעט מקרים חריגים כמו החג'.
חשיפתם של נשים במדינות מסלמיות להתעללות הייתה גדולה עשרת מונים מחשיפתם של הנשים שאינן גרות בדאר אלאסלאם, ולכן גם יכולתם לבטא את המתרחש הינה מוגבלת הרבה יותר. למשל כיום יותר ממחצית מהנערות הן בבנגלדש והן באפגניסטן נשואות, באיראן גיל הנישואים עומד על תשע, אפילו ח'ומייני התחתן עם ילדה בת עשר,% 29 מהנשים הנשואות במצרים עברו התעללות ע"י בעלם, ארבע אחוז מהן הוכו כאשר היו בהיריון, ובנוסף 26% מהתעללויות שידוע לנו עליהן בירדן היו כנגד נערות קטינות, שגילן אינו עולה על 18.
  .

עוד ראוי לציין שכל הנתונים שהוצגו לעיל הם תולדה מנישואיו של מוחמד לילדה בת 6 שעונה לשם עאישה, וגם כן מכיוון שהוא מימש את נישואיו בהגיעה לגיל תשע בלבד.

אין חילוקי דעות בין זרמי האסלאם בנוגע למעמדה של האישה, וגם כן בין המלומדים שמחזיקים מהם משהו, כמו אבן קת'יר ואבן תימיה (שספריו מככבים בספריות בבתי כלא בארה"ב), אבן קים אלג'ווזיה (Ibn Qayyim Al Jawziyye) וגם כן מלומדים מהמאה העשרים כמו סעיד אבו א'לא מודודי (Abu A'ala Maududi) מג'מא'עט אסלאמי ("המפלגה האסלאמית") בפקיסטן.

"הגברים מופקדים על הנשים בתוקף כל אשר רומם בו אלוהים את אלה על אלה, ובתוקף הממון שיוציאו. הטובות הן האדוקות השומרות על הנסתר כדרך שישמור אלוהים .אשר לנשים אשר תחששו פן תמרודנה , הטיפו להן מוסר ופרשו מן המשכב, והכו אותן" - סורה - 4 פסוק 34.
ואולם הכו אותן קליל, ללא דם.
  
נבצר ממסלמית שעברה אונס להעיד, בשל העובדה שעדותה אינה שווה לעדותו של גבר, ולפיכך עליה  להציג עדים שראו במו עינייהם את האונס ובל שיהיו נשים, כי אם רק גברים ושיהיו ארבע במספר אחרת היא משליכה את נפשה בכניסה לכלא ואף במוות במקרים מסויימים.

הצורך בארבע עדים גברים גרידא הינו פועל יוצא מהחשדות שהועלו בנוגע לבגידה אפשרית של עאישה עד שאללה העיד לטובתה ומכאן ההיתר לארבע עדים וגם כן מסורה - 24- פסוק 13 " "מדוע לא הביאו ארבע עדים על כך? כיוון שלא הביאו עדים, משקרים הם בעיניי אלוהים"

עוד פסוק שמתקשר לעדים ולעליונותו של הגבר להלן:

"הקימו שני עדים מבין הגברים, ואם לא יימצאו שני גברים, כי אז גבר אחד ושתי נשים אשר יניחו דעתכם כעדות - אם תשכח האחת, תזכיר לה רעותה. אל לעדים לסרב אם יזומנו, ואל תתרשלו בכתיבת (שטר החוב), בין אם קטן הוא או גדול, ואת זמן פירעונו. דרך זו ראויה לכם יותר בעיניי אלוהים וטובה יותר לשמירת העדות, והיא תיטיב להבטיחכם מפני הספק. ואולם אם סחורה זמינה היא אשר תעבירוה בינכם, לא יהיה עלכם עוון אם לא תכתבוה" - סורה -2 פסוק 282


"ואמור למאמינות כי תצנענה את מבטן ותשמורנה על תומת ערוותן, ולא תחשופנה את שכיות חמדתן, מלבד הנגלות שבהן, ותכסינה ברעלותיהן את חזותיהן. אל להן לחשוף את שכיות חמדתן בלתי אם בפני בעליהן או אבותיהן או אבות בעליהן או בניהם או בני בעליהן או אחיהן או בני אחיהן או בני אחיותיהן או נשות המאמינים או אלה אשר בבעלותן או גברים נספחים אשר נטולי תשוקה הם או ילדיהם שטרם ניאור עינם בערוות האישה"

- אני ממשיך, בצפון אפריקה וגם כן במדינות מסלמיות אחרות נהוג לבצע מילה לנשים ולמוחמד סייד טנטאווי מאוניברסיטת אל אזהר שהיה הדמות  הרמה ביותר בקרב האסלאם הסוני, אין כל בעיה עם זה, ויש לו לא מעט להגיד בנושא, שכן הוא הכריז שמילת נשים הינו מנהג חוקי שמעניק לאישה כבוד, וקל וחומר מוריד את תופעת הבגידות למימדים זעירים.

 -  אישה ע"פ האסלאם הינה רכושו של הגבר, היא נחותה, היא כלי, היא צעצוע מין, שאם לא תמלא את יעדה כאשר בעלה קורא בשמה, ודורש את נוכחותה במיטה, אם תעז לסרב, ותגרום לו לישון לבדו, המלאכים יכו בה עד השחר - ע"פ חד'ית צחיח אלבח'רי.
  
-מוחמד בעצמו הכה את אישתו עאישה, בחזה, ללא רחם רק כי העיזה לעקוב אחריו וכן הוא זעק "חשבת שאללה ושליחו לא יטפלו בך כדבעי?".

- שליחו של אללה העניק לעמואר בן אל-ח'טאב ועות'מאן בן עפאן שפחות מין, אחת עונה לשם ביתאב והשנייה עונה לשם זאינעד ע"פ סירת ראסול אללה - 593
- מוחמד אמר שגבר לא יצטרך להעניק הסברים אם יראה לנכון להכות את אישתו - חדית' סנן אבו דאוד.
- בשנת אלפיים חכם דת מסלמי טורקי שעונה לשם כמאל גוראן ציין בחוברת שהוא הפיץ בעזרת גוף ממשלתי תורכי שגבר יכול להכות ואולם אין הוא יכול לפגוע בפניה.
- האמאם הספרדי מוחמד קאמל אל מוסטפא מציין בספרו "נשים באסלאם" שלבעל עילה להכות את אישתו.
- ילד זוכה לפי שניים מהירושה שלה זוכה הילדה.
-  אישתו של אחת המסלמים במדינה שרצתה להביע את מורת רוחה בפני מוחמד על כך שבעלה מכה בה נתקלה בעאישה שאמרה לה שעורה ירוק יותר מהרעלה שענדה, הדבר הגיע לאוזניו של מוחמד, הוא הבליג, הוא קיבל גילוי שהתיר לגבר להכות את אישתו, ברצון אללה.
- אישה שרוצה שבעלה יתמוך בה חייבת  לקיים עמו יחסיי מין, בלילה, ביום, ומתי שירצה בכך.
- מוחמד אמר שעדותה של אישה שווה לחצי עדותו של גבר מכיוון שלאישה אין שכל בקודקוד - צחיח אלבח'רי ווליום 3, ספר 48, מספר -826.
- ע"פ סירת ראסול אללה עמ' -584 לסמוך על אישה היא אווילות כשלעצמה.
- "בגיהנום ראיתי נשים תלויות משדיהן, הן הולידו ממזרים" - סירת ראסול אללה עמ' -185.

- נשים שאינן מסלמיות שנותרות מאחור לאחר שבעלם נרצח ע"י המסלמים הופכת בהרף עין לשפחת מין שכן היא שלל מלחמה ונישואיה לבעלה בטלים.

- לגבר מסלמי הרשות החוקית לקחת לעצמו אישה מעם הספר או מה שנקרא "אהל אלכתאב", אך גבר יהודי\נוצרי אינו יכול לקחת מסלמית שכן אין להתיר לכאפיר לתת הוראות למסלמי או במקרה הזה מסלמית שכן זה סותר את הקונספט ואת הדוקטרינה האסלמית שקובעת שהגבר מעל האישה.
  
 איך אפשר לטעון שהאסלאם אינו אלים עד היכן מגעת הבורות ויכולת סירוס ועיוות האמת ע"י אנשים החסרים בהבנה בסיסית באסלאם?

הבאתי מספר נקודות חשובות בהקשר הזה, אם מנקודת מבט של מלומדים, אם מנקודת מבט של השקפה מסלמית כשלעצמם, ועוד. הכל אמיתי.

הפסוק בעברית (תרגום ישיר ומדויק מערבית):
"זכרים הם המגנים על הנקבות ומתחזקיהן; כי אללה רומם את האחד על השניה, והפקיד את צורכיהן בהם. הצדיקות הן המצייתות, המשלימות את החסר לזוגם למען אללה; ואלו אשר מהן תחששו פן תמרודנה ותחלישנה את סמכותכם, נזפו בהן; בודדו את מיטתן והכו בהם; ואם תקבלנה את עונשן, אל תחפשו פגיעתם" (סורה 4 איה 34)

קרדיט גדול למשתמש-רון בן מיכאל על התעתיק ותרגומו מערבית-ישר כוח!
« עריכה אחרונה: פברואר 13, 2011, 22:26:36 על ידי חיים בן_פסח »
כל מה שהיה טוב, עכשיו נחשב רע.
התיישבות הייתה מצווה, עכשיו היא עבירה.
להתגייס לצבא היה זכות, עכשיו זה חובה, עבודת כפיים הייתה כבוד, עכשיו זו בושה.

מנותק El Blanco

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 10515
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #1 ב- : אוקטובר 06, 2010, 21:09:10 »
פה מפיק מרגליות אצל שניכם, עובדים ללא הפסקה להפצת האמת (אין דרך להסביר את זה שאחרי פחות משבוע כבר יש לכם מאמר חדש), יישר כח!  O0

מנותק Rafoe

 • מנהל(ת) גלובלי(ת)
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 11045
 • "וְהִתְנַחַלְתֶּם אֶת-הָאָרֶץ" (במדבר, לג, נד')
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #2 ב- : אוקטובר 06, 2010, 23:38:53 »
מדהים. :old_afro:
http://www.youtube.com/user/rafoe10
https://twitter.com/RafoeJTF
    http://gplus.to/rafoe
https://www.facebook.com/RafoeJTF
جيش يوشع سيعود  (ג'ייש יהושע סעופא יעוד) - צבא יהושע עוד ישוב!

מנותק חיים בן_פסח

 • אדמין הפורום
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8063
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #3 ב- : אוקטובר 06, 2010, 23:55:47 »
בס''ד

מעולה! יישר כח על עבודה מצויינת!

מנותק yossso

 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 838
 • "...ובחרת בחיים..." (דברים ל, יט)
  • אני בפייסבוק
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #4 ב- : אוקטובר 10, 2010, 03:04:51 »
המשחקים המילוליים שאיתם עובדים על כולם: "מעמד האישה", מעמדות יש בצבא, או בארגון מינהלי. המשפחה איננה "מעמדות", הגבר הוא ראש המשפחה, האשה היא לב המשפחה. במקום "מעמד האשה ביהדות" הייתי אומר "מקום האשה ביהדות". זה נראה שולי כי זה "רק מילים" אבל זה לא. המון מילים היום בשפה שלנו, הם חסרי משמעות:

גזענות. מה זה גזענות? גזענות היא אמונה שגזע מסוים הוא נחות. הכושים בארה"ב הם גזענים: הם חושבים שהאדם הלבן הוא נחות מהם, מעצם היותו לבן.

