יהדות ותורת ישראל > שֻׁלְחָן עָרוּךְ וְהָרַעְיוֹן הַיְּהוּדִי

הלקח הנלמד מפרשת השבוע

(1/2) > >>

eran:
בפרשת השבוע, פרשת "וישב" המתארת את "מכירת יוסף" ע"י השבטים יש מוסר השכל גדול מאוד שממנו נוכל ללמוד הרבה בקשר לחשיבות של "אחדות", כמה חשוב להיות מאוחדים תחת רעיון אחד, וכאשר מאוחדים אפשר לראות ניסים. לכן הסכת ושמע ישראל:
רבינו נחמן מברסלב אומר, כשמתקשרים בקשר איזה אנשים על איש אחד אפילו אם הוא אדם חשוב יותר מהם על כל זה יכולים להפילו, כי נתקבצים חלקי הכבוד שיש לכל אחד מהם, ועל ידי זה נתבטל חלק כבוד שלו ונופל על ידם, שהקטנות בטלה לפני גדלות, כי חלקי הכבוד שלהם כשנתקבץ ונתקשר יחד גדול מחלק כבוד שלו לבדו, אזי יכולים להפילו על ידי הקשר, אפילו אם כל אחד נמוך ממנו. עכ"ל.
אם כן זה אשר קרה במכירת יוסף על דרך "החסידות", יוסף היה במעלת כבוד יותר גדולה מכל האחים יחדיו, ולכן כאשר בא הפסוק לתאר לנו את תולדות יעקוב אבינו הוא מונה רק את יוסף, שנא': "אלה תולדות יעקוב - יוסף". לכן כיוון שהיה במדרגת כבוד יותר מכל שאר האחים הם לא יכלו לו כל אחד לבדו, אלא היו חייבים לאחד כוחות על מנת לבטל את כוח כבודו של יוסף.
גם אנחנו צריכים ללמוד מוסר השכל מן הדברים הנ"ל, אע"פ שאנחנו רואים שיש אנשים שהם "מכובדים", עם כוח גדול, אנחנו בהחלט יוכלים לנצח אותם בתנאי שנשאר מאוחדים. לצערי אני רואה שמאז שהרב כהנא הי"ד נרצח יש פילוג נורא בין הפלגים הכהניסטים, אנחנו חייבים להתאמץ לאחד את כל הפלגים תחת דגל תנועתינו "הימין האמיתי", כיוון שרק ע"י אחדות נוכל להגיע למעלה של "כבוד", וע"י להפיל את כל שאר "המכובדים" שצברו כבוד רע שפוגע בנו.
על כן ישמע חכם ויוסף לקח - שמירה על האחדות הוא דבר מוכרח על מנת להשיג כל השגה שאנחנו מעוניינים להשיג, כיוון שאם לא נתאחד בחיים לא נצליח להפיל את משטר "הכבוד", ולהשליט במדינתינו סדר "כהניסטי" יהודי אותנטי !!!
בברכת אהבת ישראל - ערן!
 

דוקא_כך:

--- ציטוט של: eran על דצמבר 17, 2006, 14:48:20 ---בפרשת השבוע, פרשת "וישב" המתארת את "מכירת יוסף" ע"י השבטים יש מוסר השכל גדול מאוד שממנו נוכל ללמוד הרבה בקשר לחשיבות של "אחדות", כמה חשוב להיות מאוחדים תחת רעיון אחד, וכאשר מאוחדים אפשר לראות ניסים. לכן הסכת ושמע ישראל:
רבינו נחמן מברסלב אומר, כשמתקשרים בקשר איזה אנשים על איש אחד אפילו אם הוא אדם חשוב יותר מהם על כל זה יכולים להפילו, כי נתקבצים חלקי הכבוד שיש לכל אחד מהם, ועל ידי זה נתבטל חלק כבוד שלו ונופל על ידם, שהקטנות בטלה לפני גדלות, כי חלקי הכבוד שלהם כשנתקבץ ונתקשר יחד גדול מחלק כבוד שלו לבדו, אזי יכולים להפילו על ידי הקשר, אפילו אם כל אחד נמוך ממנו. עכ"ל.
אם כן זה אשר קרה במכירת יוסף על דרך "החסידות", יוסף היה במעלת כבוד יותר גדולה מכל האחים יחדיו, ולכן כאשר בא הפסוק לתאר לנו את תולדות יעקוב אבינו הוא מונה רק את יוסף, שנא': "אלה תולדות יעקוב - יוסף". לכן כיוון שהיה במדרגת כבוד יותר מכל שאר האחים הם לא יכלו לו כל אחד לבדו, אלא היו חייבים לאחד כוחות על מנת לבטל את כוח כבודו של יוסף.
גם אנחנו צריכים ללמוד מוסר השכל מן הדברים הנ"ל, אע"פ שאנחנו רואים שיש אנשים שהם "מכובדים", עם כוח גדול, אנחנו בהחלט יוכלים לנצח אותם בתנאי שנשאר מאוחדים. לצערי אני רואה שמאז שהרב כהנא הי"ד נרצח יש פילוג נורא בין הפלגים הכהניסטים, אנחנו חייבים להתאמץ לאחד את כל הפלגים תחת דגל תנועתינו "הימין האמיתי", כיוון שרק ע"י אחדות נוכל להגיע למעלה של "כבוד", וע"י להפיל את כל שאר "המכובדים" שצברו כבוד רע שפוגע בנו.
על כן ישמע חכם ויוסף לקח - שמירה על האחדות הוא דבר מוכרח על מנת להשיג כל השגה שאנחנו מעוניינים להשיג, כיוון שאם לא נתאחד בחיים לא נצליח להפיל את משטר "הכבוד", ולהשליט במדינתינו סדר "כהניסטי" יהודי אותנטי !!!
בברכת אהבת ישראל - ערן!
 


