כתב נושא: צנזורה חרדיסטית בכתבי הרב אוירבאך בענין יחסו למדינת ישראל, ערן לעיונך!  (נקרא 2857 פעמים)

0 משתמשים ו- 1 אורח נמצאים בנושא זה.

מנותק נץ וגאה בזה

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 6815
 • Hierosolyma Victor
מאמר של הרב פרופסור נריה גוטל ב"מקור ראשון", גליון שבת פרשת כי תשא האחרון 13.3.09
הרב פרופ' גוטל הוא נשיא מכללת אורות ישראל

                                  חלילה מעשות זאת
ספר השו"ת של הרב שלמה זלמן אוירבאך שהשבוע מלאו לו י"ד שנה לפטירתו, מתגלה כנגוע בצנזורה חרדית מגמתית. לא זאת הייתה דרכו
לאחרונה אושרה עבודת דוקטורט של הרב ד"ר אמיר משיח אשר הוקדשה למשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבאך  זצ"ל.     בזכות נספח שצורף לעבודה חשובה זו, נחשף סוף סוף מעשה נבלה של זיוף חמור בכתביו של הרב, צנזורה שחשוב לדעתה ונחוץ לפרסמה.      לרגל  יום הזכרון של הרב אשר חל בכ' באדר, מצווה להעמיד דברים על מכונם ודיוקם ובכך לא רק להחזיר עטרה ספרותית-הלכתית ליושנה אלא גם ליידע באמיתות גישתו של הרב למדינת ישראל.
משהו קצר של ביוגרפיה: הרב שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל נולד בירושלים בכ"ג בתמוז תר"ע (30 ביולי 1910 למיניינם).    אביו, הרב חיים יהודה ליב זצ"ל, היה ראש ישיבת המקובלים "שער השמים" ומחשובי היישוב הישן בירושלים.   הרב שלמה זלמן למד בישיבת "עץ חיים" ונמנה עםל תלמידיו המובהקים של הרב  איסר זלמן מלצר זצ"ל.   הרב מלצר אף העניק "הסכמה" לספרו הראשון "מאורי אש" והביא מדברי תורתו בספרו "אבן האז"ל".   אחר נישואיו למד בכולל של הרב צבי פסח פרנק זצ"ל בו עסק רבות בסדר זרעים, ואת חידושיו פרסם בביטאון "כרם ציון" ובספרים "מעדני ארץ" על שביעית ותרומות.
הרב אוירבאך היה מקובל על כל פלגי היהדות הדתית.   הוא עצמו היה מקורב לדמויות מכל הזרמים והעריך מאוד את מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, אליו התוודע דרך אביו שהיה ממקורביו, הערכה זו התבטאה גם במושגים הלכתיים, כשכינה אותו "מרא דארעא דארץ ישראל".   הרב קוק סידר את הקידושין בחתונתו (של הרב אוירבאך), הרב היה הסנדק לבנו בכורו הרב שמואל אוירבאך שליט"א, ואף העניק "הסכמה" לספרו "מאורי אש".
הרב אוירבאך שימש ראש ישיבת "קול תורה" בירושלים משך למעלה מ-40 שנה.    הרב נפטר בכ' באדר א' תשנ"ה (19 בפברואר 1995) בהלווייתו השתתפו כ-350 אלף איש מכל פלגי הציבור הדתי.
בחייו הוציא לאור הרב אוירבאך את הכרך הראשון של שו"ת "מנחת שלמה" (תשמ"ו) ואת הספר "מאורי אש" (תרצ"ה) ואת שני כרכי "מעדני ארץ" על שביעית ותרומות (תש"ד, תשי"ב).    אחר מותו ערכו בני המשפחה שני כרכים של תשובותיו, מאמריו ופסקיו והללו ראו אור תחילה כשו"ת "מנחת שלמה" ב'-ג' ולימים, בעריכה "מתערבת ומצנזרת" כשו"ת מנחת שלמה תניינא" (כלומר, מהדורה שנייה).
