HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: כהנא צדק! על פברואר 12, 2007, 14:46:48

כותרת: בואו תראו מה יוצא מהגימטריה משמו של רעבין..
תגובה על ידי: כהנא צדק! על פברואר 12, 2007, 14:46:48
בס"ד
בבקשה הינה התוצאות אם לוקחים את מספרי הגימטריה של השם שלו המילים הבאות הם גם באותם מספרים (470).

הסתה
רמה ירודה
מעניש

הכי מפחיד תראו מה מצאתי בגימטריה כמו יצחק רבין:
יז תמוז!!!
למי שלא יודע שבעה עשר בתמוז זה יום של תענית שמציין את היום שבו הובקעה חומת ירושלים בחורבן בית שני.
כותרת: בואו תראו מה יוצא מהגימטריה משמו של רעבין..
תגובה על ידי: בייקר על פברואר 13, 2007, 11:43:00
מה יוצא משמו של פרס?
כותרת: בואו תראו מה יוצא מהגימטריה משמו של רעבין..
תגובה על ידי: כהנא צדק! על פברואר 13, 2007, 14:20:22
מה יוצא משמו של פרס?
את האמת לא בדקתי ממש אבל אני יבדוק עכשיו..