--- סוף ציטוט ---
פרשה מאוד מעניינת (למדתי עם פרוש אור החיים).  מעניין אותי מה היה סוד הצלחתו של יוסף שה' היה אתו, וכל אשר עשה---הצליח.  כמו כן, מעניין אותי למה בקשתו משר המשקים שיזכור אותו נחשבה לחטא שבגללו הוא נאלץ לשבת בבית האסורים שנתיים נוספות.  הרי אסור להסתמך על השם, וצריך לעשות מה שצריך לעשות.  בסה"כ הוא גלה יוזמה, ולי נראה שזה לא בא על חשבון אמונה.  אז למה ה' עשה כך ששר המשקים שכח אותו ואת בקשתו מיד כשיצא לחופשי?  כמו כן, יש לי קושי עם התנהגותו של יהודה, והעונש האכזרי שהיה מוכן להטיל על תמר, כאשר הוא היה זה שחטא בהרבה מובנים, ושמשבט יהודה יצאו מלכים לא בזכותו אלא בזכות צדיקותה של תמר.

ליעד:
בס"דלמה יוסף נקרא יוסף הצדיק?
 במסורת נקרא גם יוסף הצדיק. על פי המקרא נקרא בשמו, מכיוון שרחל שהייתה עקרה שנים רבות, ראתה בו סימן לבן נוסף. "וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ יוֹסֵף, לֵאמֹר יֹסֵף ה' לִי בֵּן אַחֵר" (בראשית פרק ל כד)

eran:
א

eran:

--- ציטוט של: eran על דצמבר 18, 2006, 00:20:07 ---
פרשה מאוד מעניינת (למדתי עם פרוש אור החיים).  מעניין אותי מה היה סוד הצלחתו של יוסף שה' היה אתו, וכל אשר עשה---הצליח.  כמו כן, מעניין אותי למה בקשתו משר המשקים שיזכור אותו נחשבה לחטא שבגללו הוא נאלץ לשבת בבית האסורים שנתיים נוספות.  הרי אסור להסתמך על השם, וצריך לעשות מה שצריך לעשות.  בסה"כ הוא גלה יוזמה, ולי נראה שזה לא בא על חשבון אמונה.  אז למה ה' עשה כך ששר המשקים שכח אותו ואת בקשתו מיד כשיצא לחופשי?  כמו כן, יש לי קושי עם התנהגותו של יהודה, והעונש האכזרי שהיה מוכן להטיל על תמר, כאשר הוא היה זה שחטא בהרבה מובנים, ושמשבט יהודה יצאו מלכים לא בזכותו אלא בזכות צדיקותה של תמר.

--- סוף ציטוט ---

רש"י אומר במקום שם למה נענש יוסף וקיבל עוד שנתיים ימים , מכיוון שהסתמך על בשר ודם , הפסוק אומר: "אל תיבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה", וגם נא': "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ד' צבקות". הכל מאיתו יתברך ומכיוון שהוא שם מיבטחו בבשר ודם הוא נענש, ולכן שכח שר המשקים את יוסף. על כן ישמע חכם ויוסף לקח - לא לסמוך על שום דבר בעולם מכיוון שהכל ממנו יתברך.
בקשר ליהודה עיין בספר "מעם לועז" שבו הוא דן בסוגיית "יהודה ותמר" בהרחבה ומוכיח שלא רק שלא היה שם "חטא" ח"ו, אלא היה שם מצווה!!
בברכת אהבת ישראל - ערן!!

[/quote]

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

עבור לתצוגת גירסה מלאה