התערבות מצזנרת זו באה לידי ביטוי, למשל, בהשמטת סדרת תשובות חשובות המתייחסות לעניין השמיטה ו"היתר מכירה", תשובות ש"הועלמו" ממהדורה זו! נוסף לכך בני משפחה ותלמידים ערכו, וממשיכים לערוך, אסופות וליקוטים שונים, כדוגמת "שלחן שלמה", "הליכות שלמה", ו"עלהו לא יבול" ועוד.   זאת ועוד, הרב אוירבאך עמד, כסמכות הלכתית מאחורי מפעלים ספרותיים הלכתיים חשובים כדוגמת "שמירת שבת כהלכתה" ו-"צבא כהלכה".
עד היום, "יודעי דבר" ידעו כי ב"מנחת שלמה תניינא" יש לחשוד קמעא,  שכן מן המפורסמות שנערכו- כאמור- שינויים צנזוריאליים.   אכן, מצער הדבר שפרוייקט השו"ת של אוניברסיטת בר-אילן בחר לאמץ דווקא מהדורה זו, ואולם למצער תמיד ידע היודע שיוכל לעיין ב"מנחת שלמה" ב'-ג' ושם למצוא דבר דבור על אופניו.
לא עוד.
עתה מתברר שגם מהדורה זו, "מנחת שלמה" ב'-ג' אינה נקייה מצנזורה.     הנספח הנ"ל שבעבודת הדוקטורט מורה בעליל על השמטה חרדית, מגמתית, מכוונת ושיטתית, של מילים משמעותיות באחת התשובות, זו שתוזכר בקצרה להלן:
תשובה זו של הרב אוירבאך נכתבה בשנת תש"ט, לבקשת הרב הרצוג והרב טיקוצ'ינסקי, וזאת לאור כיבושה של אום רשרש וכינונה של העיר אילת.   השאלה הייתה אם יש צורך לקיים באילת יום טוב שני של גלויות, זאת לאור הכרעת הרמב"ם שלא חל עליה לא כיבוש עולי מצרים ולא כיבוש עולי בבל מחד גיסא, והיותה חלק ממדינת ישראל מאידך גיסא.    לא זה המקום להכנס לעוביה של קורה הלכתית, ונסתפק אפוא בציטוט מתוך שני פסקאות הנוגעות לנדון דידן.
במהלך דיונו המסועף כתב הרב אוריבאך- ולהלן לפי נוסח הקלדת סטנסיל שבנספח הנ"ל:
"והשתא דאתינן להכא אפשר גם לומר דבזמננו אנו שהשלטון והמלכות הם של ישראל...אפשר דבכהאי גוונא לא שייך לומר שבני "אילת" אינם נגררים אחר א"י כיון שעל כורחם יש להם להגרר בכל דבר אחר אחר השלטון והמלכות של ישראל, ונמצא דמעיקרא כשגזרו על בני חו"|ל דלא ליגררו אחר בני א"י היינו דווקא כשאין מלכות ישראל שבא"י שולטת עליהם, מה שאין כן בזמן הזה אפשר דכולהו כבני א"י חשיבי...כיון דלא מסתבר כלל שבאותה מדינה ותחת אותו שלטון ימצא חלק מבני המדינה שאינם נגררים אחר חשבון אותה המדינה...
גם...אפשר דלגבי הדין של יו"ט שני יש מקום לומר שגם כאן השלטון והמלכות של ישראל מועיל לצרף את כל השטח שמחובר לא"י ונתון לרשותם להחשב לעניין קביעות המועדים כמחוברת ממש לא"י,  ואמרינן דמעיקרא לא נתחייבו להחזיק במנהג אבותיהם כי אם כל זמן שהם תחת שלטון נכרים דאז אין שום מקום נטפל ונגרר אחר המקום השני, משא"כ בכה"ג ששלטון המדינה הוא בידי ישראל שבא"י שפיר חשובה גם אילת כא"י לעניין דין יו"ט שני של גלות.   ואין לחוש דשמא ישתנה ח"ו המצב ואילת תנותק מא"י (חלילא לך מעשות זאת) ואתי לקלקולי, דכמו שלעניין בבל ומצרים אמרינן שהדין של יו"ט שני משתנה לפי המצב כך גם בזה, ואין לחוש בכגון דא לקלקולא כיון שהכל יודעים שכך הוא הדין דבחו"ל נוהגים ב' ימים ובא"י רק יום אחד...ולכן בצירוף כל הדברים שכתבנו חושבני שאין זה כל כך ברור שחייבים שם ביו"ט שני,  ואם רק ספק הוא יש לילך אחר דין התורה ולנהוג רק יום אחד בלבד".

