יהדות ותורת ישראל > שֻׁלְחָן עָרוּךְ וְהָרַעְיוֹן הַיְּהוּדִי

אשכול ראשי התיבות והכינויים הגדול

(1/6) > >>

אלירן:
אוו קיי אחים שלי

אני חשבתי על זה כבר הרבה הרבה זמן ...

ואנ חושב שזה דבר נחוץ מאוד ...

טוב אז נתחיל .. פה נכתוב כל מיני ראשי תיבות או כינויים של רבנים/ספרים/דברים שקשורים ליהדות !!!

יאללה תתחילו להזרים לאשכול כל מיני דברים שאתם לא יודעים ואני ישתדל לשאול את האנשים הנכונים ולהריץ ת'עניינים:

רבנים

רש"י - ר' שלמה יצחקי או ר' שלמה בן יצחק
רשב"י - רבי שמעון בר יוחאי
האר"י - ר' יצחק לוריא אשכנזי
מהרח"ו - ר' חיים ויטאל
רשב"ם - ר' שמואל בן מאיר [נכדו של רש"י]
רבינו תם - רבי יעקב [נכדו של רש"י]
רא"ש - רבינו אשר
בעל הטורים - ר' יעקב בן אשר
רד"ק - ר' דויד קמחי
הגר"א או הגאון מוילנא - ר' אליהו קרמר
המגיד מדובנא - ר' יעקב קראנץ
רמב"ם - ר' משה בן מימון
רמב"ן - ר' משה בן נחמן
רשב"א - ר' שלמה בן אדרת
חת"ם סופר - ר' משה סופר
של"ה הקדוש - ר' ישעיהו הורוביץ
ר"ן - רבינו ניסים
רי"ף [ראשון] - ר' יצחק אלפסי
חפץ חיים - ר' ישראל מאיר הכהן
רעק"א - ר' עקיבא איגר
הבעל שם טוב - ר' ישראל בן אליעזר
אביר יעקב - ר' יעקב אבוחצירא
מוהר"ן - מורנו ורבנו ר' נחמן מברסלב
מורנ"ת - מורנו ורבנו ר' נתן [תלמידו של ר' נחמן מברסלב]
בעש"ט - בעל שם טוב
רס"ג - ר' סעדיה גאון
מרן - כנוי לר' יוסף קארו
ראב"ע - ר' אברהם אבן עזרא
רלב"ג - ר' לוי בן גרשום
רמח"ל - ר' משה חיים לוצאטו
הבן איש חי - ר' יוסף חיים
סבא ישראל - ר' ישראל דוב אודסר

ספרים

שו"ע - שולחן ערוך [ר' יוסף קארו]
טור - ארבעה טורים [ר' יעקב בן אשר]
ב"י - בית יוסף [ר' יוסף קארו]
ב"ח - בית חדש [ר' יואל סירקיש]
מ"ב - משנה ברורה [ר' ישראל מאיר הכהן מראדין]
ט"ז - טורי זהב
מ"א - מגן אברהם
ש"ך - שפתי כהן
בא"ח - בן איש חי [ר' יוסף חיים]

מימרות מבטאי לשון

ש"ץ - שליח ציבור
ת"ק - תנא קמא - תנא ראשון
ל"ד - למאן דאמר או לעניות דעתי
שליט"א - שירבו לו ימים טובים וארוכים
ציס"ע - צדיק יסוד עולם
זיע"א או זתע"א - זכותו יגן עלינו או זכותו תגן עלינו
נר"ו - נטריה רחמנא ופרקיה - ישמור אותו ה' ויגאל אותו
הי"ו - ה' ישמרו ויזכהו [בדר"כ לבנים]
תחי' - תחיה [בדר"כ לבנות]
אי"ה - אם ירצה ה'
ב"ה - בעזרת ה' או ברוך ה'
בס"ד - בסיעתא דשמייא - בעזרת ה'
לה"ו - לה' הארץ ומלואה
לק"י - לישועתך קיויתי ה'
צב"י - צעיר באלפי ישראל
הרה"ג - הרב הגאון
ק"ק - קהילת קודש
תובב"א - תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן
אכי"ר - אמן כן יהי רצון
אדמו"ר - אדונינו מורינו ורבינו
זצוק"ל - זכר צדיק וקדוש לברכה
זצ"ל - זכר צדיק לברכה
סת"ם - ספרי תורה תפילין ומזוזות
ש"ס - שישה סדרים - שישה סדרי משנה
שז"ל - שכבת זרע לבטלה
ר"ל - רוצה לאמר או רצה לאמר
מ"ט - מאי טעמא - מה טעמו = מה כוונתו
תע"ב - תבוא עליו הברכה

דוקא_כך:
תודה רבה.  מאוד שימושי!  אני מציע שזה יהיה נעוץ.  היה נחמד לציין תאריכים ולמיין על-פיהם, כדי שנדע מי הראשונים ומי האחרונים...

ליעד:
אולי תערוך לפי א-ב, זה יותר נוח...

אֹהד:
אני לא יודע אם זה קשור אבל :
בס"ד - בסיעתא דשמיא = בסיעתא - בעזרת, דשמיא - השם
רחמנא ליצלן = רחמנא - אלוקים (הרחמן), ליצלן - יצילנו .

tm1:
תודה  :)

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

עבור לתצוגת גירסה מלאה