חדשות ודיונים > ספריית הימין האמיתי

חנוכה והלאה

(1/3) > >>

eran:
רבותינו במסכת שבת מתארים שנס פך השמן התרחש כאשר המכבים כבשו את ירושלים וביקשו לחדש את העבודות בבית המקדש. עבודות אלו כללו את הדלקת המנורה. ורק פך קטן של שמן טהור נמצא, ובו כמות מספקת להדלקת יום אחד והפקת שמן חדש ארכה 8 ימים (בשל המרחק וההיטלטלות בדרכים). קרה נס והשמן הספיק לשמונה ימים.
רבי יוסף קארו, מחבר הספר בית יוסף, שאל על נס פך השמן מדוע חוגגים שמונה ימים, הרי הנס היה רק שבעה ימים (שכן השמן הספיק ליום אחד)?
לקושיה זאת נתנו תשובות רבות, אבל אני רוצה להתמקד בתשובה אחת והיא: "חוגגים יום אחד לזכר הנצחונות הצבאיים של החשמונאים".
פך השמן מסמל את החשמונאים המעטים אשר למרות מיעוטם הצליחו במשימה שהייתה גדולה עליהם בהרבה. טוהרם ומסירותם הביאה את הקב"ה לעזור להם לנצח את האויבים.
אנו אומרים בתפילת העמידה ב’על הניסים’: "ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם רבת את ריבם דנת את דינם נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים ורשעים ביד צדיקים" ומכאן שנצחוננו במלחמה הוא תשועת ה’ ממש. וזה מה שהרב כהנא הי"ד אמר בספר "צופה ומנהיג" עמ' 373 :"צה"ל הוא גדול כשהקב"ה רוצה, וכשהקב"ה לא רוצה, לא".
בברכת 'על הניסים' כתוב גם: ""בימי מתתיה ... כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, לשכחם תורתך, ולהעבירם מחוקי רצונך..." .
ועל חכמי יון נאמר "חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו" (ירמיה ד, כב). ואומרים חז"ל "וחושך על פני תהום" (בראשית א, ב) - זו מלכות יון שהחשיכה אורו של עולם, כל רצונם היה להשכיח את התורה מעם ישראל.
והחשמונאים למרות שהיו מעטים בסה"כ היו י"ג אנשים הם שהתחילו את המלחמה נגד הממלכה האדירה יון, ואלו הם המעטים נגד רבים, והקב"ה עזר וסייע בעדם. ועל הפסוק "ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה, מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון" (דברים לג, יא) אומר רש"י וז"ל: "מחץ מתנים קמיו. מחץ קמיו מכת מתנים כענין שנאמר (תהלים סט) ומתניהם תמיד המעד, ועל המעוררין על הכהונה אמר כן. ד"א ראה שעתידין חשמונאי ובניו להלחם עם היוונים והתפלל עליהם לפי שהיו מועטים י"ב בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות לכך נאמר ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה".
ועוד אומרים חז"ל שבין הגזרות שגזרו היונים חוץ מר"ח שבת ומילה, הם גזרו שלא לומר 'שלום', כי שמו של הקב"ה שלום, והם לא רצו ששם שמים ישמע על פיהם (עין מסכת ר"ה דף י"ח, ורש"י שם והגהות הרש"ש שם על רש"י).עד כדי כך נלחמו בתורת ישראל.
אומרים רבותינו "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו", וזה מה שניסו היוונים לעשות להחטיא אותנו בכל התרבות הנוכרית הזרה שלהם, והמושגים הנוכרים שלהם כגון: תיאטרון, פולחן הגוף ומשחקי ספורט, ערכים ופילוסופיות יווניות כופרות, בגדים יוונים וכו'. וזה בעצם מה שקורה היום כמו שהרב כהנא הי"ד כותב בספרו "על האמונה ועל הגאולה" בעמ' עו'-עז', את דעתו על "המדינה היהודית", וז"ל: "במקום לבנות את המדינה היהודית, הצלחנו להוציא גזע של עיבריים שהיתגויו, יצירה שהפשיטה מתושביה את בגדי היהדות של אלפי שנים, ובמקומה הלבישתם באופנת הנוכרים של דיזינגוף. התוצאות ניראות לעין- מתירנות, חומריות, אנוכיות, כאשר הנושאים היחידים שמעסיקים את מחשבתם הם הרכב, הרהיטים, הדירה, האופנה האמריקאית החדשה, הסרט האמריקאי, התקליט האמריקאי, וחלום החלומות-הגירה לארץ זבת חלב ודבש- אמריקה הנוכריה. כישלון ופשיטת רגל של הציונות". 
מה שקורה אז קורה היום ההיסטריה חוזרת על עצמה, אבל אל דאגה יש פיתרון כמו שאז "המכבים" (פירוש השם "מכבי": ראשי תיבות של הפסוק "מי כמוך באלים יי") היו מועטים התחילו עם רק 13 אנשים אבל היו חדורי מסירות טוהר ואמונה בה' אז קרה שה' עזר להם והם ניצחו, ועל זה אנו אומרים  "ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם רבת את ריבם דנת את דינם נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים ורשעים ביד צדיקים".
על כן גם אנו צריכים ללמוד לקח- חייבים להיות מסורים ודבקים במטרה, חייבים להיות חדורי אמונה בה', ולעשות הכל על טהרת הקודש. וכמו שהרב כהנא היה אומר: "אנחנו חייבים, מחויבים לקדש שם שמים". וע"י זה בעזרת ה' תבוא הישועה במהרה.
בברכת: "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו".
חג אורים שמח!   

חיים בן_פסח:
יישר כח, ERAN. ממש מצויין.

כך או כך:
מאמר מעניין .ממש יפה תענוג לקרוא
שיהיה לך חג שמח ערן וברוך הבא לפורום  .

דוקא_כך:
תודה eran, הודעה מצוינת כרגיל.

אם כבר מדברים על חנוכה, אני רוצה להוסיף שהרב כהנא הי"ד החשיב את הניצחון במלחמת ששת הימים לנס הרבה יותר גדול מנס חנוכה, ושהמלחמה של החשמונאים לא היתה במיוחד נגד היוונים אלא נגד המתיוונים.

חג שמח!

עז77:
חג שמח לכולם  :)

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

עבור לתצוגת גירסה מלאה