כך כאמור הנוסח בהעתקת הסטנסיל שנחשפה זה עתה.   ואןלם, המעיין בנוסח שנדפס הן ב"מנחת שלמה" ב'-ג' והן ב"מנחת שלמה תניינא" בשניהם סימן מ"ו, מוצא שכתוב כך [ולהלן רק השינויים]:
"והשתא דאתינן להכא אפשר גם לומר דבזמננו אנו שהשלטון הוא אחד...שעל כרחם יש להם להגרר בכל דבר אחר השלטון...היינו דווקא שאין שלטון אחד שבא"י שולטת עליהם, משא"כ בזמן הזה...
גם...אפשר דלגבי הדין של יו"ט שני יש מקום לומר שגם כח השלטון מועיל לצרף את כל השטח שמחובר לא"י...לא נתחייבו להחזיק במנהג אבותיהם כי אם כל זמן שהם תחת שלטון אחר...משא"כ בכה"ג שהשלטון הוא אחד בידי ישראל שבא"י שפיר חשובה גם אילת כא"י...ואין לחוש דשמא ישתנה ח"ו המצב ואילת תנותק ואתי לקלקולי, דכמו של עניון...

ובתמצית: ארבע פעמים  הזכיר הרב אוירבאך את הביטוי המרגש "מלכות ישראל" בתשובתו המקורית, וארבע פעמים- עקבית ושיטתית- נמחקו תיבות אלה בנדפס.   ועוד: "שלטון המדינה הוא בידי ישראל שבא"י" שבמקור, הפך ל"השלטון הוא אחד בידי ישראל".
שינויים מגמתיים אלה חמורים ביותר כשלעצמם.   ואולם אם לא די בכך, חמורה עוד יותר השמטת הסוגריים במשפט המקורי: "ואין לחוש שמא ישתנה ח"ו המצב ואילת תנותק מא"י (חלילא לך מעשות זאת) ואתי לקלקולי"- ובנדפס: " ואין לחוש דשמא ישתנה ח"ו המצב ואילת תנותק מא"י ואתי לקלקולי".     הרב אוירבאך עצמו לא יכל היה להעלות על הדעת שאילת תמסר לשלטון זר, אפילו כאפשרות עיונית-למדנית, בלא לכתוב מיידית, בתמצית ליבו, "חלילא לך מעשות זאת" ולעומת זאת הללו, גמדים טרוטי עיניים, מחקו זאת ביד גסה!
החומרה שבעריכתם אינה רק בצנזורה כשלעצמה, בעובדה שצאצאים ותלמידים לוקחים לעצמם חופש לעשות בכתבי גדולי ישראל כבתוך שלהם.    החומרה גם אינה בעובדה שלצערנו, עתה אנחנו יודעים כי מונח לנגד עינינו ספר מודפס שצריך לעורר תמיד סימני שאלה על אותנטיות הנכתב- שינו כאן,  מי אומר שלא שם.   החומרה היותר גדולה היא במגמתיות של הפיכת הרב אוירבאך לכיתתי, חרדי, מחנאי, היפוך מוחלט של מה שהוא היה- לא כיתתי, לא חרדי [במובן הסטריאוטיפי, הפשטני] ובוודאי לא מחנאי.
אותם שנהגו מהלך עריכתי מחפיר זה ודאי יטענו שבכך הם מכבדים את רבם.
אוי לאותו כיבוד.   "רבם דקרו".

