HAYAMIN.ORG

עמלק ואויבי ישראל => איך עונים לתעמולה הערבית והשמאלנית => נושא נשלח על ידי: רק כך על אוקטובר 10, 2011, 15:13:17

כותרת: עובדות חשובות בקשר למאבק על א"י בימנו
תגובה על ידי: רק כך על אוקטובר 10, 2011, 15:13:17
בס"ד
1. לאום וירושלים ? ישראל היתה למדינה ב - 1312 לפנה"ס, אלפיים שנים לפני קום האיסלאם.

2. פליטים ערבים בישראל החלו להזדהות כפלשתינאים ב- 1964, שני עשורים אחרי הקמת מדינת ישראל המודרנית.

3. לאחר כיבוש הארץ ב- 1272 לפנה"ס היהודים שלטו בארץ אלף שנים והיתה להם נוכחות רצופה בה במשך 3,300 שנים.

4. השליטה הערבית היחידה לאחר הכיבוש ב- 635 לספירה ונמשכה רק 22 שנה.

5. במשך יותר מ- 3,300 שנים ירושלים היתה הבירה היהודית. ירושלים מעולם לא היתה בירתה של ישות ערבית או מוסלמית. אפילו הירדנים, כשהם כבשו את ירושלים, לא עשו אותה לבירתם ומנהיגים ערביים לא ביקרו בה.

6. ירושלים נזכרת יותר מ- 700 פעמים בתנ"ך ואף לא פעם אחת בקוראן.

7. דוד המלך ייסד את העיר ירושלים, רגלו של מוחמד לא דרכה בה.

8. יהודים מתפללים עם פניהם מופנות אל ירושלים, מוסלמים מתפללים כשפניהם למכה. אם הם נמצאים בין ירושלים למכה אז פניהם למכה ואחוריהם לירושלים.

9. פליטים ערבים ויהודים ? ב- 1948 מנהיגי ערב עודדו את הפליטים הערבים לצאת מישראל בהבטיחם לטהר את הארץ מיהודים. שישים ושמונה אחוזים מהם ברחו בלי לראות חייל ישראלי בכלל.

10. פליטים יהודים נאלצו לברוח מארצות ערביות בגלל אלימות, רדיפות ופוגרומים מצדם של הערבים.

11. מספר הערבים אשר יצאו ב- 1948 מישראל מוערך כ-650 אלף. מספר הפליטים היהודים מארצות ערב מוערך בכמעט מיליון .

12. הפליטים הערבים בכוונה לא נקלטו בארצות הערביות, למרות שטחן הענק. מתוך 100,000,000 פליטים בעולם מאז מלחמת העולם השניה, הם מהווים הקבוצה היחידה שלא נקלטה או השתלבה בארצות עמם. הפליטים היהודים נקלטו כולם בישראל, מדינה לא יותר גדולה מניו ג'רסי.

13. המאבק הערבי-ישראלי ?   לערבים יש 21  מדינות, לא כולל פלשתין. יש רק מדינה יהודית אחת. הערבים יזמו את כל חמש המלחמות והפסידו. ישראל התגוננה כל פעם וניצחה.

 14. אמנת הפת"ח עדיין דורשת השמדת ישראל. ישראל מסרה לפלשתינאיים רוב שטחה של הגדה המערבית, אוטונומיה תחת הרשות הפלשטינית, וסיפקה להם נשק.

15. בזמן השלטון הירדני, אתרים יהודים קדושים בוזזו וליהודים נשללה זכות הגישה אליהם. בשלטון היהודי כל האתרים המוסלמים והנוצרים נשמרו ונפתחה הגישה אליהם למאמיני כל הדתות.

16 . ישראל והערבים באו"ם ? מתוך 175 החלטות מועצת הביטחון עד 1990, 97 היו נגד ישראל.
משנת 2000 20 מתוך 25 ההחלטות של האום היו נגד ישראל.

17. מתוך 690 החלטות העצרת הכללית עד 1990, 429 היו נגד ישראל.

18. האו"ם שתק כאשר נהרסו 58 בתי כנסת בירושלים ע"י הירדנים.

19.  האו"ם שתק כאשר הירדנים בשיטתיות חללו את בית הקברות היהודי העתיק בהר הזיתים.

