HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: IRON_MAN על יולי 01, 2012, 15:30:19

כותרת: מוסלמי מדבר נגד האיסלאם ובעד ישראל והיהודים
תגובה על ידי: IRON_MAN על יולי 01, 2012, 15:30:19
http://www.youtube.com/watch?v=CQvGKgNIMZs אדם חכם.