יהדות ותורת ישראל > שֻׁלְחָן עָרוּךְ וְהָרַעְיוֹן הַיְּהוּדִי

"יום העצמאות"

(1/4) > >>

eran:
דעתו של עו"ד ברוך בן יוסף, תלמיד הרב כהנא זצוק"ל:

לידיעת הציבור שאולי איננו יודע, לעומת תלמידי הרב קוק זצ"ל
האומרים הלל עם או בלי ברכה בתפילת שחרית של יום העצמאות, הרב
מאיר כהנא, הי"ד הנהיג את תלמידיו להגיד הלל ביום העצמאות עם
ברכה
  על בסיס נבואה זו, וויתרנו על הרבה עקרונות חשובים עד כדי הליכה
אחרי רשעים גמורים רק משום שהמדינה בהתנהלותה כלפי הגויים קדשה
שם שמים בכל העולם
מי שלומד תנ"ך יודע שלאורך ההיסטוריה היו ניצחונות אדירים
לצבאות ישראל נגד הגויים תחת מלכי בית דוד, שאול, השופטים,
אפילו מלכי ישראל וכו'. 
אילו הרב כהנא היה חי היום, לי אין ספק שהוא היה אומר לנו לא להגיד הלל
ביום עצמאות, אלא לפעול לאיסוף היהודים המוכנים לקדש שם שמיים על ידי
תנתקות ממדינת חילול ה' בדרך לגאולה האדירה העומדת בפנינו
לידיעת הציבור שאולי איננו יודע, לעומת תלמידי הרב קוק זצ"ל
האומרים הלל עם או בלי ברכה בתפילת שחרית של יום העצמאות, הרב
מאיר כהנא, הי"ד הנהיג את תלמידיו להגיד הלל ביום העצמאות עם
ברכה גם בתפילת ערבית וגם בתפילת שחרית של יום העצמאות.  למרות
שהרב כהנא כבר איננו איתנו, מאחר והוא הנהיג קו מאד קיצוני
לטובת אמירת הלל, ראוי שנבחן מדוע הנהיג כך ואיך היה מורה לנו
היום, אילו היה עמנו.
 
אפתח ואומר שהרב כהנא היה מצפה שלא ננהג כמו חסידים שוטים, אלא
שנבחון את הדרך בה נהג לאור מה שקורה היום לפי הקריטריונים
שהוא קבע.  אז, שנדע שהרב כהנא לא אמר הלל ביום העצמאות בגלל
הקמת מדינה לעם היהודי, העלייה ארצה, ההתיישבות בארץ, הקמת
צבא, או הרבה סיבות טובות אחרות, אלא משום סיבה אחת בלבד –
קידוש ה'.

תורתו של הרב בקשר למדינה התבססה בעיקר על הנבואות של נביאי
ישראל בכלל ועל הנבואה המובאה בפרק ל"ו של יחזקאל בפרט:
"...ואפיץ אותם בגויים ויזרו בארצות, כדרכם וכעלילותם שפטתים;
ויבאו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור לעם: עם
ה' אעלה ומארצו יצאו; ואחמול על שם קדשי אשר חללהו ביתי ישראל
בגויים אשר באו שמה; לכן אמור לבית ישראל: כה אמר ה' א-לקים:
לא למעכם אני עושה, בית ישראל, כי אם לשם קדשי אשר חיללתם
בגויים אשר באתם שם; וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר
חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני ה', נאם ה' א-לקים, בהקדשי
בכם לעיניהם;..."

הרב קשר את הנבואה הזאת להקמת המדינה עד כדי הוראה שכל יום
עצמאות צריכים ללמוד לשנן את הפרק הזה של הנביא יחזקאל.
  על בסיס נבואה זו, וויתרנו על הרבה עקרונות חשובים עד כדי הליכה
אחרי רשעים גמורים רק משום שהמדינה בהתנהלותה כלפי הגויים קדשה
שם שמים בכל העולם.
אין מה לעשות, עם כל מגרעותיה, מדינה קטנה
שמביסה את הצבאות של העולם הערבי הנתמך על ידי רוסיה, היא
מדינת מקדשת שמיים בעיני הגויים.