תוספת שלי- מי יודע כמה עוד דוגמאות לספרים כאלה יש אצל גדולי תורה אחרים שבעריכה (בייחוד בספרים שהודפסו לאחר מות הרב הנדון) וההדפסה הושמטו ו/או שונו כל מיני מילים והגדרות בדברים השנויים במחלוקת השקפתית כגון: היחס לרמב"ם, מלחמת מצווה, יישוב א"י, ג' שבועות וכו' כו'.
עכשיו כשעיניכם רואות את גודל הפשע, אני מציע לכם לקחת בערבון מוגבל מאוד את המקורות שמביאים ערן או שמע ישראל ביחס לנושאים הללו.
תראו למה מסוגלים אנשים קטנים כשניתן בידם הכח הם יעשו הכל להתאים את הכתוב ואת המקורות החז"ליים לאג'נדה שלהם וכל האמצעים כשרים, מי שרוצה לתת בידם הכח אחר כך לשלוט במדינה, עושה את טעות חייו ותהיה זו בכיה לדורות.
« עריכה אחרונה: מרץ 16, 2009, 02:17:16 על ידי נץ וגאה בזה »
אלוף מיל. בני פלד ז"ל
"צאו החוצה וצלצלו בפעמון שנתן לי מפקד חיל הים. כשישאלו אתכם למה אתם מצלצלים, ענו שכאן מת יהודי משוגע, שחשב שהיהודים מסוגלים להקים מדינה-וטעה" מילותיו האחרונות לילדיו.

מנותק eran

 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 662
אני תמיד אומר שספרים ומאמרים שלא נכתבו ישירות מפי המחבר [אא"כ גדול הדור בעצמו מעיד עסקינן] יש לו דין של כלי שני, וכלי שני לא מבשל!!!
לכן - אני הבאתי את דבריו של מרן הגר"ע יוסף שליט"א, שהוא כתב בעצמו, ישירות מתוך ספר "תחומין" - או שאתה חושב שמכון צומת סילף??

לגופו של עיניין - אינני מבין מה מיוחד מצאת בכך שבכתבי הגרש"ז אוירבך זצ"ל יש הודאה שיש פה מלכות בא"י? מי יכול לחלוק על מציאות שכזאת - הרי זה חז"ל מפורש: המלכות תהפך למינות!!! לכן, וודאי שמלכות יש, והיא גם מינות - על זה אין חולק... אשריך קולומבוס שגילית את אמריקה...

וסתם ככה, בוא נראה את ילדיו וחתניו של הגרש"ז אוירבך זצ"ל, מי הוא מקבל לתוך משפחתו:
בניו:
הרב שמואל אוירבך - ראש ישיבת מעלות התורה וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה
הרב עזריאל אוירבך - יו"ר ועד הרבנים לענייני צדקה, חבר בד"ץ שארית ישראל וראש ישיבת משכן שלמה.
הרב מרדכי אוירבך - רב קהילת אביר יעקב בתל אביב וראש ישיבת הליכות שלמה.
הרב אברהם דב אוירבך - רבה של טבריה.
הרב מאיר שמחה אוירבך - ראש ישיבת הר"ן ורב ביישוב ביתר עילית.
הרב יעקב אוירבך - ראש ישיבה בבית שמש
הרב ברוך אוירבך - מהדיר המהרי"ט אלגזי השלם ונפטר בתשנ"ט 1999.

חתניו:
הרב זלמן נחמיה גולדברג - דיין ופוסק, חבר בית הדין הגדול, ראש כולל דעת משה סדיגורא, וראש ישיבה במכון לב
הרב יצחק ירוחם בורודיאנסקי משגיח ור"מ בישיבת קול תורה.
הרב יהודה טרגר משמש כראש ישיבה באנטוורפן.

כפי שאתה יכול לראות, כולם רבנים חרדים מובהקים שכל ימיהם עברו עליהם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ולא שירתו אפילו שעה אחת בצה"ל!

דבר נוסף: במהלך הודעותיך האחרונות טענת שאני, ציטוטים מדוייקים:
יעשה: "שחיטות ענק והוצאות להורג סיטונאיות ובית דין חובלנית של אחת לשבע שניות".
שיש לי: "חוש הומור של דיקט, הצתה של פלורוסנט, ורמת הבנת הנקרא של דפ"ריסט בן 4".
שאני שייך לקבוצה:  "אליטה פונדמטליסטית חרדיסטית ליטאליבניסטית פסוודו אמישית".
ש:"ערן וחבורתו וכן הרב אמנון יצחק הם אנשים שימהרו להקים משטר תאוקרטי מסוכן ורצחני".
שאני: "שקרן נמוך מצח...".
ואם פיספסתי איזה ביטוי, אני מקווה שאתה תמחל לי...


