HAYAMIN.ORG

עמלק ואויבי ישראל => האמת מאחורי דת האיסלם => נושא נשלח על ידי: OFER על אוקטובר 30, 2014, 16:00:36

כותרת: השייח' הבדואי בחתונה חרדית: "יהודים, אתם העם הנבחר"
תגובה על ידי: OFER על אוקטובר 30, 2014, 16:00:36
שייח בדואי מודה על האמת שישראל זה העם הנבחר
https://www.youtube.com/watch?v=03qryDRsCQ4
כותרת: בעניין: השייח' הבדואי בחתונה חרדית: "יהודים, אתם העם הנבחר"
תגובה על ידי: Rafoe על נובמבר 01, 2014, 20:38:37
מסלמים רבים יודעים שישראל הוא העם הנבחר.
חלקם מעמידים פני מוסלמים כלפי חוץ, וחלקם נוטשים את האסלאם בפומבי ובכך מסכנים את חייהם וחיי בני משפחותיהם.
וחלק אחר נוקט בשיטת התאקייה - אומרים ליהודים את מה שהם רוצים לשמוע כדי לגרום לשאננות (וכידוע, אוייב שאנן ואדיש הוא הטרף הקל ביותר).

הגויים בכלל, והערבים בפרט, יודעים שהיהודי הוא חיה שנואשת להכרה ואהבה מהעולם.

אנחנו, כיהודים, צריכים להבין - אנחנו לא צריכים את ההכרה והאהבה של העולם. אנחנו צריכים לכבד כל גוי (כל עוד הוא לא אוייב), אבל גם לחשוד בכוונותיהם.

לא צריך לצאת מגדרנו על כל אמירה של גוי כזה או אחר.