>

אנחנו קרובים לגאולה, הצרות מתחזקות על העם מ&#

<< < (5/5)

eliran53:
  - - , .  - , ; , , - , -.  , ; , .  {}   --- ''      ....
           

                                                                 :P:dance:

:
. :

;
| ;
;
;
;
| ;

!!!

1:

 :dance:

[0]

[*]