כתב נושא: לפי התוספתא בזמנו של יהושע שמרו שמיטה רק אחרי 21 שנה בארץ  (נקרא 2646 פעמים)

0 משתמשים ו- 1 אורח נמצאים בנושא זה.

מנותק edu

  • משתמש(ת) מוכר(ת)
  • *
  • הודעות: 47
בימי יהושע, גם כאשר כל היהודים היו בארץ בתחילה לא נתחייבו מיד בשמיטה וביובל

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ו

הלכה כ
נמצא אתה אומר כיון שעברו ישראל את הירדן נתחייבו בחלה ובערלה ובחדש הגיע שש עשרה בניסן נתחייבו בעומר ובקרב עמו שהה חמשים יום נתחייבו שתי הלחם ובקרב עמהן לארבע עשרה שנה נתחייבו בנטע רבעי ר' יוסי בר' יהודה ור' אלעזר בר' שמעון אומרין לא נתחייבו בנטע רבעי אלא לאחר ארבע עשרה שנה כשכיבשו ושחילקו נתחייבו במעשרות התחילו מונים שנה ראשונה ושנייה ושלישית ואחר כך נתחייבו בנטע רבעי לעשרים ואחד שנה עשו שמטה לששים וארבע שנה עשו יובל מפני מה אני אומר קרבו כבשים בלא לחם מפני שהכבשים מתירין את עצמן ולא הלחם בלא כבשים אין לו מי יתירנו:

וכן כתוב
ספרא בהר פרשה א

 (ב) כי תבאו יכול משבאו לעבר הירדן תלמוד לומר אל הארץ, ארץ המיוחדת, יכול משבאו לעמון ומואב תלמוד לומר אשר אני נותן לכם ולא עמון ומואב, מניין אתה אומר כיבשו אבל לא חילקו, חילקו למשפחות, ולא חילקו לבתי אבות ואין כל אחד ואחד מכיר את חלקו, יכול יהו חייבים בשמיטה תלמוד לומר שדך שיהא כל אחד ואחד מכיר שדהו, כרמך שיהיה כל אחד ואחד מכיר את כרמו. (ג) נמצאת אתה אומר כיון שעברו ישראל את הירדן נתחייבו בחלה ובערלה ובחדש, הגיע ששה עשר בניסן נתחייבו בעומר, שהו חמשים יום נתחייבו בשתי הלחם, לארבע עשרה שנה נתחייבו במעשרות, התחילו מונים לשמיטה לעשרים ואחת עשו שמיטה, לששים וארבע עשו יובל.