HAYAMIN.ORG

שונות => פורום משוב => נושא נשלח על ידי: רמי אשכנזי על דצמבר 20, 2013, 21:10:07

כותרת: למה אני לא מורשה לשלוח פה הודעות פרטיות ?
תגובה על ידי: רמי אשכנזי על דצמבר 20, 2013, 21:10:07
???
כותרת: בעניין: למה אני לא מורשה לשלוח פה הודעות פרטיות ?
תגובה על ידי: רמי אשכנזי על דצמבר 20, 2013, 21:11:46
ולמה אני לא מורשה לערוך את ההודעה שלי ?
כותרת: בעניין: למה אני לא מורשה לשלוח פה הודעות פרטיות ?
תגובה על ידי: רמי אשכנזי על דצמבר 20, 2013, 21:27:55
אני לא מקלל ולא מאיים לפגוע,רק מביע אמונה אחרת.