HAYAMIN.ORG

שונות => פורום משוב => נושא נשלח על ידי: gil_12 על אוגוסט 16, 2013, 15:21:45

כותרת: מחיקת כל האשכולות\הודעות שלי בבקשה
תגובה על ידי: gil_12 על אוגוסט 16, 2013, 15:21:45
רוב האשכולות שלי מבישות אותי... אם ניתן לעשות מחיקה כוללת אני ישמח!
יש פה דברים מבישים אישית(הייתי ילד עוד)(נגד חרדים גם)
כותרת: בעניין: מחיקת כל האשכולות\הודעות שלי בבקשה
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוגוסט 16, 2013, 20:27:56
א. אני מתרשם לטובה. אדם שאומר בקול שטעה ושינה את דעתו, יש לו אומץ, יושרה ועמוד שדרה.
ב. אני חושב שעדיף להשאיר. אנשים יראו כיצד דיברת פעם וכיצד אתה מדבר היום ויראו שגם מי שחשב כמו שהתקשורת מטפטפת, שינה את דעתו לאחר שגילה דברים חדשים. זה יעודד אנשים לגלוש פה, להתדיין... והכי חשוב - לבדוק שוב ושוב ולחפש איפה האמת. לא רק פה, אלא בכל מקום אפשרי.

 O0