HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: כהנא צדק! על פברואר 05, 2007, 22:42:22

כותרת: בכל זאת מציק לי שלא כולם יודעים עלינו
תגובה על ידי: כהנא צדק! על פברואר 05, 2007, 22:42:22
בס"ד
כל יום זה עובר לי בראש שבטוח בטוח יש יהודים קדושים וצדיקים שרוצים ומחפשים תנועות ואתרים כאלו ולא מוציאים בגלל אי ידיעה!
אני חיפשתי אתר/פורום/תנועה כזאת כבר הרבה זמן ורק בטעות הגעתי לכאן טעות מבורכת אבל בכל זאת טעות!
היום אתם מבינים לבד כמה אני כבר שקוע פה ואוהב את המקום הזה.
מה שאני בא להגיד שצריך לעשות תעמולה חכמה שנוכל להגיע לכל היהודים!
אני יהיה רגוע שאני יידע שכולם יודעים עלינו כאשר יש יהודים קדושים וצדיקים שלא יודעים עלינו אני מתמלא עצבים וכעס אפילו על עצמי שאני לא פועל בצורה ניכרת לשיפור המצב!
חייבים לפעול ולהראות את הרעיונות שלנו לכולם לצערנו זה קשה אבל אין מה לעשות אנחנו יכולים לגדול בצורה ניכרת מאוד אם היינו עושים זאת!
אני מקווה שכולם ייקחו מזה משהו ואולי פה נגבש רעיון.
דרך אגב אין לי בעיה לתמוך כספית פה (שדרך אגב יש פה עוד הרבה שיסיכמו) במי שיגבש רעיון של סטיקרים/מודעות/קלטות וכו'...
כותרת: בכל זאת מציק לי שלא כולם יודעים עלינו
תגובה על ידי: בייקר על פברואר 05, 2007, 23:05:50
אנו לא מפלגה פוליטית ובאמת צריך לקבוע מטרות.אני אשאל את חיים בנושא.
כותרת: בכל זאת מציק לי שלא כולם יודעים עלינו
תגובה על ידי: כהנא צדק! על פברואר 05, 2007, 23:09:16
אנו לא מפלגה פוליטית ובאמת צריך לקבוע מטרות.אני אשאל את חיים בנושא.
בייקר עזוב בלי שום קשר המטרה שלנו להפיץ את המסר הכהניסטי! להתריע על הסכנות ובשביל זה צריך קהל רחב יותר חיים תמיד אומר זאת.
כותרת: בכל זאת מציק לי שלא כולם יודעים עלינו
תגובה על ידי: בייקר על פברואר 05, 2007, 23:38:07
מלמעלה למטה:חיים יקבע מטרות ונתארגן,זאת החלטה אסטרטגית מה עושים ואיך?אני אשאל אותו בפעם הבאה ונגבש תוכנית.
כותרת: בכל זאת מציק לי שלא כולם יודעים עלינו
תגובה על ידי: כהנא צדק! על פברואר 05, 2007, 23:39:26
מלמעלה למטה:חיים יקבע מטרות ונתארגן,זאת החלטה אסטרטגית מה עושים ואיך?אני אשאל אותו בפעם הבאה ונגבש תוכנית.
אני בטוח שהוא יסיכם והפעם צריך תעמולה טובה ובעלת מסר ברור אני מקווה שחיים יביא גם איזה הברקה...
פשוט העניין הזה חשוב מאוד!
כותרת: בכל זאת מציק לי שלא כולם יודעים עלינו
תגובה על ידי: בייקר על פברואר 05, 2007, 23:55:22
תקרא את שאלתי לגיל אברהם ואני אשאל את חיים בנושא בפעם הבאה.