אנטישמיות: שמי פירושו בן הגזע הערבי. כלומר האנטישמי אמור לחשוב שכל בני הגזע הערבי נחותים, מעצם היותם בני הגזע הערבי. כלומר: רוב הערבים, רוב המוסלמים, ורוב המזרחיים.
אבל בפועל, "אנטישמיות" היא פשוט שנאת-יהודים. אז למה לא לקרוא לכלב בשמו? שונא-ישראל, עוכר-ישראל. שנאת יהודים. למה להשתמש בביטויים חסרי-משמעות? אתם יודעים כמה יהודים נרצחו בגלל שקנינו את הבלוף הזה של "גזענות"? אני חושב שאלפים. תראו, כאשר הרב מאיר כהנא הציע חוק עונש מוות אוטומטי לכל המחבלים, ההצעה נפסלה כגזענות. העניין הוא, שהציבור בארץ באותה תקופה... הוא לא טרח לברר מה פירוש המושג גזענות. - אנשים מלמעלה על הזמן מצליחים לבלבל אותנו עם כל מיני מושגים הזויים, ובסוף אנחנו נרצחים בגלל זה. רציתי להחזיר לעצמי את הרישיון, אז הלכתי למשרדי הממשלה בחיפה (המבנה שנראה כמו טיל), שמו אותי מול "רבי של חילוניים" - כלומר שמו אותי מול פסיכולוגית... היא בעצמה הייתה לבושה כמו זונה. זקנה וגם מכוערת, שואלת אותך שאלות מפגרות ואישיות מאד, כאילו שזה עניין שלה מה עבר עליי. ובסוף אומרת "תהיה ועדה והיא תקבע". וזהו... מבינים? מבינים איך מסדרים אותנו? איך עובדים עלינו? "תהיה ועדה, והיא תקבע". א-הא... היום אני חכם, אבל אז באמת הצליחו לבלבל אותי עם זה. הצליחו. האם אני היחיד שנפל בפח הזה? לא. אני רק אחד מהבודדים שמוכנים להודות שהוא נפל בפח הזה. למה אני אחד הבודדים שמוכנים להודות בזה? כי יש רעיון בארץ "אל תצא פראייר" וכי אתה יודע שכל מי שתספר לו דבר כזה (כמו שאני סיפרתי לכם עכשיו) יש יתחילו להטיף לו: "לא.. אתה צריך לעשות ככה, תלך לשם, תלך לפה." - כל אחד רוצה להראות שהוא הכי חכם ויודע. למה כל אחד רוצה להראות שהוא הכי חכם ויודע? כי מרוב "חטא הגאווה" "חטא הגאווה" כבר לא נשארה לאנשים גאווה עצמית. הם למדו שלהיות מושפלים זה טוב. גם אני יכול לקחת ציטוט מכתבי קודש (שהוצא מהקשרו) ולהפיץ אותו בכוח כדי לקדם אג'נדה חברתית מסומת שהיא בין כה וכה כבר מקובלת בימינו. קומוניזם חברתי כבר אמרתי? ההיסטוריה של הפוליטיקלי קורקט - וידאו ביוטיוב, אני מקווה שהוא יגרום לכם להבין למה בנות היום כ"כ להוטות להוציא תואר ו- "להתקדם" וכ"כ בזות לתפקיד המסורתי, הנהדר, והחשוב מאד מאד, שהיה להן בעבר, במשפחה. הרי כל אדם מוצלח - טייס, מהנדס, רופא, הייתה לו אמא שהרימה אותו לשם, ואבא שהיווה מופת ומודל לחיקוי. (נכון שהיום מכניסים לטייס את כל הטמבלים שיש להם אג'נדה "נכונה", זאת בעיה בפני עצמה.)

פסיכולוג - דבר שלא היה ולא נברא. יש רב, יש חברים, אין דבר כזה פסיכולוג, בדיוק כמו שאין דבר כזה עם פלסטיני.

There is no palestein - מטריקס.
« עריכה אחרונה: אוקטובר 10, 2010, 03:13:36 על ידי yossso »
"לוּלֵי ה' שֶׁהָיָה לָנוּ בְּקוּם עָלֵינוּ אָדָם : אֲזַי חַיִּים בְּלָעוּנוּ בַּחֲרוֹת אַפָּם בָּנוּ : ... : בָּרוּךְ ה' שֶׁלֹּא נְתָנָנוּ טֶרֶף לְשִׁנֵּיהֶם" (תהלים קכד; ב-ג, ו)

"...לֹא בְחַיִל וְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר ה' צְבָאוֹת" (זכריה ד, ו)
"...לֶב מֶלֶךְ בְּיַד ה'..." (משלי כא, א)


מנותק אלמ

 • חבר(ה) בכיר(ה)
 • *
 • הודעות: 2059
 • וְהַמַּשְׂכִּלִים יַזְהִרוּ כְּזֹהַר הָרָקִיעַ
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #5 ב- : אוקטובר 10, 2010, 07:39:50 »
המשחקים המילוליים שאיתם עובדים על כולם: "מעמד האישה", מעמדות יש בצבא, או בארגון מינהלי. המשפחה איננה "מעמדות", הגבר הוא ראש המשפחה, האשה היא לב המשפחה. במקום "מעמד האשה ביהדות" הייתי אומר "מקום האשה ביהדות". זה נראה שולי כי זה "רק מילים" אבל זה לא. המון מילים היום בשפה שלנו, הם חסרי משמעות:

גזענות. מה זה גזענות? גזענות היא אמונה שגזע מסוים הוא נחות. הכושים בארה"ב הם גזענים: הם חושבים שהאדם הלבן הוא נחות מהם, מעצם היותו לבן.

