>

שלום חנוך – משיח לא בא !

<< < (2/2)

:
והיוּ כאלה שהתחכמו-להם ותלוּ לעומתם:

"היכונו לביאת השטיח!". ;)

[0]

[*]