HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: Berk0 על אוקטובר 12, 2006, 19:54:09

כותרת: אתם גרים בישראל?
תגובה על ידי: Berk0 על אוקטובר 12, 2006, 19:54:09
סתם סקר כי ראיתי שיש פה הרבה אנשים שהם מארה''ב, אני דרך אגב יושב בארץ הקודש  ;D
כותרת: בעניין: אתם גרים בישראל?
תגובה על ידי: Eternal על אוקטובר 12, 2006, 20:01:57
אני מהארץ
כותרת: בעניין: אתם גרים בישראל?
תגובה על ידי: Berk0 על אוקטובר 12, 2006, 20:04:09
הוספתי עוד אפשרות למי שרוצה לעלות אבל מתכנן את זה לעוד כמה שנים D:
כותרת: בעניין: אתם גרים בישראל?
תגובה על ידי: כהניסט על אוקטובר 12, 2006, 20:04:38
אני גר בארץ.
כותרת: בעניין: אתם גרים בישראל?
תגובה על ידי: POWER69 על אוקטובר 12, 2006, 20:09:13
אתם צריכים להצביע ע"י לחיצה מאחת האפשרויות,

כמובן שאפשר גם לרשום תגובה בנוסף :)
כותרת: בעניין: אתם גרים בישראל?
תגובה על ידי: Aaron על אוקטובר 12, 2006, 20:59:51
אני גם מהארץ
כותרת: בעניין: אתם גרים בישראל?
תגובה על ידי: Meytar על אוקטובר 14, 2006, 19:54:42
בטח שמהארץ.
כותרת: בעניין: אתם גרים בישראל?
תגובה על ידי: דוקא_כך על אוקטובר 14, 2006, 20:16:53
תדעו לכם שכולכם צדיקים מעצם ישיבתכם בארך הקודש, יותר צדיקים
מהדוסים בגלות שלכאורה מקיימים מצוות אבל מסרבים לקיים את המצווה
השניה בחשיבותה בכל התורה!  והיא מצוות יישוב וכיבוש הארץ.  (המצווה
הראשונה בחשיבותה היא קבלת עול מלכות שמיים, שהיא היסוד, הבסיס
לכל שאר המצוות).

ואכן, חכמינו ז"ל המליצו ליהודים בגלות לקיים מצוות לא לשם קיומן אלא
כדי שלא ישתכחו מהם ויהיו להם זרים כשהם יעלו חזרה לארץ.  כלומר, קיום
מצוות בגלות הוא מעין הכנה, תרגול, לקראת קיומן בארץ, ומכאן אני אישית
מסיק שעל קיום מצוות בגלות לא מקבלים שכר.  במלים פשוטות, זה הכל בלוף,
לא נחשב אם לא מקיימים מצוות בארץ.  (כמובן שזה כבר עניין אחר אם אין אפשרות
לעלות, כמו המקרה עם חיים בן-פסח, שכל מעייניו, כל משאלות לבו זה אך ורק לעלות
לא"י---כזה בן אדם בטח שיקבל שכר על קיום מצוות, גם בגלות, ולא רק שקיום
המצוות הזה יזקף לזכותו, אלא שעצם זה שהוא נאלץ לקיימן בגלות יזקף לרעתם
של הערב רב שמונעים ממנו לעלות, וזה בנוסף לעונשים שהם יקבלו על שאר
חטאיהם.)