אנטישמיות: שמי פירושו בן הגזע הערבי. כלומר האנטישמי אמור לחשוב שכל בני הגזע הערבי נחותים, מעצם היותם בני הגזע הערבי. כלומר: רוב הערבים, רוב המוסלמים, ורוב המזרחיים.
אבל בפועל, "אנטישמיות" היא פשוט שנאת-יהודים. אז למה לא לקרוא לכלב בשמו? שונא-ישראל, עוכר-ישראל. שנאת יהודים. למה להשתמש בביטויים חסרי-משמעות? אתם יודעים כמה יהודים נרצחו בגלל שקנינו את הבלוף הזה של "גזענות"? אני חושב שאלפים. תראו, כאשר הרב מאיר כהנא הציע חוק עונש מוות אוטומטי לכל המחבלים, ההצעה נפסלה כגזענות. העניין הוא, שהציבור בארץ באותה תקופה... הוא לא טרח לברר מה פירוש המושג גזענות. - אנשים מלמעלה על הזמן מצליחים לבלבל אותנו עם כל מיני מושגים הזויים, ובסוף אנחנו נרצחים בגלל זה. רציתי להחזיר לעצמי את הרישיון, אז הלכתי למשרדי הממשלה בחיפה (המבנה שנראה כמו טיל), שמו אותי מול "רבי של חילוניים" - כלומר שמו אותי מול פסיכולוגית... היא בעצמה הייתה לבושה כמו זונה. זקנה וגם מכוערת, שואלת אותך שאלות מפגרות ואישיות מאד, כאילו שזה עניין שלה מה עבר עליי. ובסוף אומרת "תהיה ועדה והיא תקבע". וזהו... מבינים? מבינים איך מסדרים אותנו? איך עובדים עלינו? "תהיה ועדה, והיא תקבע". א-הא... היום אני חכם, אבל אז באמת הצליחו לבלבל אותי עם זה. הצליחו. האם אני היחיד שנפל בפח הזה? לא. אני רק אחד מהבודדים שמוכנים להודות שהוא נפל בפח הזה. למה אני אחד הבודדים שמוכנים להודות בזה? כי יש רעיון בארץ "אל תצא פראייר" וכי אתה יודע שכל מי שתספר לו דבר כזה (כמו שאני סיפרתי לכם עכשיו) יש יתחילו להטיף לו: "לא.. אתה צריך לעשות ככה, תלך לשם, תלך לפה." - כל אחד רוצה להראות שהוא הכי חכם ויודע. למה כל אחד רוצה להראות שהוא הכי חכם ויודע? כי מרוב "חטא הגאווה" "חטא הגאווה" כבר לא נשארה לאנשים גאווה עצמית. הם למדו שלהיות מושפלים זה טוב. גם אני יכול לקחת ציטוט מכתבי קודש (שהוצא מהקשרו) ולהפיץ אותו בכוח כדי לקדם אג'נדה חברתית מסומת שהיא בין כה וכה כבר מקובלת בימינו. קומוניזם חברתי כבר אמרתי? ההיסטוריה של הפוליטיקלי קורקט - וידאו ביוטיוב, אני מקווה שהוא יגרום לכם להבין למה בנות היום כ"כ להוטות להוציא תואר ו- "להתקדם" וכ"כ בזות לתפקיד המסורתי, הנהדר, והחשוב מאד מאד, שהיה להן בעבר, במשפחה. הרי כל אדם מוצלח - טייס, מהנדס, רופא, הייתה לו אמא שהרימה אותו לשם, ואבא שהיווה מופת ומודל לחיקוי. (נכון שהיום מכניסים לטייס את כל הטמבלים שיש להם אג'נדה "נכונה", זאת בעיה בפני עצמה.)

פסיכולוג - דבר שלא היה ולא נברא. יש רב, יש חברים, אין דבר כזה פסיכולוג, בדיוק כמו שאין דבר כזה עם פלסטיני.

There is no palestein - מטריקס.
לא. הכותרת היא מעמד האישה ולא מקום משום שברצוני להדגיש כי אכן יש לאישה מעמד מכובד ביהדות ואכן היא חופשיה מלהתקדם בפן השכלי חברתי וכו'
וגם דבר חשוב שרציתי להבהיר במאמר הוא הפרכת הסיסמאות שווא שהועלו ללא שום בסיס מלבד השמצת היהדות(הכותרות המודגשות).
כל מה שהיה טוב, עכשיו נחשב רע.
התיישבות הייתה מצווה, עכשיו היא עבירה.
להתגייס לצבא היה זכות, עכשיו זה חובה, עבודת כפיים הייתה כבוד, עכשיו זו בושה.

מנותק El Blanco

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 10515
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #6 ב- : אוקטובר 10, 2010, 14:38:40 »
המשחקים המילוליים שאיתם עובדים על כולם: "מעמד האישה", מעמדות יש בצבא, או בארגון מינהלי. המשפחה איננה "מעמדות", הגבר הוא ראש המשפחה, האשה היא לב המשפחה. במקום "מעמד האשה ביהדות" הייתי אומר "מקום האשה ביהדות". זה נראה שולי כי זה "רק מילים" אבל זה לא.

מה ההבדל בין מקום ומעמד?

ציטוט
גזענות. מה זה גזענות? גזענות היא אמונה שגזע מסוים הוא נחות. הכושים בארה"ב הם גזענים: הם חושבים שהאדם הלבן הוא נחות מהם, מעצם היותו לבן.

גם אתה גזען (ואתה יודע על מה אני מדבר, אבל לא נרחיב כאן כדי לא לעורר שד שלא צריך להעיר).

ציטוט

אנטישמיות: שמי פירושו בן הגזע הערבי. כלומר האנטישמי אמור לחשוב שכל בני הגזע הערבי נחותים, מעצם היותם בני הגזע הערבי. כלומר: רוב הערבים, רוב המוסלמים, ורוב המזרחיים.

