חדשות ודיונים > דיון כללי

אתם גרים בישראל?

<< < (2/2)

Aaron:
אני גם מהארץ

Meytar:
בטח שמהארץ.

דוקא_כך:
תדעו לכם שכולכם צדיקים מעצם ישיבתכם בארך הקודש, יותר צדיקים
מהדוסים בגלות שלכאורה מקיימים מצוות אבל מסרבים לקיים את המצווה
השניה בחשיבותה בכל התורה!  והיא מצוות יישוב וכיבוש הארץ.  (המצווה
הראשונה בחשיבותה היא קבלת עול מלכות שמיים, שהיא היסוד, הבסיס
לכל שאר המצוות).

ואכן, חכמינו ז"ל המליצו ליהודים בגלות לקיים מצוות לא לשם קיומן אלא
כדי שלא ישתכחו מהם ויהיו להם זרים כשהם יעלו חזרה לארץ.  כלומר, קיום
מצוות בגלות הוא מעין הכנה, תרגול, לקראת קיומן בארץ, ומכאן אני אישית
מסיק שעל קיום מצוות בגלות לא מקבלים שכר.  במלים פשוטות, זה הכל בלוף,
לא נחשב אם לא מקיימים מצוות בארץ.  (כמובן שזה כבר עניין אחר אם אין אפשרות
לעלות, כמו המקרה עם חיים בן-פסח, שכל מעייניו, כל משאלות לבו זה אך ורק לעלות
לא"י---כזה בן אדם בטח שיקבל שכר על קיום מצוות, גם בגלות, ולא רק שקיום
המצוות הזה יזקף לזכותו, אלא שעצם זה שהוא נאלץ לקיימן בגלות יזקף לרעתם
של הערב רב שמונעים ממנו לעלות, וזה בנוסף לעונשים שהם יקבלו על שאר
חטאיהם.)

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[*] עמוד הקודם

עבור לתצוגת גירסה מלאה