כתב נושא: כהנא יומי - ל' בכסלו תשע"ה  (נקרא 1537 פעמים)

0 משתמשים ו- 1 אורח נמצאים בנושא זה.

מנותק Rafoe

  • מנהל(ת) גלובלי(ת)
  • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
  • *
  • הודעות: 11045
  • "וְהִתְנַחַלְתֶּם אֶת-הָאָרֶץ" (במדבר, לג, נד')
כהנא יומי - ל' בכסלו תשע"ה
« ב- : דצמבר 22, 2014, 16:06:53 »
בס"ד

                                    "בדלנות מביאה שנאה"

אומרת הגמרא: "מאי ניקנור?... אחד מאפרכי יוונים היה ובכל יום ויום היה מניף ידו על יהודה וירושלים ואומר: 'אימתי תפול בידי וארמסנה?'.
וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, קצצו בהונות ידיו ורגליו ותלאום בשערי ירושלים, ואמרו: 'פה שהיה מדבר בגאווה וידיים שהיו מניפות על ירושלים, תיעשה בהם נקמה'"
(תענית יח).

נשאלת השאלה: מאיפה נבעה השנאה הזאת של היוונים ליהודים, עד כדי כך שבכל יום עמד ניקנור ואמר "וארמסנה"?! והרי יוון לא באה לשעבד את גופם של היהודים, אלא רק את הדת, כמו שכתוב במדרש: "...יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהייתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל" (בראשית רבה ב).
מנין באה השנאה הזאת? הפלשתים ודומיהם באו על ישראל בשביל מסים וארנוניות, ואף אחד לא בא לעשות שמד חוץ מהיוונים.
והרמב"ם כתב (הלכות מגילה וחנוכה ג א): "בבית שני כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה...".
למה רצה ניקנור לרמוס את ישראל?

כשהיוונים הגיעו לארץ, הם לא התכוונו שהיהודים יבטלו את דתם, אלא יקבלו גם את אלוהיהם של היוונים ואת תרבותם - הספורט.
ומי לא ירצה תרבות כזאת של תיאטרון הבימה, הקאמרי, וטניס? כל העמים קיבלו את אלוהיהם של היוונים - למה לא?
אך היהודים לא הסכימו לקבל אפילו את זה, לא רצו את תרבותם. אנחנו עם סגולה, עם מיוחד, עם לבדד ישכון, לא רוצים טניס וכדומה. וזה הרגיז אותם!
אמרו: אינכם מוכנים לקבל? תקבלו בכוח. הם הראשונים שבאו עם תרבות, וטענו שהם עם נבחר, שהרי הם מיפת.
כל העמים קיבלו את תרבותם, חוץ מהיהודים שאמרו "הכל שקר, ולנו יש התרבות האמיתית".

ולכן פורצת מלחמת תרבות, מלחמת אמת.
ההתבדלות שלנו מביאה לשנאה של הגויים כלפינו. אומר המדרש: "הר סיני - שבו נשנאו הגויים לקב"ה, ומשם ירדה שנאה לגויים אלינו" (תנחומא במדבר ז; שמות רבה ב).
אין כמעט דבר ביהדות שמרגיז את הגוי היום חוץ מהעניין הזה, שאנו עם נבחר.
כשאני מופיע בתוכניות רדיו בחו"ל, כל הזמן מתקשרים גויים ומתלוננים על זה שאנו אומרים שישראל הוא עם נבחר.
אכן, אנחנו עם קדוש, ויש פרישות מהגויים ומשיקוציהם: "'קדושים תהיו' - פרושים מהם ומשיקוציהם. "כי עם קדוש אתה לה' אלקיך [קדושת עצמך] ובך בחר ה' אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים" (דברים יד:ב). ומה שאנו עם נבחר וסגולה, הוא רק מפני שאנו עם קדוש ומובדל.
"'ואבדל אתכם מן העמים להיות לי' (ויקרא כ כו) - אם מובדלים אתם מן העמים, הרי אתם לשמי, ואם לאו, הרי אתם של נבוכדנצר מלך בבל וחבריו" (ספרא קדושים י).
חובה עלינו להיות מובדלים על אף שזה מביא לשנאה!
בדלנות היא הכיוון של היהדות, כדי שנוכל ליצור חברה תורנית ללא השפעה זרה. זאת הייתה המלחמה נגד היוונים.