אנטישמיות פירושה שנאה לבני מה שמתקרא תת-גזע השמי, הלשון ה"מדעית" לצאצאיו
של שם בן נח. הערבים הם צאצאי שם (בני ישמעאל) וחם (שבטים כושיים שהם כבשו).

אין דבר כזה גזע.

ציטוט
פסיכולוג - דבר שלא היה ולא נברא. יש רב, יש חברים, אין דבר כזה פסיכולוג, בדיוק כמו שאין דבר כזה עם פלסטיני.

פסיכולוגיה היא מדע/חקר הנפש האנושית, והיא דבר שקיים ומובן. גם אתה
משתמש בה כשאתה מנתח את החשיבה של הנשים בארץ ובעולם.

ציטוט
There is no palestein - מטריקס.

Palestine - ומטריקס הוא סרט של שמאלנים חובבי הנביא שלא ניבא (מוחמד).
« עריכה אחרונה: אוקטובר 10, 2010, 15:14:17 על ידי רון בן מיכאל »

מנותק לוחם יהודה

 • מנהל(ת) גלובלי(ת)
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 4499
 • ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #7 ב- : אוקטובר 14, 2010, 05:14:54 »
ל"תנאים" שיש לאישה באיסלאם לא הייתי קורה בכלל מעמד.. וכל ארגוני "זכויות האדם" והיפיי נפש שוכחים את זה.. (או יותר נכון מתעלמים)

ירושלים הקדושה, נמות למענך!

מנותק לא חשובה

 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 915
 • "מוטב שאכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם"
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #8 ב- : יוני 01, 2011, 00:28:13 »
היה כיף ליקרוא
תודה :]
איזה גאווה להיות יהודיה,בת של מלך  :old_laugh:

מנותק Panzer

 • משתמש(ת)
 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 586
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #9 ב- : יוני 01, 2011, 09:24:20 »
תלכי קצת לבתים חרדיים ותראי איך הן בנות של מלך. עושה רושם שהן שפחות של בעל.
"האם לא די בכך שנראה כי גן פרחים הוא יפה מבלי שנצטרך להאמין שיש גם פיות בתוכו?"  -דאגלס אדאמס

מנותק jewlover and arabhater

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5996
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #10 ב- : יוני 01, 2011, 09:43:36 »
תלכי קצת לבתים חרדיים ותראי איך הן בנות של מלך. עושה רושם שהן שפחות של בעל.
בס"ד
כאילו אתה היית בבתים של חרדים ושל דתים לאומים ושל מתנחלים
?
בשבילך האשה זה רק כלי מיני לספק את התאוות שלך
אם היית מבין משהו ביהדות היית מבין שהן אכן בנות של מלך
היום כולם יודעים שהרב כהנא צדק!

מנותק Panzer

 • משתמש(ת)
 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 586
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #11 ב- : יוני 01, 2011, 09:47:13 »
הייתי ועוד איך. יותר ממה שאתה חושב. ויש לי ענפים חרדים במשפחה, ממאה שערים. הופה! הפתעה!
בשבילי האישה היא שותפה לחיים ואם ילדיי.
אם היית מבין משהו ביהדות היית מבין שהיהדות מצפה מהאישה להשריץ ילדים ולדאוג לבית לבד, אסור לה ללמוד תורה, היא אשמה בפיתוי ובחטא הקדמון, יש ביטויים נפלאים כמו 'קול בערווה אישה' - אבל תודה רבה שהוספתם בסוף כמה פסוקים של חנופה כדי שהיא חס וחלילה לא תתעצבן.
"האם לא די בכך שנראה כי גן פרחים הוא יפה מבלי שנצטרך להאמין שיש גם פיות בתוכו?"  -דאגלס אדאמס

מנותק jewlover and arabhater

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5996
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #12 ב- : יוני 01, 2011, 09:49:26 »
הייתי ועוד איך. יותר ממה שאתה חושב. ויש לי ענפים חרדים במשפחה, ממאה שערים. הופה! הפתעה!
בשבילי האישה היא שותפה לחיים ואם ילדיי.
אם היית מבין משהו ביהדות היית מבין שהיהדות מצפה מהאישה להשריץ ילדים ולדאוג לבית לבד, אסור לה ללמוד תורה, היא אשמה בפיתוי ובחטא הקדמון, יש ביטויים נפלאים כמו 'קול בערווה אישה' - אבל תודה רבה שהוספתם בסוף כמה פסוקים של חנופה כדי שהיא חס וחלילה לא תתעצבן.
בס"ד
חסר לך עוד הרבה ידע ביהדות
יותר ממה שחשבתי
 

אני באמת מאוד מופתע שיש לך במשפחה חרדים מאוד מופתע ככה לפחות אני יודע שאתה יהודי חשבתי שאמא שלך ערביה כמו שכתבת
היום כולם יודעים שהרב כהנא צדק!

מנותק Panzer

 • משתמש(ת)
 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 586
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #13 ב- : יוני 01, 2011, 09:50:30 »
לא צריך ידע ביהדות בשביל לראות איך אנשים חיים. 'הידע ביהדות' נועד לכסות על המציאות.
"האם לא די בכך שנראה כי גן פרחים הוא יפה מבלי שנצטרך להאמין שיש גם פיות בתוכו?"  -דאגלס אדאמס

מנותק jewlover and arabhater

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5996
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #14 ב- : יוני 01, 2011, 09:53:56 »
לא צריך ידע ביהדות בשביל לראות איך אנשים חיים. 'הידע ביהדות' נועד לכסות על המציאות.
בס"ד
לפעמים מה שנראה מבחוץ זה לא מה שבמציאות שהיא כ"כ רחוקה ממך
הרי אין לך ידע אז אתה ממציא דברים שזה נועד לכסות את המציאות כדי לעוות וללגלג על המסורת שלנו
היום כולם יודעים שהרב כהנא צדק!

