HAYAMIN.ORG

עמלק ואויבי ישראל => איך עונים לתעמולה הערבית והשמאלנית => נושא נשלח על ידי: נץ וגאה בזה על אפריל 01, 2007, 01:24:57

כותרת: מי שבחר באופציה של פתרון יצירתי אחר בסקר שיכתוב פה מהו
תגובה על ידי: נץ וגאה בזה על אפריל 01, 2007, 01:24:57
אני מחכה לשמוע משהו חדש, יכול להיות שיש במה לדון, זה יכול להיות מאוד מעניין
כותרת: מי שבחר באופציה של פתרון יצירתי אחר בסקר שיכתוב פה מהו
תגובה על ידי: meiro5151 על אפריל 01, 2007, 15:31:48
לכל אחד יש שפה שהוא מבין,ליהודים יש -עברית לערבים-ערבית-למחבלים/שמאלנים -אלימות נגד אלימות
כותרת: מי שבחר באופציה של פתרון יצירתי אחר בסקר שיכתוב פה מהו
תגובה על ידי: נץ וגאה בזה על אפריל 01, 2007, 15:57:50
ליהודים עברית למוסלמים וקומוניסטים-מוות.
כותרת: מי שבחר באופציה של פתרון יצירתי אחר בסקר שיכתוב פה מהו
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על אפריל 02, 2007, 09:14:02
אני יודע שהמוסלמים מבינים את הכהניסטים אפילו בלי תירגום.

מוחמד מיחדי, מנהיגם של המוסלמים בארה''ב, היה אומר, "אני מבין את הרב כהנא, והרב כהנא מבין אותי, אבל שנינו לא מבינים את היהודים".

כש יהודים מתנהגים בחולשה ומוותרים, המוסלמים לא מבינים אותם. כי זה טירוף דעת.

אולם כש יהודים מתנהגים בחוזק, כמו כהניסטים, המוסלמים מבינים אותם מצויין ללא תירגום.
כותרת: מי שבחר באופציה של פתרון יצירתי אחר בסקר שיכתוב פה מהו
תגובה על ידי: נץ וגאה בזה על אפריל 02, 2007, 09:34:39
חיים, מה לעשות שמי ששולט ב"מדינה" הוא העתק מדויק של מוישל'ה המוזג הרוקד "מה יפית" בפני הפריץ האזורי בפרוות דב.
כאילו שלא השתנה שום דבר מאז ימי השטעטל הקטן בפולין.
כותרת: מי שבחר באופציה של פתרון יצירתי אחר בסקר שיכתוב פה מהו
תגובה על ידי: ליאו על אפריל 06, 2007, 16:18:14
1.להשתיק אותם בגלל דיעות שפוגעות בממשלה
2.אם הם יהודים להשאיר אותם בארץ ( אלא אם הם פושעים אז להעיף אותם)
3.אם הם אתאיסטים \ יוצאים נגד דתיים להעיף אותם מהארץ כי הם לא יהודים מבחינתי.
כותרת: מי שבחר באופציה של פתרון יצירתי אחר בסקר שיכתוב פה מהו
תגובה על ידי: נץ וגאה בזה על אפריל 06, 2007, 16:20:04
זה לא חדש, זה כבר מופיע באופציות שהבאתי בסקר.
כותרת: מי שבחר באופציה של פתרון יצירתי אחר בסקר שיכתוב פה מהו
תגובה על ידי: אילן208 על אפריל 08, 2007, 20:34:14
1.לשנות אותם יש הרבה כי הם חושבים שהדרך השמאלנית באמת עוזרת למדינה ללמד אותם את האמת וזהו לנמק להם בצורה הגיונית למה הדרך הימנית צודקת ולהוכיח להם זאת
2.פשוט להוריד אותם מהפוליטיקה ולגזול מהם כל זכות להשפיע פוליטית ואלה שכבר פגעו בעם להשים בכלא למעצר של 20 שנה אלא שפגעו יותר מאסר עולם
ואלה שממש הרסו ורצחו הרבה יהודים כמו לדוגמא רבין להוציא להורג
כותרת: מי שבחר באופציה של פתרון יצירתי אחר בסקר שיכתוב פה מהו
תגובה על ידי: נץ וגאה בזה על אפריל 10, 2007, 11:19:55
טדי קולק הוכיח כי תרבות ההלשנה ומכירת יהודים לפריץ היא הדרך השמאלנית.