עמלק ואויבי ישראל > המאבק על ארץ ישראל

המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל

(1/11) > >>

Aaron:
לצד הטרור הערבי נגד מדינת-ישראל ותושביה, מתקיימת לה מערכת מקיפה של "עבריינות לאומנית" בתוך מדינת-ישראל במימדים נרחבים. כך למשל, מדו"ח משטרתי שפורסם בתחילת 2006 עולה תמונה קשה על התופעה הנרחבת הזו. להלן נתונים אחדים מהדו"ח על מעורבותם של ערביי-ישראל:

50 אחוזים מסך הגניבות החקלאיות.

30 אחוזים מסך גניבות הרכב.

43 אחוזים מסך תיקי הרצח.

37 אחוזים מסך תיקי החבלות החמורות.

39 אחוזים מסך תיקי השוד בנסיבות החמורות.

40 אחוזים מסך תיקי ההצתות.

55 אחוזים מסך התיקים הנפתחים על סיוע לשוהים בלתי-חוקיים.

60 אחוזים מסך התיקים על שימוש בנשק חם בעבירות פליליות.

מונופול של ערביי-ישראל על סחר בנשק או בהחזקתו.

מונופול של ערביי-ישראל בסחר בסמים.

הנוער הערבי עוסק בתקיפת שוטרים, בהצתות ובאלימות רבה בין התלמידים לבין עצמם במסגרת בתי-הספר. יותר מ-42 אחוזים מערביי-ישראל היו עדים לאירוע פלילי אלים. לשם השוואה רק 25 אחוזים מהישראלים היו עדים לאירוע דומה.

36 אחוזים מערביי-ישראל הצביעו על תופעת סמים במקום מגוריהם. לשם השוואה רק 22 אחוזים מהישראלים היו עדים לאירוע דומה.

33 אחוזים מהערבים היו עדים לשימוש בנשק חם במקום מגוריהם. לשם השוואה רק 12 אחוזים מהישראלים היו עדים לשימוש בנשק חם במקום מגוריהם.

20 אחוזים מהערבים הצהירו כי ייקחו את החוק לידיים. לשם השוואה רק 2 אחוזים מהישראלים הצהירו כי ייקחו את החוק לידיים.

מהדו"ח עולה כי החברה הערבית אלימה פי 3 (שלושה) מהחברה הישראלית. בסיכומו של דבר, ערביי-ישראל - המהווים כ-20 אחוזים מהאוכלוסייה בישראל - אחראים על יותר מ-75 אחוזים מהמעשים הפליליים ומהמעשים האלימים בישראל. מהדו"ח עלה כי קיים "צידוק דתי ולאומי לפשיעת הרכוש, המשפיע על היקף התופעה", ובמילים אחרות - מותר לגנוב מיהודים או לפגוע ביהודים.

על התופעות החמורות האלה צריך להוסיף גם את תופעת "סרבנות תשלום המיסים" על רקע לאומני ולא רק על רקע של מצוקה אישית (הקיימת אף היא בצורה אמיתית). כך למשל, גביית מיסי הארנונה ברשויות המקומיות הערביות היא חצי ממה שגובות הרשויות המקומיות הישראליות. עומק הגבייה ברשויות מקומיות הישראליות מגיע בדרך כלל לכ-80 אחוזים.

על-פי נתונים לשנת 2003 עולה כי 87 אחוז ממשקי הבית הערביים גרים בדירות שבעלותם, וזאת לעומת 68 אחוזים ממשקי הבית הישראלים. המשמעות היא שההכנסה הפנויה של משק-בית ישראלי פחותה ממשק-בית ערבי. כך למשל, משק-בית ישראלי מוציא 24 אחוז מהכנסתו על דיור, וזאת לעומת 16 אחוזים במשק-בית ערבי.

ע-לפי נתונים של משטרת ישראל לשנת 2007 עולה, כי חלקם של הערבים בתאונות קטלניות גדול פי 2 (שניים) מחלקם היחסי באוכלוסיה. דהיינו, ערביי-ישראל המהווים כ-15 אחוזים מסך-כל הנהגים בישראל, אך הם מעורבים ב-32 אחוזים מהתאונות הקטלניות המתרחשות בישראל.

עוד נתונים על הערבים בישראל: http://www.mideast.co.il/p-2_a-360/

וגם - מסמך פנימי של השב"כ קובע: "ערביי ישראל הם סכנה אסטרטגית לעצם קיומה של מדינת ישראל"
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/160397

רשימת מורחבת של פיגועים שביצעו (או סייעו לבצע) הערבים מחזיקי התעודה הכחולה:
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39416.0.html


עוד:
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,16215.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,23509.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,25206.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,26275.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,29353.0.html 
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,1972.0.html 
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,37389.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,36102.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,37413.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,10831.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,35032.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38876.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,36732.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,37376.0.html 
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,37393.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,37699.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38377.0.html 
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38379.0.html 
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38466.0.html       
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38412.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,34162.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,6799.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38851.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38856.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38775.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38697.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39369.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38925.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38940.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39003.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39053.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39067.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39066.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39086.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39255.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39272.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39347.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39344.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39371.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39447.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39487.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39558.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39562.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39574.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39647.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39677.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39689.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39749.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39767.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39789.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39841.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39873.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39878.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39931.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39959.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40153.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40242.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40312.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40356.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40543.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40658.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40764.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40772.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40955.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40973.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41057.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41148.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41233.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41380.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41406.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41598.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41729.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41739.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41929.0.html
https://hayamin.org/?p=3308

tm1:
המעורבות החזקה של הערבים בא"י בפשיעה היא לא אחרת מאשר עוד חלק מתוכנית השלבים שהתחיל עראפאת ימש"ו.
פשיעה רבה בישראל הוא אינטרס גדול של כל מוסלמי .מדינה מוכת פשע קל לשבור .

tomsalts:
שכחת לרשום על תאונות הדרכים..

Aaron:

--- ציטוט של: tomsalts על יולי 15, 2007, 17:47:39 ---שכחת לרשום על תאונות הדרכים..

--- סוף ציטוט ---
לא שכחתי, זה כתוב בפסקה האחרונה.

tomsalts:

--- ציטוט של: אהרֹן על יולי 15, 2007, 19:45:38 ---
--- ציטוט של: tomsalts על יולי 15, 2007, 17:47:39 ---שכחת לרשום על תאונות הדרכים..

--- סוף ציטוט ---
לא שכחתי, זה כתוב בפסקה האחרונה.

--- סוף ציטוט ---

אהה טוב.. אבל נראה לי שזה טעות.. אני חושב שמעל 50 אחוז מתאונות הארץ קורות בגללם, הרי אני שומע וקורא בחדשות ותמיד מעורב ערבי..

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

עבור לתצוגת גירסה מלאה