מנותק jewlover and arabhater

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5996
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #15 ב- : יוני 01, 2011, 09:58:34 »
בס"ד
אז בוא נתחיל לחשוף את חוסר הידע שלך
מעמד האשה ביהדות הרב זמיר כהן הרצאה 56 דקות
http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=11442

האם היהדות מפלה בין המינים?
הרב נח וינברג
http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=912

היום כולם יודעים שהרב כהנא צדק!

מנותק Panzer

 • משתמש(ת)
 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 586
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #16 ב- : יוני 01, 2011, 10:11:03 »
הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. המציאות אומרת אחרת.
"האם לא די בכך שנראה כי גן פרחים הוא יפה מבלי שנצטרך להאמין שיש גם פיות בתוכו?"  -דאגלס אדאמס

מנותק jewlover and arabhater

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5996
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #17 ב- : יוני 01, 2011, 10:25:55 »
הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. המציאות אומרת אחרת.
בס"ד
זה מה שאני מסביר לך מכיוון שאין לך ידע אתה לא מסוגל להבין את המציאות
בקיצור זאת היהדות וקשה לקיימה וקשה להיות יהודי ולקיים תרי"ג מצוות אך זה שווה
ומי שמתקשה לקיים לא צריך לקחת ממנו דוגמה
היום כולם יודעים שהרב כהנא צדק!

מנותק Panzer

 • משתמש(ת)
 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 586
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #18 ב- : יוני 01, 2011, 11:27:02 »
בס"ד
זה מה שאני מסביר לך מכיוון שאין לך ידע אתה לא מסוגל להבין את המציאות
בקיצור זאת היהדות וקשה לקיימה וקשה להיות יהודי ולקיים תרי"ג מצוות אך זה שווה
ומי שמתקשה לקיים לא צריך לקחת ממנו דוגמה

מה הקשר לתרי"ג מצוות? מה הקשר לידע שלי? על מה אתה מדבר בכלל?
"האם לא די בכך שנראה כי גן פרחים הוא יפה מבלי שנצטרך להאמין שיש גם פיות בתוכו?"  -דאגלס אדאמס

מנותק JewishGirl

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 2723
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #19 ב- : יוני 01, 2011, 15:04:36 »
תלכי קצת לבתים חרדיים ותראי איך הן בנות של מלך. עושה רושם שהן שפחות של בעל.

כנראה שפמינאצי כמוך לא מבדיל בין התנהגות נכונה עם האישה לבין התנהגות לא נכונה. אף פעם לא ראיתי דתיים או חרדים שמרביצים לאישה שלהם או לבנות שלהם אלא אם עשו חטא כלשהו.
לגבי החרדים יש ויש, אני לא מאמינה שכל החרדים הם כאלה "רעים", למרות שאני גם לא מתה על החרדים.

מנותק jewlover and arabhater

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5996
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #20 ב- : יוני 01, 2011, 15:20:46 »
כנראה שפמינאצי כמוך לא מבדיל בין התנהגות נכונה עם האישה לבין התנהגות לא נכונה. אף פעם לא ראיתי דתיים או חרדים שמרביצים לאישה שלהם או לבנות שלהם אלא אם עשו חטא כלשהו.
לגבי החרדים יש ויש, אני לא מאמינה שכל החרדים הם כאלה "רעים", למרות שאני גם לא מתה על החרדים.
בס"ד
אלה שלא מתנהגים איך שצריך עם נשים אם יש כאלה ואם כן אז הם מיעוט  אז הם פשוט לא הולכים על פי דרך התורה
היום כולם יודעים שהרב כהנא צדק!

מנותק ROI5

 • חבר(ה) מוסמך(ת)
 • *
 • הודעות: 378
 • מדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית, נקודה.
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #21 ב- : יוני 01, 2011, 18:18:23 »
היחס לנשים ביהדות:

גבר יכול היה  לגרש נשים מביתו בלי הסכמת האישה:
"וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ(דברים פרק כ"ד פס' א')

אבא יכול היה למכור את בנותיו לעבדות :
"וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים"(שמות פרק כא' פס' ז)

 לכפות עליה נישואין :
:"אֶת-בִּתִּי, נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה לְאִשָּׁה וַיִּשְׂנָאֶהָ." (דברים פרק כ"ב  פס' טז)
אם בתולה נאנסה האב היה מקבל פיצויים מהאנס והאנס היה נושא את האישה עד סוף ימי חייו גם אילו לא רצתה: "כִּי-יִמְצָא אִישׁ, נַעֲרָ בְתוּלָה אֲשֶׁר לֹא-אֹרָשָׂה, וּתְפָשָׂהּ, וְשָׁכַב עִמָּהּ; וְנִמְצָאוּ.  כט וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ, לַאֲבִי הַנַּעֲרָ--חֲמִשִּׁים כָּסֶף; וְלוֹ-תִהְיֶה לְאִשָּׁה, תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ--לֹא-יוּכַל שַׁלְּחָהּ, כָּל-יָמָיו".(דברים פרק כב פס' כח-כט)

בנות לא קיבלו את ירושת אביהן, אלא אם כן לא נולדו לו בנים :
"סדר נחלות כך היא, מי שמת יירשוהו בניו והם קודמין לכל, והזכרים קודמין לנקבות."(משנה תורה הלכות נחלות פרק א הלכה א)

יוסף בן מתתיהו  את היחס של התנ"ך אל הנשים: 
"התורה אומרת כי האישה פחותה מהגבר לכל דבר, ועל כן עליה לשמוע בקולו, לא למען השפלתה, אלא למען ימשול בה. כי אלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון"(נגד אפיון פרק ב, פסוק כד)

