כתב נושא: הרב דניאל זר, חומרת פגם הברית  (נקרא 2039 פעמים)

0 משתמשים ו- 1 אורח נמצאים בנושא זה.

מנותק שמע ישראל

  • חבר(ה) מקצועי(ת)
  • *
  • הודעות: 624
  • לֹא-יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ
    • אתר לקירוב יהודים לתורת ה'
הרב דניאל זר, חומרת פגם הברית
« ב- : פברואר 23, 2009, 14:29:35 »
בס"ד
הרצאה חשובה ביותר בשני חלקים של הרב דניאל זר שליט"א ראש ישיבת אור דוד
http://rabenu.co.il/ordavid/link.php?of=Tapes&h=hored.php%3Ffile%3D764kdushat8vxd.wmv%26a%3D1
http://rabenu.co.il/ordavid/link.php?of=Tapes&h=hored.php%3Ffile%3D764kdushat9vxd.wmv%26a%3D1

בנוסף גם קישור למאמר כתוב, חשוב מאוד להפיץ מאמר זה ודרשות אלה
http://rabenu.co.il/ordavid/qa/kdushat.shtml

בנוסף, העתקתי לכאן הלכות איסור זרע לבטלה מקיצור שולחן ערוך שבאתר "שופר"

ציטוט
סימן קנא – איסור הוצאת זרע לבטלה ותיקונים למי שנכשל

סעיף א
אסור להוציא שכבת זרע לבטלה ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה. ואלו שמנאפים ביד ומוציאין זרע לבטלה, לא די להם שאיסור גדול הוא אלא שהעושה זאת הוא בנדוי, ועליהם נאמר ידיכם דמים מלאו וכאלו הורג את הנפש. וראה מה שכתב רש"י בפרשת וישב בער ואונן שמתו בחטא זה. ולפעמים בעונש זה חס ושלום בנים מתים כשהם קטנים, או שיהיו רשעים והוא בא לידי עניות.

סעיף ב
אסור לאדם שיקשה את עצמו לדעת או שיביא את עצמו לידי הרהור אשה. ואם בא לו איזה הרהור יסיע את לבו מדברי הבאי לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן, ואין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ויזהר מאד שלא יבא לידי קישוי. לפיכך אסור לאדם לישן על ערפו ופניו למעלה, או לישן ופניו למטה אלא לישן על הצדדין שלא יבוא לידי קישוי ולא יישנו שני רווקים יחד ולא יסתכל בבהמה ועוף כשמזדקקין זכר לנקבה ואסור לרכוב על בהמה בלא אוכף.

סעיף ג
כשמשתין אסור לאחוז במילה להשתין, ואם הוא נשוי ואשתו עמו בעיר והיא טהורה, מצד הדין מותר לו, דכיון שיש לו פת בסלו אינו בא לידי הרהור וחימום, אך מידת חסידות להחמיר, ושלא לצורך השתנה גם מצד הדין אסור לו.

סעיף ד
בסעודת הלילה לא ירבה באכילה ושתיה, ולא יאכל דברים המחממים את הגוף כגון בשר שמן וכל מאכלי חלב וגבינה וביצים ושום. גם לא ישתה משקה המחמם, כי דברים אלו גורמים לחטא זה.

סעיף ה
מי שראה חס ושלום קרי בלילה, כשניער משנתו יטול ידיו ויאמר בשברון לב: רבונו של עולם עשיתי זאת שלא בכוונה, רק בהרהורים רעים ובמחשבות רעות. לכן יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי מחוק ברחמיך הרבים עון זה, ותצילני מהרהורים רעים וכיוצא בזה לעולם ועד אמן כן יהי רצון.

סעיף ו
הרוצה לשמור את עצמו מחטא זה ישמור את פיו מניבול פה, משקרים, מרכילות, מלשון הרע ומליצנות, וכן ישמור את אזנו משמוע דברים כאלו, גם יהא זהיר לקיים נדריו ולא ירבה בדאגה. וגם יהא זהיר מהרהורים רעים. וקודם שהולך לישן יעסוק בתורה או יאמר ד' מזמורי תהלים הראשונים ויזהר שלא לישן בחדר יחידי.

סעיף ז
תיקונים למי שנכשל בחטא זה כתובים בספר יסוד יוסף אשר ליקט ואסף מספרים קדושים וקדמונים, ואכתוב פה קצת מהם בקיצור. להדר להיות סנדק שימולו ילדים על ברכיו ובפרט להיות סנדק אצל עניים, להרבות בצדקה לעניים, לשמור שבת כהלכתו ולענגו ולהדליק נרות הרבה, לכבוד ולאהוב לומדי תורה, להתפלל בכוונה ובבכי, לבחור במדת הענוה, וכאשר ישמע שמחרפין אותו ישתוק וימחול. כאשר יעשה איזה מצוה יעשה בכח ובזריזות עד שיתחמם בה, ובפרט בעשיית המצות לפסח. לגדל בניו לתלמוד תורה ולהדריכם ביראת שמים. לגדל יתום בתוך ביתו ויתנהג עמו כמו עם בנו. לעסוק במצות הכנסת כלה. לעלות לתורה לכל הפחות פעם אחת בכל חדש ויברך את הברכות בקול. גם יסתכל בתורה ויקרא בלחש עם הקורא. להיות מן העשרה הראשונים בבית הכנסת. לעמוד בחצות לילה לעשות תיקון חצות בבכי. ואם אי אפשר לו לקום בחצות לילה יעשה אחר כך תיקון חצות, לאהוב שלום ולרדוף שלום
.
« עריכה אחרונה: פברואר 23, 2009, 17:52:15 על ידי אחים באמת »
אנחנו חייבים לקרב יהודים לה' תפיצו את הלינקים הבאים !
מרכ הישועות - http://rabanim.net/index-tfilot.asp
לכל שאלה תשובה ! - http://www.shofar.net/site/faq.htm
שמירת ברית קודש ! - http://emet.org.il/brit/index6.htm
הצופן התנכ"י - http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=890