20. האו"ם שתק כאשר הירדנים אכפו מדיניות אפרטהייד שמנעה מיהודים להגיע להר הבית ולכותל המערבי.
כותרת: עובדות חשובות בקשר למאבק על א"י בימנו
תגובה על ידי: Rafoe על אוקטובר 10, 2011, 23:39:41
בס"ד

4. השליטה הערבית היחידה לאחר הכיבוש ב- 635 לפה"ס נמשכה רק 22 שנה.
אני חושב שטעית.
הפלישה הערבית הראשונה לארץ ישראל הייתה ב-634 לספירה הנוצרית (ולא לפניה), וכיבוש הארץ הושלמה בשנת 638 (אז שלטה האימפריה הערבית של שלטון הח'ליפים שבשיאה חלשה על שטחים ממערב אסיה ועד לחצי האי האיברי).


13. המאבק הערבי-ישראלי ?   לערבים יש שמונה מדינות, לא כולל פלשתין. יש רק מדינה יהודית אחת. הערבים יזמו את כל חמש המלחמות והפסידו. ישראל התגוננה כל פעם וניצחה.

לערבים יש 8 מדינות???

לעם הערבי צמא הדם ישנם 22 מדינות!!
כותרת: עובדות חשובות בקשר למאבק על א"י בימנו
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על אוקטובר 11, 2011, 00:04:20
בס"ד
בקשר לעובדות 18 19 ו-20 האו"ם אוהב לשתוק כשיהודים מותקפים
כותרת: עובדות חשובות בקשר למאבק על א"י בימנו
תגובה על ידי: MaorJudah על אוקטובר 11, 2011, 00:31:04
אני חושב שטעית.
הפלישה הערבית הראשונה לארץ ישראל הייתה ב-634 לספירה הנוצרית (ולא לפניה), וכיבוש הארץ הושלמה בשנת 638 (אז שלטה האימפריה הערבית של שלטון הח'ליפים שבשיאה חלשה על שטחים ממערב אסיה ועד לחצי האי האיברי).
לערבים יש 8 מדינות???

לעם הערבי צמא הדם ישנם 22 מדינות!!

יש בסה״כ כ 66 מדינות מוסלמיות!!!
כותרת: עובדות חשובות בקשר למאבק על א"י בימנו
תגובה על ידי: רק כך על אוקטובר 11, 2011, 02:56:17
אני חושב שטעית.
הפלישה הערבית הראשונה לארץ ישראל הייתה ב-634 לספירה הנוצרית (ולא לפניה), וכיבוש הארץ הושלמה בשנת 638 (אז שלטה האימפריה הערבית של שלטון הח'ליפים שבשיאה חלשה על שטחים ממערב אסיה ועד לחצי האי האיברי).
לערבים יש 8 מדינות???

לעם הערבי צמא הדם ישנם 22 מדינות!!
בס"ד
אני העתקתי את זה ממקור אחר והם כנראה התבלבלו בין לספירה ללפנה"ס.


כותרת: עובדות חשובות בקשר למאבק על א"י בימנו
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 11, 2011, 22:22:46
בס"ד


7. דוד המלך ייסד את העיר ירושלים, רגלו של מוחמד לא דרכה בה.

דוד המלך כבש/קנה את העיר מן היבוסים. העיר הייתה קיימת כבר בימי אברהם אבינו.
כותרת: עובדות חשובות בקשר למאבק על א"י בימנו
תגובה על ידי: רק כך על אוקטובר 11, 2011, 22:31:02
בס"ד
אני מניח שהכוונה היא לבניית עיר דוד.
כותרת: עובדות חשובות בקשר למאבק על א"י בימנו
תגובה על ידי: לוחם יהודה על נובמבר 17, 2011, 18:58:04
הכל נכון טוב ויפה, רק שחכת שאת המוסלמים והשמאלנצים זה ממש לא מעניין הם אוהבים להאחז בשקרים..
שמעתי לא מזמן ערבי שטוען שהכותל המערבי בכלל היה חלק מאל עקצא ולא היה ח"ו בית מקדש..
כותרת: עובדות חשובות בקשר למאבק על א"י בימנו
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על נובמבר 17, 2011, 21:25:55
הנקודה היא שאין בעולם אנשים שמאמינים ל"טענות" של הערבושים. הם כביכול מאמינים להם רק כדי לדפוק את היהודים. ולכן לא יעזור שום דבר. היחידים שאנחנו צריכים לשכנע אלה אחינו היהודים.