חז"ל אסרו לדבר רבות עם נשים:
"מִכָּאן אָמְרוּ חֲכָמִים, כָּל זְמַן שֶׁאָדָם מַרְבֶּה שִׂיחָה עִם הָאִשָּׁה, גּוֹרֵם רָעָה לְעַצְמוֹ, וּבוֹטֵל מִדִּבְרֵי תוֹרָה, וְסוֹפוֹ יוֹרֵשׁ גֵּיהִנָּם"(משנה מסכת אבות פרק א משנה ה)
"לא תרבה שיחה עם האשה שכל שיחתה של האשה אינה אלא דברי ניאופים."( משנה מסכת דרך ארץ רבה, פרק ראשון)
במשנה מפרטים מתי האישה שייכת  לאביה ומתי  לבעלה:
"היא ברשות האב, עד שתיכנס לחופה; מסרה האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל.  הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, הרי היא ברשות האב; מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל".(משנה מסכת כתובות פרק ד פס' ה)
בגמרא מפרטים גם מתי האישה נקנית ומתי היא קונה את עצמה:
"האשה נקנית בשלש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף בשטר ובביאה בכסף בית שמאי אומרים בדינר ובשוה דינר ובית הלל אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה וכמה היא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל היבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם:"( תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ב' א')
בגמרא אף מבהירים שכשאישה מתחתנת עם הבעל היא שייכת לו:
"הרי את קנויה לי מקודשת הרי את שלי הרי את ברשותי הרי את זקוקה לי מקודשת"(תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ו א')
אסור לאישה להעיד:
"שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים"(תלמוד בבלי, מסכת שבועות פרק ד דף ל  א')
"ואשה פסולה לדון ... כל הכשר לדון כשר להעיד ואשה פסולה להעיד ... והיא (דבורה הנביאה) שפטה את ישראל, בדבורה אין להביא ראיה דאשה (שאשה) כשירה לדון, דשמה (כי שם) היו מקבלין אותה אליהם משום שכינה." ( תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף ט"ו א', רש"י)

הרמב"ם אף אומר שאילו אישה לא מבצעת דין מהתנ"ך מוכרחים להרביץ לה עד שתעשה אותו:
"כל אשה שתמנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן, כופין אותה ועושה אפילו בשוט."(משנה תורה פרק כ"א הלכה י)
 
"אִתְּתָא לֵית לָהּ רְשׁוּ לְמֶעְבַּד מִדָּעַם בְּלָא רְשׁוּת בַּעֲלָהּ."(הזוהר בראשית כב ע"א)
פירוש: אשה אין לה רשות לעשות דבר בלי רשות בעלה.

היחס ביהדות לא הרבה יותר טוב מהיחס באסלאם...
"לו היה לנו רוב יהודי בארץ, היינו קודם כל יוצרים פה מצב של שוויון זכויות גמור, מוחלט ומושלם, בלי שום יוצא מן הכלל: יהודי או ערבי ארמני או גרמני, אין הבדל בפני החוק- כל הדרכים פתוחות לפניו, יוכל אפילו להיות ראש ממשלה אם התוכנית המדינית שלו תמצא חן בעיני רוב הצירים במורשתון העתיד. הסטאטוס של ערבי בארץ ישראל יהיה בדיוק שווה לסטאטוס של סקוטי או וולשי באנגליה."(זאב ז'בוטינסקי ימני מוצהר, ראש בית"ר)

מנותק לא חשובה

 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 915
 • "מוטב שאכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם"
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #22 ב- : יוני 01, 2011, 21:12:57 »
תלכי קצת לבתים חרדיים ותראי איך הן בנות של מלך. עושה רושם שהן שפחות של בעל.


ישלי צד במשפחה של חרדים וצד של דתיים לאומים
ואני רואה איזה כבוד יש לבעל אל האישה !
ועם תלמד קצת תתורה יותר לעומק תבין באמת מזה כבוד

מנותק jewlover and arabhater

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5996
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #23 ב- : יוני 01, 2011, 21:24:54 »
היחס לנשים ביהדות:

גבר יכול היה  לגרש נשים מביתו בלי הסכמת האישה:
"וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ(דברים פרק כ"ד פס' א')

אבא יכול היה למכור את בנותיו לעבדות :
"וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים"(שמות פרק כא' פס' ז)

 לכפות עליה נישואין :
:"אֶת-בִּתִּי, נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה לְאִשָּׁה וַיִּשְׂנָאֶהָ." (דברים פרק כ"ב  פס' טז)
אם בתולה נאנסה האב היה מקבל פיצויים מהאנס והאנס היה נושא את האישה עד סוף ימי חייו גם אילו לא רצתה: "כִּי-יִמְצָא אִישׁ, נַעֲרָ בְתוּלָה אֲשֶׁר לֹא-אֹרָשָׂה, וּתְפָשָׂהּ, וְשָׁכַב עִמָּהּ; וְנִמְצָאוּ.  כט וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ, לַאֲבִי הַנַּעֲרָ--חֲמִשִּׁים כָּסֶף; וְלוֹ-תִהְיֶה לְאִשָּׁה, תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ--לֹא-יוּכַל שַׁלְּחָהּ, כָּל-יָמָיו".(דברים פרק כב פס' כח-כט)

בנות לא קיבלו את ירושת אביהן, אלא אם כן לא נולדו לו בנים :
"סדר נחלות כך היא, מי שמת יירשוהו בניו והם קודמין לכל, והזכרים קודמין לנקבות."(משנה תורה הלכות נחלות פרק א הלכה א)

יוסף בן מתתיהו  את היחס של התנ"ך אל הנשים: 
"התורה אומרת כי האישה פחותה מהגבר לכל דבר, ועל כן עליה לשמוע בקולו, לא למען השפלתה, אלא למען ימשול בה. כי אלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון"(נגד אפיון פרק ב, פסוק כד)

