חדשות ודיונים > ספריית הימין האמיתי

פירוש המכבי (ספר שמות) של מו"ר הרב כהנא

<< < (4/4)

JewishGirl:
אפשר עדכון בבקשה?

JewishGirl:
המשך פירוש המכבי: שמות פרקים א' - י' 

יש כאן גם רמז לגאולה הסופית, שהרי כל סיפור יציאת מצרים הוא גם רמז לגאולה האחרונה. אמרו חז"ל (שמות רבה א:ה): "'ואלה שמות בני ישראל' - על שם גאולת ישראל נזכרו כאן". כלומר, בכל שם הנזכר כאן יש רמז לגאולה. המדרש שם מוצא רמז בכל שם, ומסיים: "...יוסף - ע"ש שעתיד הקב"ה להוסיף ולגאול את ישראל ממלכות הרשעה כשם שגאל אותם ממצרים, דכתיב (ישעיהו יא:יא): 'והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו [לקנות את שאר עמו]'". יש כאן עוד רמז לגאולה הסופית על פי הפסוק בזכריה (יב:ט): "והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגוים הבאים על ירושלים".יש גם רמז שמותר לצאת לחו"ל רק בזמן של פיקוח נפש, במה שכתוב "איש וביתו", שהרי כתוב אצל דוד (שמואל א כז:א,ג): "ויאמר דוד... עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים... וישב דוד עם אכיש [מלך פלשתים] בגת, הוא ואנשיו, איש וביתו...". שם היה פיקוח נפש דיחיד, ורק משום כך לקח דוד את עצמו ואת אנשיו, "איש וביתו", לארץ פלשתים. צא וראה, שאפילו במצב זה של פיקוח נפש, ניסה דוד שלא לצאת מא"י. אע"פ שהיה יכול לברוח לחו"ל למדינה "נייטרלית", בחר לצאת לארץ פלשתים שהיא חלק מא"י, אע"פ שידע ששאול ינצל את זה כ"הוכחה" לעם שדוד הוא בוגד, שהרי הפלשתים  היו אויביהם המושבעים של ישראל. אעפ"כ, העדיף דוד לסבול את הקלון ולא לצאת מא"י.העיקר: התורה רצתה להסביר לנו, שכל היציאה הזאת מא"י באה רק כחלק מהמהלך החיוני ליצור עם שיחזור אח"כ לא"י כעם סגולה היושב בארץ סגולה ובונה שם מדינת סגולה וחברת סגולה. כלומר, הירידה הזאת היתה צורך עלייה, לשם חזרה לא"י. ומשום כך מתחילה התורה כאן:

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הסיבה העיקרית שנכתבו שמותיהם היא להדגיש שהגיעו שם במתי מעט, ובחסדי ה' רבו ועצמו מאד והיו לגוי גדול. אומר הרשב"ם: "...בבואם למצרים לא היו אלא שבעים, ואחר מות הדור ההוא פרו וישרצו". ומ"מ לא נכללו כאן הנשים, כפי שאומר האבן עזרא: "כי לא היו נשי השבטים במספר השבעים".

רוסי28:
הרב כהנא ז"ל צדק!

נ נח נחמ נחמן מאומן:
כל ספרי הרב כהנא זצ"ל הי"ד, הם נפלאים מעמיקים ושווים לכל נפש, חובה על כל בן אדם לקרוא!!!!!!!!!!!!!!!

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[*] עמוד הקודם

עבור לתצוגת גירסה מלאה