HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: Elias על ינואר 16, 2013, 04:43:23

כותרת: Iyad Jamal Al Din - אפשר גם אחרת
תגובה על ידי: Elias על ינואר 16, 2013, 04:43:23
http://www.youtube.com/watch?v=p0m3LyEjMqE
כותרת: בעניין: Iyad Jamal Al Din - אפשר גם אחרת
תגובה על ידי: מציאותי על ינואר 16, 2013, 04:55:56
לא סומך על אך מילה שלהם, חובת ההוכחה היא עליהם.
חוץ מזה, הם מיעוט זניח, יותר מיעוט מאשר השמאל הקיצוני אצלנו...והם השמאל הקיצוני אצלם.
כותרת: בעניין: Iyad Jamal Al Din - אפשר גם אחרת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על ינואר 16, 2013, 13:56:01
שכנעת אותי. מהיום אני אוהב מוסלמים. איסלאם היא דת של שלום! בשם האיסלאם ואללה נביא את השלום לכל קצווי תבל.
...באמצעות פצצות ומליוני שאהידים, באמצעות מלחמות ומהומות ורציחות ומעשי זוועה...
כ....ן.
שכנעת אותי.
 :old_WTF_Aza:
כותרת: בעניין: Iyad Jamal Al Din - אפשר גם אחרת
תגובה על ידי: Rafoe על ינואר 16, 2013, 21:20:35
שכנעת אותי. מהיום אני אוהב מוסלמים. איסלאם היא דת של שלום! בשם האיסלאם ואללה נביא את השלום לכל קצווי תבל.
...באמצעות פצצות ומליוני שאהידים, באמצעות מלחמות ומהומות ורציחות ומעשי זוועה...
כ....ן.
שכנעת אותי.
 :old_WTF_Aza:
לא סתם אומרים שהאסלאם מכרסם כל פינה בעולם.

הרי אללה הוא עכבר ועכברים כידוע מכרסמים.... :old_Cheesy:
כותרת: בעניין: Iyad Jamal Al Din - אפשר גם אחרת
תגובה על ידי: לב חכם לימינו על ינואר 16, 2013, 21:26:36
אפשר לסגור את הבאסטה, מדובר בשיעי עראקי, הוא לא סוני כך שבלאו הכי לא הוא מייצג את רובו המוחץ של האסלאם (הוא מייצג אולי 5% מהאסלאם, שהם שייכים לשיעים ה"את'נא עשריים"-ה-12), והוא גם לא מייצג אפילו את הזרם שהוא נמנה עליו בשל היותו מדרג נמוך יותר ברמת חכמי הדת השיעית.