חז"ל אסרו לדבר רבות עם נשים:
"מִכָּאן אָמְרוּ חֲכָמִים, כָּל זְמַן שֶׁאָדָם מַרְבֶּה שִׂיחָה עִם הָאִשָּׁה, גּוֹרֵם רָעָה לְעַצְמוֹ, וּבוֹטֵל מִדִּבְרֵי תוֹרָה, וְסוֹפוֹ יוֹרֵשׁ גֵּיהִנָּם"(משנה מסכת אבות פרק א משנה ה)
"לא תרבה שיחה עם האשה שכל שיחתה של האשה אינה אלא דברי ניאופים."( משנה מסכת דרך ארץ רבה, פרק ראשון)
במשנה מפרטים מתי האישה שייכת  לאביה ומתי  לבעלה:
"היא ברשות האב, עד שתיכנס לחופה; מסרה האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל.  הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, הרי היא ברשות האב; מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל".(משנה מסכת כתובות פרק ד פס' ה)
בגמרא מפרטים גם מתי האישה נקנית ומתי היא קונה את עצמה:
"האשה נקנית בשלש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף בשטר ובביאה בכסף בית שמאי אומרים בדינר ובשוה דינר ובית הלל אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה וכמה היא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל היבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם:"( תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ב' א')
בגמרא אף מבהירים שכשאישה מתחתנת עם הבעל היא שייכת לו:
"הרי את קנויה לי מקודשת הרי את שלי הרי את ברשותי הרי את זקוקה לי מקודשת"(תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ו א')
אסור לאישה להעיד:
"שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים"(תלמוד בבלי, מסכת שבועות פרק ד דף ל  א')
"ואשה פסולה לדון ... כל הכשר לדון כשר להעיד ואשה פסולה להעיד ... והיא (דבורה הנביאה) שפטה את ישראל, בדבורה אין להביא ראיה דאשה (שאשה) כשירה לדון, דשמה (כי שם) היו מקבלין אותה אליהם משום שכינה." ( תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף ט"ו א', רש"י)

הרמב"ם אף אומר שאילו אישה לא מבצעת דין מהתנ"ך מוכרחים להרביץ לה עד שתעשה אותו:
"כל אשה שתמנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן, כופין אותה ועושה אפילו בשוט."(משנה תורה פרק כ"א הלכה י)
 
"אִתְּתָא לֵית לָהּ רְשׁוּ לְמֶעְבַּד מִדָּעַם בְּלָא רְשׁוּת בַּעֲלָהּ."(הזוהר בראשית כב ע"א)
פירוש: אשה אין לה רשות לעשות דבר בלי רשות בעלה.

היחס ביהדות לא הרבה יותר טוב מהיחס באסלאם...
בס"ד
אתה אמנם שולט טוב בפסוקים אבל את הפירוש העומקי על פי התלמוד ומפרשי התנ"ך וההלכה ואיך הדברים מפורשים בפרדס אתה לא יודע
אתה אומר את הדברים בכלליות יותר מדי רחבה
היום כולם יודעים שהרב כהנא צדק!

מנותק חיים בן_פסח

 • אדמין הפורום
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8063
מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם
« להגיב #24 ב- : יוני 01, 2011, 22:23:29 »
בס"ד
אתה אמנם שולט טוב בפסוקים אבל את הפירוש העומקי על פי התלמוד ומפרשי התנ"ך וההלכה ואיך הדברים מפורשים בפרדס אתה לא יודע
אתה אומר את הדברים בכלליות יותר מדי רחבה

בס''ד

רועי לא שולט בשום פסוקים. הוא העתיק את זה מאתר של יהודונים אנטישמיים מלאי שנאה עצמית יש''ו.

בכל נושא, רועי ופאנצר בצד של שונאי ישראל. בכל נושא: הם בעד הערבים הנאצים שרוצים לבצע שואה נגד עם ישראל, הם משמיצים את האמונה היקרה שלנו שלמענה מיליוני יהודים מסרו את נפשם במשך אלפי שנים, הם משמיצים את כל היהודים הטובים ומגינים על כל הבוגדים.

כל השקרים שרועי הבוגד האנטישמי הביא ממש מצחיקים. להתווכח איתו זה כמו להתווכח עם נאצי או מוסלמי - אין גבול לשנאה הבוערת שלו כלפי עמו ואמונת ישראל. כל הציטוטים מסולפים לגמרי. חרדים מוכרים את בנותיהם לעבדות? זה כל כך מגוחך.

יהודיות הן נסיכות של הקב''ה כמו שיהודים הם נסיכיו. מין אחד לא עליון על השני. המינים כן שונים והיהדות מכירה בעובדה הזאת, אבל מין אחד לא יותר טוב או יותר חשוב מהשני.

וזה לא רק שאנו מצווים לכבד נשים ולהפוך לנשמה אחת עם נשים כשמתחתנים - רואים בשטח ברוב הבתים היהודיים שנשים לא פחות חשובות מגברים בתוך המשפחה. בהרבה מקרים, הנשים יותר חשובות מהגברים בתוך המשפחה.

לעומת היחס הנפלא של היהדות כלפי נשים, באיסלאם הנשים יותר נמוכות מבהמות. כשמוסלמים אונסים נשים, האישה אשמה ובהרבה מקרים הורגים אותה. מוסלמים הורגים, אונסים ומענים את נשותיהם וכל הערב רב היהודוני מגן על המוסלמים הברברים האלה. זה מוכיח שהערב רב היהודוני (כמו פאנצר ורועי) מוכנים לסבול את הפשעים הנוראים ביותר נגד נשים כל עוד שהפושעים הם שונאי ישראל.