מנותק arter1

  • חבר(ה) V.I.P
  • חבר(ה) מקצועי(ת)
  • *
  • הודעות: 800
הרב דניאל זר, חומרת פגם הברית
« להגיב #1 ב- : פברואר 24, 2009, 17:20:08 »
הנה מה שכותב המרן אהרן ראטה על פגם הברית בשומר אמונים:
"ועיקר אחיי אהוביי נחפשה דרכינו ונחוקרה ונשובה עד ה' בעוד כוח בנפשותינו, עד שלא יגיע העת שלא יהא אפשר עוד לתקן כלום, אפילו אם יביאו כל אילי נביות שבעולם, ובפרט מן הפרט על פגם הברית קיימא קדישא, אשר מובא בגמרא ובזוהר הקדוש וביתר ספרי חוכמה, עד כמה גדולה העונש המר המרור אשר לא יזכה רח"ל לעמוד בתחיה ויהא נידון בעונשין גדולים ועצומים. ועל זה ידוו כל הדווים כי על זה בא כל הגלות וכל הצרות רח"ל, כמובא בזוהר הקדוש (פרשת נח דף ב"ו ע"א) באם ישראל מקיימים ברית קיימא אין כל אומה ולשון יכול לשלוט בהו, והנה בעוונותינו הרבים רבו וגם רבו בפרט בחורי חמד, שפרצו לשפוך זרעם לבטלה, ה' יהפוך לבבם לטובהולתשובה, אוי ואבוי בניי אהוביי אל מי תנוסו לעזרה, והאיך תוכלו לתקן פגמים גדולים ונוראים כאלו, בשביל תאוה סרוחה ומשוקצה ומזוהמה של רגע, אתם מוסרים נפשכם ואת תורתכם ואת תפילתכם לסטרא אחרא, ולהיות נידון לדורי דורות, כאשר גלוי וידוע ומקובל מכמה נשמות שנתגלו לכמה צדיקי עולם, ובאו לפניהם בזעקה וצעקה במר ובמרירי תמרורין, להושיעם מצרתם, באמרם כי על זה העון הגדול והמר אין מקבלים בשמים שום אמתלא ושום תירוץ, הלא מלאו כל ספרי הקודש מזה.
על כן בניי אחיי אהוביי רחמו רחמו על נפשיכם, חוסו נא עליכם, ואל תמכרו את עצמיכם בשביל תאות רגע להימכר לצמיתות ביד האויב הגדול והנורא, ראו צרות רבות של ישראל שלא שקטו ולא נחו זה כמה שנים, וכל זה בשביל שני פגמים אלו פגם האמונה ופגם היסוד, ומיום שנתרבו החציפות והשריצות המטמאות והמשקצות נשמות זרע עם הקודש, אין לך יום שאין צרתה מרובה מחברתה, אוי לי עי לבי עלי דוי, ולא באתי להזכיר חס ושלום עון בית ישראל, רק היצר הרשע אינו מסתפק עוד בכל אלו הנסיונות, ומבלבל את העולם עד רגע האחרונה בשטותים ובתנחומים של הבל, ולחזק לבם כסלע, הלא כבר אמר הבורא ברוך הוא (יחזקאל כ) חי אני נאום ה' אלוים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם, ואין הדבר תולי אלא בתשובה, ואל תבטחו בביטחון של שטות ומי יודע עד כמה יכאיח אותנו הבורא לשוב אליו, ומה יהא עוד עד אותו זמן חס ושלום מה יעבור על העולם, ה' ירחם במהרה בימינו על עמו קדוש."

"תאמינו לי אחיי אהוביי שלא ישקוט עוד ינוח העולם עד ביאת משיח צדקינו בכל אופנים שיהיה, עד שיתקנו ישראל פגם האמונה ופגם היסוד, ובזכות אלו השני דברים יהיה הגאולה במהרה בימינו בצירוף הצדקה שהוא תיקון גדול ונורא למדת היוסד"

מובא בספר זרע קוש וזה לשונו: הפוגם בריתו פוגם בכל אבריו וסאיב גרמיה על ידי שמתעורר על כל אבריו הרוח העומאה, מפני שאי אפשר לצאת העיפה הזרע קודש מן המוח אם לא מכח הרתיחה שהרתיח את כל אבריו, ודומה קצת לעון הכעס סמרתיח את כל אבריו גם כן, ומעמא את עצמו מבית ומחוץ.
בזוהר הקדוש פנחס דף רכ"ה ע"ב כתב וזה לשונו כל דא אתתקנת בתקונא דברית, כוון דאתקן כלא [על ידי פגם ברית קיימא קדישא פוגם בכל איבריו, והמתקן הפגם ההוא מתקן בזה כל האברים]
« עריכה אחרונה: פברואר 24, 2009, 17:37:41 על ידי arter1 »