HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: הגולה בארץ על יולי 04, 2008, 14:47:15

כותרת: ארגוני שמאל ואויב ערבי נאצי יש'ו פוגעים ביה&#
תגובה על ידי: הגולה בארץ על יולי 04, 2008, 14:47:15
בס''ד

לקראת יום שבת קודש , יודעים ארגוני השמאל כי היהודים שומרי התורה והמצוות עסוקים בענייני ההכנות לשבת-קודש , הם מנצלים זאת בכל שבוע מחדש , ובערב יום שבת קודש פועלים באלימות ויידוי אבנים לעבר בתי יהודים ולעבר חיילים שבאים לעצור את הפגנותיהם האלימות ביחד עם האויב הערבי הנאצי יש''ו שמגיס אותם כנגד אחיהם !!--אנו מתירים את דמם של אותם יודנראטס !!--נא לצלם אותם ולהפיץ את זהותם בכדי שי'היו לקלון ללעג-וקלס !!, אותם שונאי העם-היהודי שבאים מקרב הערב-רב שבקירבנו ,  :tickedoff:, אין להם שום חלק ונחלה בעם-היהודי מכיוון שהם צאצאי המוסרים שהפקירו את דם אחיהם לצןרר הנאצי יש''ו שר''י , וכיום לא בלבד שהם משסים בנו את האויב הערבי הנאצי יש''ו אלא פוגעים ביהודים באבנים לצד האויב הערבי הנאצי יש''ו , וכבר למדנו ש '' המרים יד על חבירו נקרא '' רשע '' ! שנאמר: ''רשע למה תכה ריעך '' ונאמר: '' ימותו ברשעתם '' --ולכן יש להחרימם ובמידה ופגעו ביבודי יש לפגוע בהם כבאויב לכל דבר ועניין !!! :tickedoff:

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/222581#rss

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/222578

אותם אנשי ערב-רב נלוז ונתעב נכנסים בהפגנות אלימות לצד האויב הערבי הנאצי יש''ו בכדי למחות על בני'ה של בתים יהודיים , אנו נעמוד על כך שכל בית שהם יפגעו בו הם ישלמו על כך בבתיהם המפוארים שבשכונות סביון , רמת אביב ג' , והרצלי'ה פיתוח ,  :knuppel2: :tickedoff:, אולי זה יגרום להם שלא לפגוע בבתי אחיהם !! :tickedoff:

                                                                                                      הגולה בארץ  :smil037:

                                                                                                 
כותרת: ארגוני שמאל ואויב ערבי נאצי יש'ו פוגעים ביה&#
תגובה על ידי: morde208 על יולי 04, 2008, 14:52:30
ימ"ש  של  הערבים!!!
והשמאלנים... נקווה  שיחזרו  בתשובה.
כותרת: ארגוני שמאל ואויב ערבי נאצי יש'ו פוגעים ביה&#
תגובה על ידי: מנורה על יולי 04, 2008, 15:02:20
יימח שמם, על כזה דבר צריך להגיב בימי חול ממש בצורה חריפה על זה..
כותרת: ארגוני שמאל ואויב ערבי נאצי יש'ו פוגעים ביה&#
תגובה על ידי: הגולה בארץ על יולי 04, 2008, 15:49:58
בס''ד

וההמשך לכך באזור נעלין :

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/222584

הם בע''ה וישועתו ישלמו על כך ביוקר  :tickedoff:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :knuppel2: :knuppel2:

                                                                                                      הגולה-בארץ  :smil037: