HAYAMIN.ORG

שונות => חמ"ל הימין האמיתי => נושא נשלח על ידי: עֹמרי על אוגוסט 28, 2007, 09:55:25

כותרת: עצומה | החזרת חיים בן פסח לארץ
תגובה על ידי: עֹמרי על אוגוסט 28, 2007, 09:55:25
עד כה לא חברי הכנסת ולא פקסים עזרו, שמישהו יכין אתר-עצומה כמו של פרופ' הלל וייס..
נדאג לפרסם אותו בכל מקום אפשרי כדי שהחתימות יתרבו.
כותרת: עצומה | החזרת חיים בן פסח לארץ
תגובה על ידי: עז77 על אוגוסט 28, 2007, 13:57:26
עד כה לא חברי הכנסת ולא פקסים עזרו, שמישהו יכין אתר-עצומה כמו של פרופ' הלל וייס..
נדאג לפרסם אותו בכל מקום אפשרי כדי שהחתימות יתרבו.

מה זה "עד כה" כולה עבר שבוע ומשהו,
עומרי הח"כים לא יקפצו מהכיסא שלהם כשיקבלו את האימייל שלנו,
גם חיים אמר זאת - זה תהליך שלוקח זמן - כמובן שצריך במקביל גם ליישם את הרעיונות שאתה אמרת פה,
שכבר דיברנו עליהם בעבר.
כותרת: עצומה | החזרת חיים בן פסח לארץ
תגובה על ידי: אֵיתָן על אוגוסט 28, 2007, 14:19:32
עד כה לא חברי הכנסת ולא פקסים עזרו, שמישהו יכין אתר-עצומה כמו של פרופ' הלל וייס..
נדאג לפרסם אותו בכל מקום אפשרי כדי שהחתימות יתרבו.
לגבי פקסים,אפילו לא ניסנו.אני פתחתי אשכול,שכל אחד יפרסם את המכתב שלו,ואני אדאג לשלוח את כל הפקסים.
כותרת: עצומה | החזרת חיים בן פסח לארץ
תגובה על ידי: עז77 על אוגוסט 28, 2007, 17:09:09
עד כה לא חברי הכנסת ולא פקסים עזרו, שמישהו יכין אתר-עצומה כמו של פרופ' הלל וייס..
נדאג לפרסם אותו בכל מקום אפשרי כדי שהחתימות יתרבו.
לגבי פקסים,אפילו לא ניסנו.אני פתחתי אשכול,שכל אחד יפרסם את המכתב שלו,ואני אדאג לשלוח את כל הפקסים.

רק מחאה מהעם תעזור פה כנראה, אם חברי כנסת יכולים לתת לפולארד להירקב בכלא בארה"ב,
הם לא יקפצו מהכיסא לעזור לחיים בן פסח לעלות לישראל - העם צריך לדעת ואז יהיה עליהם לחץ מספיק כדי לתמוך בנו.