אני איש שלום ורודף שלום, אתה הולך אחרי שיטות הסיקריקים של מרד וכוח, אני אלך בגישתו של ריב"ז שהצילה את התורה ועם ישראל.
ואני לא אתן לך לדרדר אותי לרמה של ביטוים זולים, ופגיעות אישיות, את זה אני ישאיר לך...

נ.ב - תודה על הדברים שהבאת לעיל תמיד נחמד להחכים... אני מקווה באמת שתלך בדרכו של הגרש"ז אוירבך, כפי שהוא גידל את ילדיו, והת"ח שאיתם הוא חיתן את בנותיו...
« עריכה אחרונה: מרץ 16, 2009, 04:24:27 על ידי eran »

מנותק נץ וגאה בזה

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 6815
 • Hierosolyma Victor
אני תמיד אומר שספרים ומאמרים שלא נכתבו ישירות מפי המחבר [אא"כ גדול הדור בעצמו מעיד עסקינן] יש לו דין של כלי שני, וכלי שני לא מבשל!!!
תודה, פעם ראשונה שאני רואה ממך הודעה כזו (אבל אתה גם לא בדיוק יוצא נגד התופעה כשלעצמה באופן גורף)
לכן - אני הבאתי את דבריו של מרן הגר"ע יוסף שליט"א, שהוא כתב בעצמו, ישירות מתוך ספר "תחומין" - או שאתה חושב שמכון צומת סילף??

לא, בנדון דידן אני לא טוען שיש סילוף, רק הבאתי קונטרה ממקורות אחרים כדי לאזן, וזה לא נושא הדיון כאן.
לגופו של עיניין - אינני מבין מה מיוחד מצאת בכך שבכתבי הגרש"ז אוירבך זצ"ל יש הודאה שיש פה מלכות בא"י? מי יכול לחלוק על מציאות שכזאת - הרי זה חז"ל מפורש: המלכות תהפך למינות!!! לכן, וודאי שמלכות יש, והיא גם מינות - על זה אין חולק... אשריך קולומבוס שגילית את אמריקה...

א.) ממקורות אחרים שאתה הבאת בויכוחים קודמים, עולה, כי זה לא נחשב מלכות, אז עכשיו זה כן?
ב.) ניתן להגדיר את זה כ-לא מלכות, בשל העובדה שזו איננה מונרכיה ב-ה-ג-ד-ר-ה ובראש המדינה לא עומד מונרך/מלך, סה טו, פשוט זה שיטת שלטון אחרת.
ג.) המלכות כבר נהפכה למינות כבר מאמצע ימי החשמונאים, שאז זה היה מלכות פרופר ב-ה-ג-ד-ר-ה ועם מלך בראש המערכת המדינית.
ד.) אשריך ואסקו דה גמא שגילית את אינדונזיה.
כפי שאתה יכול לראות, כולם רבנים חרדים מובהקים שכל ימיהם עברו עליהם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ולא שירתו אפילו שעה אחת בצה"ל!
איך צבא ישראבלוף (צה"ל) קשור לדיון?
דבר נוסף: במהלך הודעותיך האחרונות טענת שאני, ציטוטים מדוייקים:
יעשה: "שחיטות ענק והוצאות להורג סיטונאיות ובית דין חובלנית של אחת לשבע שניות".
שיש לי: "חוש הומור של דיקט, הצתה של פלורוסנט, ורמת הבנת הנקרא של דפ"ריסט בן 4".
שאני שייך לקבוצה:  "אליטה פונדמטליסטית חרדיסטית ליטאליבניסטית פסוודו אמישית".
ש:"ערן וחבורתו וכן הרב אמנון יצחק הם אנשים שימהרו להקים משטר תאוקרטי מסוכן ורצחני".
שאני: "שקרן נמוך מצח...".
ואם פיספסתי איזה ביטוי, אני מקווה שאתה תמחל לי...

מחול לך והרווחת את ההגדרות הללו ביושר.
אני איש שלום ורודף שלום, אתה הולך אחרי שיטות הסיקריקים של מרד וכוח, אני אלך בגישתו של ריב"ז שהצילה את התורה ועם ישראל.
ואני לא אתן לך לדרדר אותי לרמה של ביטוים זולים, ופגיעות אישיות, את זה אני ישאיר לך...

