HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: פאקו411 על יוני 21, 2007, 18:53:14

כותרת: אם אשכחך ירושלים תשכח ימני!!!
תגובה על ידי: פאקו411 על יוני 21, 2007, 18:53:14
 אם אשכחך ירושלים תשכח ימני!!!


לעולם לא אשכח את ירושלים, לא משנה מה, אפילו שאני חילוני!

  רישמו פה את המשפט הזה כדי שנישאר לעולם מאוחדים כנגד האיום של השׂמאל הרדיקאלי, כנגד האיום לטמא את ירושלים, כנגד האיום על זכותנוּ להיות עם חופשי בארצנו כי אנחנו לא חופשיים באמת ולא מרגשים חופשיים להגיד את הדעות שלנו! וזאת לא דמוקרטיה אמיתית.

אני מכניס את המשפט המפורסם של ירושלים מפני שמה שמאחד אותנו, היהודים והלא-יהודים, זה הזיקה והאהבה ללא כל תנאי –

לעיר דוד המלך!
לעיר הקדושה לעם היהודי!

לעיר שבא ניבנה בית המקדש!

לעיר שבה מת דוד!
לעיר שבה מת שלמה!


אז שוב :
 אם אשכחך ירושלים, תשכח ימני!!!
כותרת: אם אשכחך ירושלים תשכח ימני!!!
תגובה על ידי: סבבתיק על יוני 21, 2007, 19:04:31
רוב העם מאמין במשפט זה.
הבעיה היא ההנהגה שלא מאמינה במשפט זה.
כותרת: אם אשכחך ירושלים תשכח ימני!!!
תגובה על ידי: גַּם בָּשָׁן וְגַם גִּלְעָד על יוני 22, 2007, 01:05:51
איזה צדיק אתה, פאקו! :V: :)

* אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני ! *
כותרת: אם אשכחך ירושלים תשכח ימני!!!
תגובה על ידי: אֹהד על יוני 22, 2007, 01:08:33
המשפט המלא בחתימתי !  ;)
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני,תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי,אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי
כותרת: אם אשכחך ירושלים תשכח ימני!!!
תגובה על ידי: dorgreen על יוני 22, 2007, 11:18:51
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני,תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי,אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי
כותרת: אם אשכחך ירושלים תשכח ימני!!!
תגובה על ידי: oferst על יוני 22, 2007, 11:24:29
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני,תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי,אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי
כותרת: אם אשכחך ירושלים תשכח ימני!!!
תגובה על ידי: ליאו על יוני 22, 2007, 14:08:07
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני,תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי,אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי

כותרת: אם אשכחך ירושלים תשכח ימני!!!
תגובה על ידי: סבבתיק על יוני 22, 2007, 14:41:52
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני,תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי,אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי