יהדות ותורת ישראל > שֻׁלְחָן עָרוּךְ וְהָרַעְיוֹן הַיְּהוּדִי

לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

(1/1)

דוקא_כך:
הטקסט למטה הוא ציטוט מתוך תגובה שלי לאחת ההודעות בפורום.  לאחר שעיינתי בה, מצאתי לנכון להביאה שנית כאן (עם שינויים קלים), בפורום שעוסק בדברי תורה.  התגובה המקורית מופיעה בקישור: http://jtf.org/forum_hebrew/index.php?topic=10.msg153#msg153
זה לא נעים להודות, אבל שמאלנים הם אלו שהקימו את מדינת ישראל.  זה לא המקרה היחיד שבו האנשים שהם לכאורה הכי פחות ראויים להביא ישועה לעם ישראל, בסופו של דבר כן מביאים ישועה וקידוש השם. דוגמה מאלפת לכך היא שמשון הגיבור (ועוד אכתוב עליו בעתיד הקרוב בס"ד) שבאמת לא היה יהודי טוב, היה עבד ליצריו, שכב עם נכריות, אפילו התחתן עם גויה.  אבל למרות שלא היה יהודי אמוני, הוא הביא ישועה לעם ישראל כנגד הפלשתים שבהם טבח ללא רחם.  (הוא הרג פלשתים מהסיבות הלא נכונות---בשביל לסגור חשבונות פרטיים ומתוך כעס ואנוכיות, ולא מתוך אמונה וקיום המצווה של כיבוש הארץ וביעור הארץ משיקוצי הגויים---אבל הישגיו נזקפו לכל ישראל, ונטעו בגוים כבוד לעם ישראל, ובאופן עקיף,לקב"ה, שזה בעצם המטרה שלשמה אנחנו קיימים, קידוש השם.)

אל תיפול לתוך הפח הזה, לחשוב ש"השמאל של היום זה לא כמו השמאל ה'איכותי' של פעם."  אין שמאל ואין ימין.  יש יהודי ויש לא-יהודי.  אנחנו כבר ראינו מה יכול לקרות ללא-יהודי (במובן שהוא בועט בתורה) "ימני" כמו אריאל שרון.  מה שה"שמאל" של שנות ה-20, 30 ו-40 הקים, צאצאיהם השמאלנים והימניים מחריבים.  ההפרדה בין "ימין" ו"שמאל" היא מלאכותית וזרה ליהדות.  הפיתרון הוא לא להיות יותר "ימני" אלא להיות יותר יהודי.

היום בדרך הביתה חזרה מהעבודה קראתי את ספר המדות להמגיד מדובנא,ונתקלתי בציטוט הבא מן התורה (דברים יז, יא):

על-פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

אומר הכתוב

לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

יכול היה הכתוב פשוט לומר, "לא תסור".  מה הטעם בלהוסיף "ימין ושמאל"?  כי ידע השם שבבוא היום יטמעו בניו בין עמי הארצות, יחללו את זרע הקודש, ובמקום ללכת ישר בדרך התורה, ידבקו במושגים נוכריים כמו "ימין ושמאל".  לכן בא הכתוב להזהיר אותנו, "לא!  לא ימין ולא שמאל!"  והכתוב מתחיל בימין, והרי יכול היה להתחיל בשמאל.  אלא ללמדך שגם הימין, מכיוון שאינו בדרך התורה, נהפך במרוצת הזמן לשמאל!  ואכן כך הוא הדבר, אם תשימו לב לשינויים שהתחוללו בלבם של מנהיגים ימניים בישראל, במיוחד מנחם בגין, שלא היה ימני ממנו, אך בסופו של דבר היה זה בגין שגרם לישראל יותר נזק מכל ראש ממשלה אחר כאשר החזיר את הסיני למצרים, וכך אבדנו יותר משני שלישים מאדמתנו, שלא לדבר על שדות הנפט בסיני, שנתגלו ופותחו על-ידי מדענים יהודים, ושהיו מבטיחים לנו עצמאות כלכלית.

בכל אופן זה הפירוש שלי, והמפרשים הגדולים, רש"י, רמב"ם, רמב"ן וכו' נותנים לפסוק זה פרושים משלהם, שכמובן הרבה יותר מעמיקים, אבל אני מצאתי לנכון לקשר בין פסוק זה לבין תקופתנו, מכיוון שבימים ההם---בזמן הזה.  טבע האדם לא השתנה.

כהניסט:
טוב שפירסמת את זה שוב. חשוב שמשתתפי הפורום יבינו את שכתבת:  "ימין וסמול" הם מושגים נוכריים. אני הבנתי את זה בזכותך.

Berk0:
אהבתי תודה

דוקא_כך:

--- ציטוט של: כהניסט על אוקטובר 13, 2006, 16:12:33 ---טוב שפירסמת את זה שוב. חשוב שמשתתפי הפורום יבינו את שכתבת:  "ימין וסמול" הם מושגים נוכריים. אני הבנתי את זה בזכותך.

--- סוף ציטוט ---

כהניסט,

את המלים "ימין ושמאל זה מושג כל כך זר ליהדות" שמעתי בראשונה כשהקשבתי להקלטה של שיעור תורה שהעביר הקדוש הרב כהנא הי"ד בישיבת הרעיון היהודי לתלמידיו, שביניהם בטח ישבו צדיקים כמו נועם פדרמן והקדוש נתי עוזרי הי"ד.  הקשבתי להקלטה של ההרצאה פעמים אין ספור ואף פעם לא הטלתי ספק בדבריו, אבל זה דבר אחד כשאתה מאמין למישהו, ודבר אחר לחלוטין כאשר אתה מתוכח במו עיניך באמיתות הדברים.  כמובן שאפשר להתיחס אל פסוק זה במשמעות הישירה של ימין ושמאל, אבל כך אנו מפספסים את המשמעות העמוקה, הרובד הסמוי של תורתנו הקדושה, שתקפה ובעלת ערך בכל דור ודור, במיוחד בדור המרושע שלנו.

הרב הי"ד לא הזכיר את הפסוק הזה בשיעור שהעביר, אבל אילו היה בין החיים כיום, אני בטוח שהיה מסכים עמי.

דוקא_כך:
אגב, אותה גישה אפשר לנקוט לגבי פירוש מילותיו של נעים זמירות ישראל:

מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' גם שניהם

לכל אדם מוסרי, החלק השני של הפסוק, "מרשיע צדיק", מובן מאליו, ולכן היינו מצפים שהדגש (בנוסף ל"גם שניהם") יושם דוקא על החלק הראשון, "מצדיק רשע", שאותו קשה יותר לקבל (ככלות הכל, אחדים מאיתנו יכולים להתפתות להאמין שישנם מקרים שבהם הצדקה של הרשע מוצדקת מטעמים מסולפים של "אהבת ישראל"), והיינו מצפים שהפסוק יכתב "מרשיע צדיק ומצדיק רשע תועבת השם גם שניהם."  שהרי הרשעתו של צדיק לכאורה יותר חמורה מהצדקתו של הרשע.  למה נכתב הפסוק כפי שנכתב?  מכיון שהצדקת רשעים במרוצת הזמן מובילה בהכרך להרשעת צדיקים.  להכרה דומה הגיעו חז"ל, כשאמרו, "כל המרחם על האכזר, סופו להיות אכזר על הרחמן."  ובאופן כללי, חטא קטן שאינו נראה כחטא, מזמין חטאים נוספים, ובמרוצת הזמן מוביל לכך שנפשו של החוטא מתכסה בכל כך הרבה קליפות שבסופו של דבר נעשית אטומה וסתומה, והחוטא אינו מבחין בדרגות חומרה של חטאים, עד שחמורים יהיו בעיניו כקלים.  בדומה לכך, אדם שמנסה סמים קלים בדרך כלל מסיים בכך שהוא עובר ומתמכר לסמים קשים.  כלומר, עשיית דבר עברה ממכרת כמו סמים, בכך שהיא זורעת תחילתו של הרגל (רע) שמושרש בנפשנו, וכולנו יודעים עד כמה קשה לשנות הרגלים (טובים ורעים כאחד).  יש כאן דימיון לכדור שלג שככל שצובר תאוצה בהתגלגלו במורד ההר, כך הוא גדל, וקשה יותר לעוצרו.  מדובר כאן בחוק טבע פיסיקאלי, שמקביל לחוק טבע האדם, שמפני השלכותיו ההרסניות תורתינו הקדושה, דוד המלך, וחכמינו ז"ל מזהירים אותנו.

תפריט

[0] אינדקס הודעות

עבור לתצוגת גירסה מלאה