איש שלום? ורודף שלום?  :::D :::D :::D על מי אתה מנסה לעבוד? גישתך היא זו שתוביל לשחיטות המוניות של יהודים על ידי המוסלמים שלבסוף השואה עוד תהיה לידה כמו משחק ילדים, רודף שלום עלאק...
גישתו של ריב"ז איננה רלוונטית כלל ועיקר היום, המוסלמים עוד ירקדו על גגות כל הישיבות של העולם החרדי בעוד הם בוערות בלהבות ענק לכל שירי "אום כולתום" וצווחות "אללה אכבר" ו"לא עילא אלא אללה ומוחמד ראסול אללה", אף מוסלמי לא יתיר בידיך את יבנה וחכמיה, צא מהסרט ומהר, גישתך לא תתיר לך שום תורה להציל.
גם אתה בלא מעט פעמים הדרדרת לביטויים הרבה יותר ירודים ופגיעות אישיות, כך שאל תשחק לי אותה קדוש מעונה...
נ.ב - תודה על הדברים שהבאת לעיל תמיד נחמד להחכים... אני מקווה באמת שתלך בדרכו של הגרש"ז אוירבך, כפי שהוא גידל את ילדיו, והת"ח שאיתם הוא חיתן את בנותיו...
לא תודה, אני יותר בכיוון של הגרי"ד סולובייצ'יק חתניו וילדיו.
« עריכה אחרונה: מרץ 16, 2009, 23:18:42 על ידי נץ וגאה בזה »
אלוף מיל. בני פלד ז"ל
"צאו החוצה וצלצלו בפעמון שנתן לי מפקד חיל הים. כשישאלו אתכם למה אתם מצלצלים, ענו שכאן מת יהודי משוגע, שחשב שהיהודים מסוגלים להקים מדינה-וטעה" מילותיו האחרונות לילדיו.

מנותק eran

 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 662
נ.ב - תודה על הדברים שהבאת לעיל תמיד נחמד להחכים... אני מקווה באמת שתלך בדרכו של הגרש"ז אוירבך, כפי שהוא גידל את ילדיו, והת"ח שאיתם הוא חיתן את בנותיו...
לא תודה, אני יותר בכיוון של הגרי"ד סולובייצ'יק חתניו וילדיו.

בוודאי, חלום של כל אמא יהודיה כשרה זה שהילדים שלה יהיו דוקטורים למינהם בפילוסופיה וכל שאר מדעי הרוח, במקום שיצאו דיינים, ראשי ישבות, ורבני קהילות...  :'( , לאיפה הדור התדרדר, על זה הסבתות שלנו בכו כשהדליקו נרות שבת: "תן לי ילד ד"ר לפילוסופיה"...
והוא רחום יכפר עוון...
« עריכה אחרונה: מרץ 17, 2009, 17:39:44 על ידי eran »