ישראל נכשלו בזה פעם אחר פעם.
ישראל נכשלו בזה בשיטים, בבעל פעור, בתקופת יחזקאל, ובעזרא: "לא נבדלו העם ישראל... מעמי הארצות... כי נשאו מבנתיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקדש בעמי הארצות..." (עזרא ט:א,ב).
הספורנו אומר: "ואין ראוי שתחלל קדושתך להוליד זרע פסול" (דברים ז).
הקב"ה קבע כמה וכמה הלכות כדי להבטיח את הבדלנות של ישראל ואת הפרישה מהגויים ומשיקוציהם.
באליהו רבה כתוב (ח): "ישמור אדם... שלא יעשה שותפות עם הגוי ולא יכרות עימו ברית, שכן מצאנו באברהם אבינו שעשה שותפות, וסוף דברים שעשה עימו ברית... נתקבצו מלאכי שרת אמרו לפניו... אדם יחיד שבחרת לך משבעים לשונות כרת ברית עם אומות העולם.
אמר להן: בן יחיד נתתי לו למאה שנה... אומר לו להעלהו לעולה. אם יעלהו, הריני אדע; ואם לאו, יפה אתם אומרים...
מכאן אמרו כל העושה שותפות עם הגוי, כאילו עובד עבודה זרה וכורת עימו ברית.
ואם תלמיד חכם הוא, מזלזל את תורתו ומחלל שמו של אביו ומבזבז את ממונו ומוסר את בניו בחרב ומגלה אותם מארצם ומוכרן לעבודה זרה"!

אנו והגויים כמו שמן ומים, שלא מתערבים זה בזה.
הרצל אמר: "לו חשבתי שניתן להתבולל, הייתי מסכים, אך מכיוון שלא ניתן...".

היוונים שנאו אותנו כי הם ראו שאנו בדלנים ולא רוצים אותם כלל. משום כך אמר ניקנור: "אימתי תיפול בידי [ירושלים] וארמסנה?" (תענית יח:).
זה היה בשבילו אובססיה, כי הוא הבין שיש כאן מאבק, מלחמת קודש, ג'יהאד של תרבויות, דתות ומחשבות - לקבוע מי הוא באמת הנבחר והסגולה.
המלחמה היום היא לא בין ישראל לערבים, אלא בין היהדות לאסלאם. ומשום שהמלחמה נגד היוונים הייתה עקרונית כל כך, כשניצחו החשמונאים את היוונים, הם תלו את בהונות ידיו ורגליו של ניקנור כנקמה - "וידיים שהיו מניפות על ירושלים, תעשה בהם נקמה".

כשאנו מושפלים, גם הקב"ה כביכול בעפר.
המילה נקמה היא משורש ק.ו.ם. - כביכול אומרים לה' 'קום כבר'.
דוד המלך אמר (תהילים מד:כד): "עורה למה תישן ה'" - כשאנחנו בהשפלה, אתה כביכול ישן. "ויקץ כישן ה' כגבור מתרונן מיין" (תהילים עח:סה).
"קומה ה' ויפצו אויביך וינסו משנאיך מפניך". "'וינוסו משנאיך' - וכי יש שונאים לפני מי שאמר והיה העולם? אלא מגיד הכתוב שכל מי ששונא את ישראל, כמי ששונא את המקום.
כיוצא בו אתה אומר 'וברב גאונך תהרוס קמיך'... שכל מי שקם על ישראל, כאילו קם על המקום...
כל זמן שישראל משועבדים, שכינה עימהם [משתעבדת]... 'עמו אנכי בצרה'.... 'מפני עמך אשר פדית לך ממצרים'... אמרו ישראל לפני המקום: פדית את עצמך" (ספרי בהעלותך פד).

זה העניין של יוון וניקנור.
היוונים רצו לרמוס אותנו, ואין שנאה גדולה יותר מזה, כי בתוך תוך תוכם הם יודעים שישראל מעליהם, ולכן חייבים להשמיד אותם.
http://www.youtube.com/user/rafoe10
https://twitter.com/RafoeJTF
    http://gplus.to/rafoe
https://www.facebook.com/RafoeJTF
جيش يوشع سيعود  (ג'ייש יהושע סעופא יעוד) - צבא יהושע עוד ישוב!