מאידך, מדינה שחייליה בורחים כמו שפנים מערי יש"ע, מלבנון ומכל
עימות אפשרי, כולל עימותים מול ילדים עם אבנים, מהווה מדינה
מחללת שם שמים בעיני הגויים.  כמו שכתב הרב בספר אור הרעיון,
עמ' קע"ה:
"ולא די בזיון וקצף, כי כאשר הבסיס והמניע לזיהום הרוחני הם
פחד הגוי ומה יאמרו ומה יעשו הגויים, ובכך מואסים באביהם
שבשמים ובוטחים בזרוע בשר ודם - אין חילול השם יותר מזעזע מזה,
ואוי לנו כי המרנו את כבודנו בעשיו אוכל ישראל, והפכנו את השי
הא-לוקי – מדינה יהודית – שניתנה לנו על ידי הקב"ה ברחמים
ובחסד למרות עוונותינו ופשענו, וכדי לקדש את שמו, לסיוט של
עמקי שאול ורפאים שם, רח"ל."

מי שלומד תנ"ך יודע שלאורך ההיסטוריה היו ניצחונות אדירים
לצבאות ישראל נגד הגויים תחת מלכי בית דוד, שאול, השופטים,
אפילו מלכי ישראל וכו'. 
למעט ניצחון המכבים שהביא לחנוכת
המזבח והמקדש, לא אומרים הלל היום על אף אחד מהניצחונות הללו,
למרות שבאותו דור בוודאי אמרו הלל.  קידוש השם של הניצחונות
הללו לא הביא לגאולה שלמה וסופית, לכן קלקול הדורות מחקו את
הקידוש השם עם חילולו.  אילו מדינת ישראל הייתה זוכה תוך הובלת
עם ישראל בדרך לגאולה הסופית, כפי שקיווה הרב כהנא, היינו
ממשיכים להגיד הלל.  אבל לאחר שלא תקנה עצמה והפכה למדינה
מחללת שמים המתרפסת בצורה מבישה בפני הגויים, אסור לנו להגיד
עליה הלל.

במקום לתפוס שיש ציבור הולך וגדל של יהודים נאמנים לה', הכמהים
לקידוש שם שמיים, שנמאסה להם מדינת ישראל המשחקת כבובה
למריונטה האמריקאית, רבים מתוכנו מעדיפים להנציח את מדינת
חילול ה' באמירת הלל ביום העצמאות.
אילו הרב כהנא היה חי היום, לי אין ספק שהוא היה אומר לנו לא להגיד הלל ביום עצמאות,
אלא לפעול לאיסוף היהודים המוכנים לקדש שם שמיים על ידי תנתקות
ממדינת חילול ה' בדרך לגאולה האדירה העומדת בפנינו.

liorso:
צריך להשקיע מחשבה רבה בזה אולי יש בזה משהו אבל זה לא שכנע אותי לגמרי עד הסוף.

דוקא_כך:
eran צודק.  הדבר היחיד שעניין את הרב כהנא היה העניין של קידוש השם וחילול השם, מכיוון ששני מונחים אלו הם החשובים ביותר ביהדות, ובהם תלוי גורלו של עם ישראל.

liorso:

--- ציטוט של: דוקא_כך על נובמבר 20, 2006, 17:21:05 ---eran צודק. הדבר היחיד שעניין את הרב כהנא היה העניין של קידוש השם וחילול השם, מכיוון ששני מונחים אלו הם החשובים ביותר ביהדות, ובהם תלוי גורלו של עם ישראל.

--- סוף ציטוט ---

זה הנכון השאלה אם זה חילול השם.

נץ וגאה בזה:
על איזה "עצמאות" בדיוק מדובר??? מדינה שתלויה ביבוא חיטה/נפט/גז טבעי/וחלק ניכר מהציוד הצבאי שלה היא לא מדינה עצמאית, נקודה!
מדינה שמדיניות החוץ שלה נקבעת בסטייט דיפרטמנט והבטחון בפנטגון היא לא מדינה עצמאית, נקודה!
מדינה שהעומד בראשה נמצא 6000 מייל ממנה היא לא מדינה עצמאית, מדינה המתנהלת כלכלית על פי המטבע של מדינה אחרת היא לא מדינה עצמאית, מדינה שתרבותה הוא אנטי-תרבות בגובה הדשא תוצרת הזוהמה האמריקנו-אירופית היא לא מדינה עצמאית, מדינה אשר רוב אזרחיה (לצערנו ולבושתנו) אם רק היית נותן להם מספיק כסף ואישור מגורי קבע באירופה או בצפון אמריקה, הם היו קופצים על זה מיידית, ולכן מדינה זו היא לא עצמאית.
ולכן מהיום על כל אחד לומר "יום החירות" או "חג החירות" כי עצמאות בכל מקרה אין כאן ולעולם לא הייתה כאן.

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

עבור לתצוגת גירסה מלאה