מנותק נץ וגאה בזה

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 6815
 • Hierosolyma Victor
בוודאי, חלום של כל אמא יהודיה כשרה זה שהילדים שלה יהיו דוקטורים למינהם בפילוסופיה וכל שאר מדעי הרוח, במקום שיצאו דיינים, ראשי ישבות, ורבני קהילות...  :'( , לאיפה הדור התדרדר, על זה הסבתות שלנו בכו כשהדליקו נרות שבת: "תן לי ילד ד"ר לפילוסופיה"...
והוא רחום יכפר עוון...
אני מקווה מאוד בשבילך שלא רמזת כאן להטיל דופי באיזה שהוא אמא של מישהו או אשתו של מישהו או כנגד נשות מגזר מסויים בעם היהודי (אתה כבר זמן רב מהלך פה בפורום על חבל/קרח דק)
תפסיק לקשקש כבר, חדל שקרים והבלים בשם האג'נדה שלך, להלן,ילדיו, חתניו, נכדיו ותלמידיו של הגרי"ד סולובייצ'יק, רב עצום, מורה דור.
לרב נולדו שלושה ילדים:
הרבנית ד"ר עטרה טברסקי, שהייתה במשך שנים רבות יו"ר ועד בית הספר "הרמב"ם" של הגרי"ד, נישאה לרב ד"ר יצחק טברסקי.
הרבנית ד"ר טובה ליכטנשטיין, מרצה באוניברסיטת בר-אילן, נישאה לראש ישיבת הר עציון, הרב ד"ר אהרון ליכטנשטיין.
הרב ד"ר חיים סולובייצ'יק מכהן כפרופסור לתולדות עם ישראל בישיבה יוניברסיטי ובאוניברסיטה העברית בירושלים.
נכדתו של הרב, אסתי רוזנברג לבית ליכטנשטיין, ייסדה את בית המדרש הגבוה לנשים בקיבוץ מגדל עוז, ועומדת בראשו
חתנו, הרב ד"ר אהרון ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון.
חתנו, הרב פרופ' יצחק טברסקי, חוקר ומרצה באוניברסיטת הארווארד, האדמו"ר מטלנא.
נכדו, הרב מאיר ליכטנשטיין, ראש ישיבת הקיבוץ הדתי עין צורים לשעבר ור"מ בישיבת עתניאל.
נכדו, הרב משה ליכטנשטיין, ראש ישיבת ישיבת הר עציון.
הרב פרופ' פינחס פלאי, מייסד הקתדרה לערכי היהדות באוניברסיטת בן-גוריון, הוגה, חוקר, סופר משורר.
הרב ד"ר נחום לאם, נשיא לשעבר של ישיבה יוניברסיטי.
הרב צבי שכטר, מראשי ישיבת רבי יצחק אלחנן שעל יד (ישיבה יוניברסיטי) וראש הכולל.
הרב מרדכי וויליג, מראשי ישיבת רבי יצחק אלחנן שעל יד (ישיבה יוניברסיטי) וראש הכולל לדיינות.
הרב שמעון איידר, מחבר הספר Halachos of Shabbos ועוד ספרים, לייקווד.
הרב יוסף בלא"ה, משגיח רוחני בישיבת רבי יצחק אלחנן שעל יד (ישיבה יוניברסיטי).
ד"ר יהודה בן-מאיר, מנהיג במפד"ל, סגן שר החוץ לשעבר,ועמית מרכז יפה ללימודים אסטרטגיים.
הרב פרופ' דוד הרטמן, ראש מכון שלום הרטמן.
הרב ד"ר דניאל טרופר, מייסד תנועת גשר.
הרב פרופ' דוב פרימר, משפטן, חוקר המשפט העברי ומרצה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
הרב פרופסור יעקב בלידשטיין, חתן פרס ישראל למחשבת ישראל בשנת תשס"ו.
פרופ' הלל פורסטנברג, מרצה למתמטיקה באוניברסיטה העברית.
הרב משה מייזלמן,ראש ישיבת תורת משה בירושלים.
הרב חיים אילסון, ראש ישיבת דרך התלמוד בירושלים.
הרב ד"ר ג'פרי וולף, מרצה בכיר, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן.
פרופ' אליעזר גולדמן ז"ל, מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן והוגה דעות.
פרופ' כרמי הורוביץ, רקטור טורו קולג', מכון לנדר.
הרב חיים דב ‬אלטוסקי, רב בישיבת תורה אור בירושלים וחתן הרב הרב חיים פנחס שיינברג, מחבר "חידושי בתרא על חידושי המסביר" (בעילום שמו ושם הגרי"ד). "המסביר" בראשי תיבות הפוכים: ר’ יושע בר סולובייצ’יק מבוסטון.

הבה לי משפחה כזו, בהחלט.
"והיו בניך כשתילי זיתים מסביב לשולחנך".
« עריכה אחרונה: מרץ 17, 2009, 22:46:09 על ידי נץ וגאה בזה »
אלוף מיל. בני פלד ז"ל
"צאו החוצה וצלצלו בפעמון שנתן לי מפקד חיל הים. כשישאלו אתכם למה אתם מצלצלים, ענו שכאן מת יהודי משוגע, שחשב שהיהודים מסוגלים להקים מדינה-וטעה" מילותיו האחרונות לילדיו.