HAYAMIN.ORG

עמלק ואויבי ישראל => המאבק על ארץ ישראל => נושא נשלח על ידי: Rafoe על נובמבר 07, 2012, 22:36:06

כותרת: הפוליטיקאים מוכרים אותנו לנצרות
תגובה על ידי: Rafoe על נובמבר 07, 2012, 22:36:06
הציטוטים הבאים נועדו להבהיר לכל החברים מדוע עדיין אין חוק האוסר על מסיון כלשהו במדינת ישראל.
לא רק שאין חוק נגד מסיון, אלא הארגונים הנוצריים משגשגים בארץ.

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/244849

מונח ה'אהבת ישראל' בו נוקטים משתתפי הכנס אינו אלא חיפוי למטרותיהם האמיתיות וכשהם מדברים על הקמת בית מקדש כוונתם לבית מקדש נוצרי. עוד היא מציינת ומזכירה כי על פי התפיסה האוונגליסטית בה אוחזים משתתפי הכנס, תקומת מדינת ישראל היא חלק בלתי נפרד מביאתו המחודשת של משיחם, וזו הסיבה האמיתית לתמיכתם במדינת ישראל ובממשלת ישראל  -  לכל מי שחושב שהם אוהבים אותנו ותמכים בנו ללא כל סייג (העובדה היא שיש מניע - האמונה שבן הפרוצה ישוב מן המתים).


המחיר על החיבוק אותו הם מעניקים למדינת ישראל משולם באופן מיידי בהקמתן של כנסיות חדשות במרכז ירושלים, במעורבותם של אנשיהם בפעילות הסוכנות היהודית ובהעלאת עולים לישראל, וכל זאת מתוך תפיסה ולפיה חשוב שיהודי ישראל ישמרו על אמונתם ודתם ובלבד שיוסיפו פרט אחד – האמונה במייסד הנצרות כמשיח  -  מיועד לכל מי שחשב שיש דבר כזה יהודי שמאמין בישו.

בסרטוני 'יוטיוב' ניתן לפגוש את דבריהם בעבר אודות חזונה הנוצרי של ירושלים. "ירושלים לא תהיה יהודית. הם אומרים זאת בבירור"  -  וכדאי להאמין להם (הם ממומנים בכסף רב).
כותרת: בעניין: הפוליטיקאים מוכרים אותנו לנצרות
תגובה על ידי: zelhar על נובמבר 07, 2012, 22:42:03
לא מטריד אותי אם הם מאמינים שישו ישוב כי אני יודע שזה קשקוש ולעולם לא יקרה.
כותרת: בעניין: הפוליטיקאים מוכרים אותנו לנצרות
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על נובמבר 07, 2012, 23:14:32
יש חוק נגד מסיון. בעיקר כשמעורבים בזה קטינים. אבל כמו כל החוקים שטובים ליהודים ומגבילים את הגלות, לא מיישמים אותם.