כתב נושא: השגות על שיעורו של חיים בן פסח  (נקרא 2390 פעמים)

0 משתמשים ו- 1 אורח נמצאים בנושא זה.

מנותק eran

  • חבר(ה) מקצועי(ת)
  • *
  • הודעות: 662
השגות על שיעורו של חיים בן פסח
« ב- : דצמבר 17, 2006, 01:20:09 »
חיים בן פסח שמעתי את ההרצאה שלך בנושא "דעת החרדים מול דעתינו". דבר ראשון אני רוצה לומר לך יישר כוח זאת הייתה הרצאה תורנית מובהקת כיאה למנהיג יהודי וכהניסטי.

אני מעוניין להשיג כמה השגות כיוון שכך היא דרכה של תורה.
בקשר לטענה שלך של  "הם מאמינים שבית הקדש יפול מהשמים". הלא אתה בעצמך קורא כל ט' באב את הפסוק "כי באש אתה היצתה ובאש אתה עתיד לבנותה" המתיחס לאלוקים. גם מן מן הגמרא משתמע, שבניין בית המקדש השלישי יהיה פתאומי ומפתיע, באופן שבית הדין עלול שלא להספיק להקריב את העומר בזמנו. יתירה מזו: הגמרא מעלה אפשרות להקמת הבית ביום טוב, או בלילה, בניגוד להלכה (שבועות טו,ב), לפיה אין בונים את המקדש ביום טוב או בלילה. לפיכך כותב רש"י: "הני מילי בניין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפין - בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים, שנאמר: מקדש ה' כוננו ידיך". כדברים אלו כותבים גם התוספות והריטב"א כאן.
כדעה זו נאמר במדרש תנחומא (פרשת כי תשא): "אמר הקב"ה: בעולם הזה עשיתם משכן ומקדש שהיו בחומה, ולעתיד אני אבנה את בית המקדש, ותהיה מוקפת בחומת אש, שנאמר (זכריה ב,ט) ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש".

אתה טענת שהיהודים רצו להישאר במצרים כיוון ששמה היה "רוחניות".
לפי המסופר בתורה כשנצטווה יעקב לרדת למצרים, אף על פי שהובטח לו מפי הגבורה: "אנכי ארד עמך מצרימה", הוא ידע שהדבר צריך הכנה מוקדמת, ולכך שלח את בנו יהודה ככתוב: "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות גושנה". מטרת השליחות הייתה כפולה כמו שמובא במדרש (בראשית רבא צ"ה, ג'): "חד אמר להתקין לו בית דירה, וחד אמר להתקין לו בית ועד שיהא מורה בו דברי תורה ושיהיו השבטים לומדים בו" ורש"י הוסיף: לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה.
ובאמת כמו שאמרת יעקב אבינו ירד עם 70 נפש למצרים ושם הם פרו ורבו, וגם התחילו להתבולל במצרים, וזה אשר כתוב: "ותימלא הארץ אותם", כל ארץ מצרים התחילה להתמלא ביהודים "מתבוללים", אך לא בישיבות ובתי מדרשות - זאת לא מצינו, אבל כן מצינו שהישיבות כן נשארו "בגושן" ופרחו שם ורק שבט אחד לא נגע בו "נגע" ההתבוללות והוא נשאר ספון בבית מדרשו בארץ גושן וזהו שבט לוי. ובגלל שהוא נשאר ספון בבית המדרש ולא יצא להתבולל הוא זכה לעלות מארץ מצרים, וגם הוא לא חטא בעגל, וכאשר משה רבינו קרא לעם ישראל: "מי לה' אליי", היו אלה בני לוי היחידים שבאו להילחם - אותם בני ישיבות בגושן, שהיו ספונים בבתי המדרשות כפי שמלמדים אותנו חז"ל.
ובגלל כל זאת הם זכו לתפקיד הרם והמעולה מכולם יותר מלזכות בחבל בנחלת ישראל, וכך כותב הרמב"ם בסוף הלכות "שמיטה ויובל": "  ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו:  מפני שהובדל לעבוד את ה' ולשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים--שנאמר "יורו משפטיך ליעקוב, ותורתך לישראל" (דברים לג,י).  לפיכך הובדלו מדרכי העולם--לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין, ולא זוכין לעצמן בכוח גופן; אלא הם חיל ה', שנאמר "ברך ה' חילו" (דברים לג,יא), והוא ברוך הוא זיכה להם, שנאמר "אני חלקך ונחלתך" (במדבר יח,כ)".
אבל אתה בטח תבוא ותאמר לי שכל זה עוסק דווקא בבני לוי שה' בעצמו מינה אותם "להיבדל" מן העדה ולשרת אותו יתברך בלבד, ולכן אני יפנה אותך להלכה האחרונה ברמב"ם בסוף הליכות "שמיטה ויובל",וז"ל הטהור: "ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם--הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים; ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכוהנים וללויים.  הרי דויד אומר "ה', מנת חלקי וכוסי--אתה, תומיך גורלי" (תהילים טז,ה).
שבוע טוב!